MYTILINEOS: Πώς μια οικογενειακή επιχείρηση από το 1908 πρωταγωνιστεί στο διεθνές προσκήνιο

NEWSROOM
Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος και CEO του Ομίλου MYTILINEOS
O πρόεδρος και CEO του Ομίλου MYTILINEOS, Ευάγγελος Μυτιληναίος

Η εταιρεία αναδιαμορφώνει πλήρως το επιχειρηματικό της μοντέλο το 2022 προς ένα ευέλικτο και δυναμικό σχήμα, με άξονες τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία.

Βασίλης Πούλος

Πόσες ελληνικές εταιρείες γνωρίζουμε που όχι απλά πρωτοπορούν στον κλάδο τους αλλά και διαθέτουν εντυπωσιακά μεγέθη ανάπτυξης, πρωτόγνωρα για τα ελληνικά δεδομένα, αντίστοιχα των οποίων έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε πολυεθνικές του εξωτερικού;

Εταιρείες οι οποίες τολμούν να δραστηριοποιηθούν σε αγορές όπου δεν ακούς ελληνικά ούτε για δείγμα; Εταιρείες που σε περιόδους πανδημίας, γεωπολιτικών αναταραχών, οικονομικών κρίσεων και πλήρους ανατροπής στο ενεργειακό τοπίο, άφησαν πίσω τους παλιές συνήθειες και λογικές, μετασχηματίστηκαν, εξελίχθηκαν και κέρδισαν το παιχνίδι της βιωσιμότητας;

Η MYTILINEOS Energy & Metals αποτελεί λαμπρό παράδειγμα υγιούς και δυναμικής επιχειρηματικότητας που επιτελεί σημαντικό έργο, στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Με επιχειρηματικό σχέδιο που ξεχωρίζει λόγω έξυπνου timing και οξυδερκούς στρατηγικής αντίληψης, διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που περιορίζει τα ρίσκα, γεωγραφική διασπορά σε τουλάχιστον 40 χώρες και στις 5 ηπείρους, η εταιρεία δεν παύει να μας εντυπωσιάζει και να μας θυμίζει ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει για το ελληνικό επιχειρηματικό οικοσύστημα.


MYTILINEOS: Εnd-to-end ανάπτυξη και εκτέλεση θερμικών μονάδων, έργων ΑΠΕ και έργων υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας
MYTILINEOS: Εnd-to-end ανάπτυξη και εκτέλεση θερμικών μονάδων, έργων ΑΠΕ και έργων υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας

Τα οικονομικά αποτελέσματα

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από αριθμούς. Τα οικονομικά αποτελέσματα της MYTILINEOS το αποδεικνύουν με τον πλέον σαφή τρόπο: για το Α’ τρίμηνο του 2024 η εταιρεία επιδεικνύει 10% αύξηση στα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας που ανήλθαν σε €158 εκατ. έναντι €143 εκατ. το A’ τρίμηνο του 2023.

Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €1,141, αυξημένα κατά 10% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Παράλληλα, σημειώνει 12% αύξηση των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε €252 εκατ., έναντι €225 εκατ. το A’ τρίμηνο του 2023.

Στις 25 Απριλίου 2024, παράλληλα με τη δημοσιοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το Α’ τρίμηνο του 2024, η εταιρεία προχώρησε και σε μία ακόμα ανακοίνωση, ειδικής σημασίας για την εξέλιξή της και τη μελλοντική της πορεία. Ανακοίνωσε την ανασκόπηση και αξιολόγηση των στρατηγικών της επιλογών, σε συνεργασία με τους ενδεδειγμένους συμβούλους, για το ενδεχόμενο εισαγωγής των μετοχών της σε διεθνές χρηματιστήριο, συμπεριλαμβανομένου του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου, σε διάστημα 12 έως 18 μήνες.

Στον κλάδο της Ενέργειας, η MYTILINEOS αποτελεί πλέον τη μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία στην Ελλάδα
Στον κλάδο της Ενέργειας, η MYTILINEOS αποτελεί πλέον τη μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία στην Ελλάδα

Πώς μια οικογενειακή επιχείρηση διαθέτει σήμερα ισχυρή διεθνή παρουσία

Αποτελεί, ασφαλώς, σημαντικό νέο για τη χρηματιστηριακή αγορά, δεδομένης και της ιδιαίτερης προσοχής που ελκύουν τέτοιες κινήσεις. Το πιο ενδιαφέρον, ωστόσο, είναι να δούμε πώς κατόρθωσε μια εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε ως Όμιλος στην Ελλάδα το 1990, μετεξέλιξη μιας παλαιάς και ιστορικής οικογενειακής μεταλλουργικής επιχείρησης που λειτουργούσε ήδη από το 1908, να διαθέτει σήμερα τέτοια ισχυρή διεθνή παρουσία που της επιτρέπει πλέον να εξετάζει την εισαγωγή της σε χρηματιστήρια του εξωτερικού, ώστε να αποκτήσει πρόσβαση σε ακόμα περισσότερα επενδυτικά κεφάλαια.

Στον κλάδο της Μεταλλουργίας η MYTILINEOS αποτελεί ηγέτιδα δύναμη
Στον κλάδο της Μεταλλουργίας η MYTILINEOS αποτελεί ηγέτιδα δύναμη

Μια πορεία γεμάτη από σταθμούς που αποτελούν ορόσημα για να οδηγηθούμε στη σημερινή θετική είδηση, αποτυπώνουν μια δυναμική η οποία συνεχίζει να εκδηλώνεται τόσο στην ελληνική αγορά, όπου η MYTILINEOS δραστηριοποιείται στο πλήρες εύρος του ενεργειακού φάσματος, όσο και στη Μεταλλουργία, κλάδο στον οποίο η εταιρεία αποτελεί ηγέτιδα δύναμη στην Ε.Ε., αποτελώντας τον μεγαλύτερο καθετοποιημένο παραγωγό αλουμινίου και αλουμίνας.

Ασφαλώς η κομβική στιγμή στην ιστορία της μετεξέλιξης της εταιρείας είναι ο μετασχηματισμός του 2022. Έχοντας ήδη, από το 2017, απορροφήσει τις θυγατρικές της και επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στις πέντε ηπείρους, η εταιρεία αναδιαμορφώνει πλήρως το επιχειρηματικό της μοντέλο το 2022 προς ένα ευέλικτο και δυναμικό σχήμα, με άξονες τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία.

Συνέργεια Ενέργειας και Μεταλλουργίας

Η λέξη-κλειδί πλέον είναι ο όρος «συνέργεια». Η εταιρεία που προκύπτει στηρίζεται σε δύο επιχειρηματικούς Κλάδους, την Ενέργεια και τη Μεταλλουργία, που αλληλοσυνδεόμενοι ανοίγουν νέα παράθυρα ευκαιρίας για ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ξεκλειδώνοντας πολλαπλάσια αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η MYTILINEOS αποτελεί πλέον τη μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία στην Ελλάδα, λειτουργώντας ως ολοκληρωμένο ενεργειακό utility
Η MYTILINEOS αποτελεί πλέον τη μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία στην Ελλάδα, λειτουργώντας ως ολοκληρωμένο ενεργειακό utility

Οι δύο κλάδοι ανανεώνονται ως προς τη δομή τους και εμπλουτίζονται ως προς τη δυνατότητα ανάληψης και ολοκλήρωσης έργων. Στον κλάδο της Ενέργειας, η MYTILINEOS αποτελεί πλέον τη μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία στην Ελλάδα, λειτουργώντας ως ολοκληρωμένο ενεργειακό utility, σε ένα φάσμα που καλύπτει από την end-to-end ανάπτυξη και εκτέλεση θερμικών μονάδων, έργων ΑΠΕ και έργων υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας, μέχρι την προμήθεια λιανικής σε ηλεκτρική ενέργεια και φυσικού αερίου, την προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου και την παροχή ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας.

Ο μεγαλύτερος παραγωγός βωξίτη στην Ευρώπη

Παράλληλα, έχοντας αναγνωρίσει εγκαίρως την εξέχουσα σημασία των ορυκτών πρώτων υλών για το μέλλον της «πράσινης» βιομηχανίας, τις τεχνολογικές εξελίξεις, τη γεωπολιτική ισορροπία και την ενεργειακή ασφάλεια, η MYTILINEOS εξαγόρασε την IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, εδραιώνοντας τη θέση της ως τον μεγαλύτερο παραγωγό βωξίτη στην Ευρώπη.

Βωξίτης: H MYTILINEOS τοποθετείται στην πρωτοπορία της αγοράς
Βωξίτης: H MYTILINEOS τοποθετείται στην πρωτοπορία της αγοράς

Μια τέτοια κίνηση τεκμηριώνει πλήρως γιατί η εταιρεία τοποθετείται στην πρωτοπορία της αγοράς, ακολουθώντας ένα καλά μελετημένο σχέδιο διεθνούς επέκτασης, μέσω αξιοποίησης μακροχρόνιας και μοναδικής τεχνογνωσίας που πλέον λειτουργεί ως μια ολοκληρωμένη εργαλειοθήκη αποτελεσματικής ανίχνευσης των ευκαιριών στις αγορές Ενέργειας, Μετάλλων και Υποδομών.

Η διάγνωση των αναγκών και ευκαιριών, των ρίσκων και των δυνατοτήτων για κάθε συγκεκριμένη αγορά σε χώρες όπου δραστηριοποιείται η MYTILINEOS, λαμβάνει, επίσης, σοβαρά υπ’ όψιν τον προσανατολισμό προς μια «πράσινη», περιβαλλοντικά φιλική βιομηχανία, με δέσμευση για ελαχιστοποίηση του ανθρακικού αποτυπώματος και υιοθέτηση των δεικτών επίδοσης ESG για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Διακυβέρνηση. Όχι τυχαία, προς αυτήν την κατεύθυνση, η εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει τη συμμετοχή της στην παγκόσμια πρωτοβουλία «Science Based Targets initiative» ενώ έχει ενταχθεί στον δείκτη βιωσιμότητας Dow Jones Sustainability.

Η μέχρι σήμερα πορεία της MYTILINEOS αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς μια ελληνική επιχείρηση, συνδυάζοντας οξυδέρκεια στην αντίληψη των αγορών με γρήγορα αντανακλαστικά στις επιλογές της, διασφαλίζει περαιτέρω ανάπτυξη και ανοίγει νέες σελίδες για την πολλά υποσχόμενη εγχώρια και διεθνή δραστηριότητά της.

MYTILINEOS: Η πορεία της χαρακτηριστικό παράδειγμα πώς μια ελληνική επιχείρηση με οξυδέρκεια και αντανακλαστικά διασφαλίζει περαιτέρω ανάπτυξη
MYTILINEOS: Η πορεία της χαρακτηριστικό παράδειγμα πώς μια ελληνική επιχείρηση με οξυδέρκεια και αντανακλαστικά διασφαλίζει περαιτέρω ανάπτυξη

Πηγή: iefimerida.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ