Αμοιβαία Κεφάλαια: Σε υψηλά 15 ετών το ενεργητικό, στα 13,97 δισ. ευρώ - Τα αμοιβαία με τις μεγαλύτερες αποδόσεις από τις αρχές του 2023

NEWSROOM
Αγορά των ομολόγων
Αγορά των ομολόγων/ Φωτογραφία shutterstock

Με αυξημένα ενεργητικά, εισροές κεφαλαίων και θετικές αποδόσεις έκλεισε το 3ο τρίμηνο του 2023 για την ελληνική αγορά θεσμικών διαχειριστών.

Σε υψηλά 15ετίας διαμορφώνεται το ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και ανέρχεται στα 13,97 δισ. ευρώ, από 10,882 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2022, αυξημένο κατά 3,09 δισ. ευρώ ή κατά 28,4%.

Το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2023 διαμορφώθηκε στα Euro 27,31 δισ., αυξημένο κατά 1,85% από το προηγούμενο τρίμηνο και 19,60% από το τέλος του 2022.

Η σύνθεση των υπό διαχείριση Κεφαλαίων Θεσμικών Διαχειριστών στις 30 Σεπτεμβρίου έχει ως εξής: Το 51,1% αφορά σε επενδύσεις σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), το 31,2% αφορούν στο Asset Management, το 16,9% σε Α.Ε.Ε.Α.Π (Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας) και το 0,8% σε εναλλακτικές επενδύσεις.

Στις 30.09.2023, η συνολική αγορά των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρουσίασε αύξηση συνολικού ενεργητικού κατά 3,3% από το προηγούμενο τρίμηνο και 28,4% την αρχή του έτους, με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε 13,97 δισ.

Οι ροές κεφαλαίων στους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ύψους 647,7 εκ. παρέμειναν θετικές και το τρίτο τρίμηνο του 2023 συνεχίζοντας την αυξητική τους πορεία.

Οι θετικές ροές ανά κατηγορία κατά το τρίτο τρίμηνο αφορούν κυρίως τους

Ομολογιακούς, Χρηματαγοράς και Μετοχικούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α.

Στο μέτωπο των αποδόσεων, αυτές παρέμειναν σε θετικά επίπεδα σχεδόν σε όλες τις

επιμέρους κατηγορίες.

Οι υψηλότερες αποδόσεις καταγράφηκαν στις εξής κατηγορίες:

- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδας 30,01%

-Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Δείκτη 29,92%

-Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Αμερικής 17,69%

- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Διεθνή 13,17%.

- Μικτοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. 10,60%

Στα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού, τις μεγαλύτερες αποδόσεις από αρχές του 2023 σημειώνουν τα εξής:

1. Allianz Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού +36,62%

2. Allianz Μετοχών Εσωτερικού +34,75%

3. Triton Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού +33,08%

4. Eurobank I (LF) Equity-Greek Equities +32,46%

5. Phoenix ελληνικό μετοχικό +32,15%

6. Interamerican Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού +32,14%

7. Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού +32,04%

Στα μικτά αμοιβαία κεφάλαια τις μεγαλύτερες αποδόσεις στο τέλος του εννεαμήνου σημειώνουν τα εξής:

1.Πειραιώς Α/Κ Μικτό Εσωτερικού (Ι) +19,44%

2.Fast Finance Growth and Income +19,27%

3.Allianz Μικτό Εσωτερικού (unit Linked) +18,77%

4.Allianz Μικτό Εσωτερικού +18,63%

5. 3Κ Α/Κ Μικτό +18,63%

6.Thetis Μικτό +18,50%

7. Πειραιώς Α/Κ Μικτό Εσωτερικού (R) +18,48%

Στα ομολογιακά Α/Κ Ελλάδος τις μεγαλύτερες αποδόσεις σημειώνουν τα εξής:

1. Αlpha Ελληνικό Εταιρικών ομολόγων Institutional +6,74%

2. Alpha Ελληνικών εταιρικών ομολόγων Classic «D» +6,30%

3. Alpha Eλληνικών εταιρικών ομολόγων Classic +6,30%

4. Alpha Ελληνικό Ομολογιακό Institutional +5,95%

5. Eurobank (LF) Greek Corporate Bond Fund + 5,69%

6. Alpha Eλληνικό ομολογιακό Classic +5,55%

7. Athos Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Α/ Κ +5,44%

Στον κλάδο του Asset Management, καταγράφεται μικρή μείωση ενεργητικών κατά 1,50% από 30.06.2023, αλλά σημαντική αύξηση 13,05% από την αρχή του έτους και διαμορφώθηκαν σε 8.524 εκ. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται θεσμικά χαρτοφυλάκια Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης τα οποία είναι υπό διαχείριση στα μέλη της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών.

Το ενεργητικό των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.) και Α.Ε.Ε.Χ.(Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου), κατέγραψε αύξηση 0,37% από το προηγούμενο τρίμηνο και 38,93% από την αρχή του έτους και ανέρχεται σε 217,3 εκ.

Στον κλάδο των Α.Ε.Ε.Α.Π. (Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας), συνεχίζεται η θετική πορεία με το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα με 30.06.2023 (τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία), αυξημένο κατά 3,90% στα 4.603 εκ. σε σχέση με την 31.12.2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ