Μόνο το 28% των εταιρειών παγκοσμίως συμμορφώνεται με τον GDPR

NEWSROOM
Μόνο το 28% των εταιρειών παγκοσμίως συμμορφώνεται με τον GDPR
Shutterstock

Με βραδύτερο ρυθμό από ό,τι αρχικά αναμενόταν ανταποκρίνονται οι επιχειρήσεις, παγκοσμίως, στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Περισσότερο από έναν χρόνο μετά από την εισαγωγή του GDPR στην καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων, μόνο το 28% των εταιρειών απαντά ότι έχει πλήρως συμμορφωθεί.

H συμμόρφωση είναι υψηλότερη στις ΗΠΑ (35%), ενώ ακολουθούν η Μεγάλη Βρετανία και η Γερμανία (με 33% έκαστη), η Ισπανία και η Ιταλία (21% και στις δύο περιπτώσεις) και η Σουηδία (18%). Συνολικά, οι περισσότερες επιχειρήσεις αποδεικνύεται ότι είχαν υπερεκτιμήσει τελικά την ετοιμότητα τους να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Έτσι, σήμερα 30% των επιχειρήσεων και οργανισμών απαντούν ότι “βρίσκονται κοντά στην πλήρη συμμόρφωση, αλλά εξακολουθούν να επιλύουν εκκρεμή ζητήματα”.

Πάντως, από τις εταιρείες που απαντούν ότι έχουν εναρμονιστεί πλήρως με τον GDPR το 81% αναφέρει ότι αυτό έχει θετικές επιπτώσεις στη φήμη και την εικόνα της επιχείρησης.

Όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους η επιχειρηματική κοινότητα δεν έχει ακόμη συμμορφωθεί με τον GDPR, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ερευνών Capgemini, αυτοί σχετίζονται με την πολυπλοκότητα των απαιτήσεων, το κόστος υλοποίησης και τις προκλήσεις σε επίπεδο υποδομών.

Αναλυτικά, τα στελέχη αναφέρουν την πρόκληση της ευθυγράμμισης των παλαιότερων συστημάτων πληροφορικής (38%), την πολυπλοκότητα των απαιτήσεων του GDPR (36%) και το απαγορευτικό κόστος (33%) ως τα βασικά εμπόδια στην επίτευξη πλήρους συμμόρφωσης με τον GDPR.

Στην προσπάθειά τους να συμμορφωθούν με τον Κανονισμό, οι επιχειρήσεις πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις για την υποστήριξη της ευθυγράμμισης με τον GDPR. Το 40% εκτιμά ότι θα δαπανήσει πάνω από 1 εκατ.δολάρια για νομικά έξοδα και το 44% για αναβαθμίσεις τεχνολογίας το 2020.

Τα οφέλη πάντως όσων εταιρειών έχουν ήδη επιτύχει πλήρη συμμόρφωση είναι παραπάνω από ορατά. Το 92% δηλώνει ότι κέρδισε ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών από τις εταιρείες που πέτυχαν τη συμμόρφωση δήλωσε ότι είχε θετικό αντίκτυπο στην εμπιστοσύνη των πελατών (84%), στην εικόνα του brand (81%) και στο ηθικό των εργαζομένων (79%).

Η έρευνα -“Championing Data Protection and Privacy - a Source of Competitive Advantage in the Digital Century”- διαπίστωσε ένα σαφές χάσμα τεχνολογίας μεταξύ των συμμορφούμενων οργανισμών και εκείνων που υστερούν. Οι οργανισμοί που συμμορφώνονται με το GDPR, σε σύγκριση με τους μη συμμορφούμενους, είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιούν πλατφόρμες Cloud (84% έναντι 73%), κρυπτογράφηση δεδομένων (70% έναντι 55%), Ρομποτική (35%%) και βιομηχανική συγκράτηση δεδομένων (20% έναντι 15%).

ΣΧΕΤΙΚΑ