fbpxΕρευνα: Ποιοι θα είναι οι ηγέτες του μέλλοντος | Economistas.gr
Skip to main content

Ερευνα: Ποιοι θα είναι οι ηγέτες του μέλλοντος

Ερευνα: Ποιοι θα είναι οι ηγέτες του μέλλοντος
Η Γενιά Ζ χαρακτηρίζεται από ανεπτυγμένη ικανότητα να επιλύει προβλήματα γρήγορα και με στρατηγική σκέψη / Φωτογραφία: Shutterstock

Η Γενιά Ζ – δηλαδή τα άτομα γεννημένα μεταξύ του 1996 και των αρχών του 2000 – αναμενόταν πως θα είχαν την ευκαιρία να μπουν στον κόσμο της εργασίας με το πλεονέκτημα μιας καλύτερης παγκόσμιας οικονομίας, και αφού οι συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης θα είχαν εξαλειφθεί. Δυστυχώς, αυτές οι προσδοκίες κατέρρευσαν έπειτα από την πανδημία του COVID-19, καθώς επιχειρήσεις και κοινωνίες υπέστησαν μεγάλο πλήγμα παγκοσμίως, οδηγώντας σταδιακά στη διαμόρφωση ενός πολύ διαφορετικού σκηνικού στην αγορά εργασίας.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με την μελέτη του Ομίλου Adecco, οι νεαροί αυτοί ενήλικες είναι ικανοί όχι απλά α επιβιώσουν επαγγελματικά, αλλά να ανελιχθούν και να επιτύχουν, εφόσον ενσωματωθούν σωστά στο εργατικό δυναμικό, καθώς έχουν να προσφέρουν μία πληθώρα από σημαντικές δεξιότητες στον κόσμο της εργασίας.

Για τη διεξαγωγή της μελέτης αυτής, αξιοποιήθηκαν εξελιγμένα online ψυχομετρικά τεστ, που χρησιμοποιούνται συχνά για την αξιολόγηση ηγετικών στελεχών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι γενιά των Z’ers είχαν πολύ καλύτερες επιδόσεις από τον μέσο όρο των σημερινών ηγετικών στελεχών επιχειρήσεων σε πολλά από τα επιθυμητά ηγετικά χαρακτηριστικά, ενώ διαθέτουν ήδη πολλά από τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται, ώστε να εξελιχθούν σε κορυφαίους ηγέτες της αγοράς εργασίας του μέλλοντος.

Στα μειονεκτήματα της Γενιάς Ζ, αναδεικνύεται η έλλειψη ανοχής στην κριτική ή τα εμπόδια και η τάση των εκπροσώπων της να χάνουν την αυτοπεποίθησή τους και να μειώνεται η διάθεση λήψης πρωτοβουλιών και αποφάσεων όταν κάτι δεν έχει τα αναμενόμενα για εκείνους αποτελέσματα.

Τα ευρήματα για την Γενιά Z

H Γενιά Z αποδεικνύεται ιδιαίτερα ικανή στο:

  • Να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες

  • Να χαράσσει αποτελεσματική στρατηγική

  • Να έχει οργανωτικό σχεδιασμό

  • Να πετυχαίνει τους επαγγελματικούς και προσωπικούς της στόχους

  • Να χτίζει ισχυρούς επαγγελματικούς δεσμούς, ασκώντας επιρροή στον επαγγελματικό της περίγυρο.

Από την άλλη πλευρά, η Γενιά Ζ φαίνεται πως δεν συμμορφώνεται πάντοτε με τους κανόνες και είναι πιθανό να τους αμφισβητήσει εφόσον κρίνει πως δεν έχουν νόημα. Παράλληλα, οι εκπρόσωποί της τείνουν να βάζουν τις προσωπικές τους ανάγκες πάνω από αυτές του οργανισμού ή της εταιρείας όπου εργάζονται, ενώ υστερούν στην ικανότητα αποτελεσματικής εξυπηρέτησης και υποστήριξης των πελατών.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της Γενιάς Z μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες:

Α) Τρόπος Σκέψης

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι οι επίδοξοι νέοι ηγέτες έχουν μεγαλύτερη ικανότητα επίλυσης προβλημάτων εφαρμόζοντας γενικές αρχές ζωής και φιλοσοφίας. Ως εκ τούτου, για την αντιμετώπιση ενός ζητήματος, βασίζονται στον τρόπο που βλέπουν τον κόσμο γύρω τους. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει στα σημερινά ανώτερα διοικητικά στελέχη που ακολουθούν μια επαγωγική συλλογιστική, η οποία συνδέεται με την κατανόηση πληροφοριών για τον καθορισμό της λύσης σε ένα πρόβλημα.

Β) Συμπεριφορά

Η Γενιά Ζ έχει μία διαφορετική οπτική όσον αφορά στην τεχνολογία και τη μάθηση, και είναι πολύ ικανή στο να σκέφτεται στρατηγικά. Ίσως χρειάζονται υποστήριξη στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας και ικανότητας να ανασυγκροτούν τις δυνάμεις τους όταν κάτι δεν πάει όπως το είχαν προβλέψει. Αυτό όμως δεν πρέπει να θεωρείται ως μειονέκτημα της Γενιάς Z ή ως πρόβλημα για τις εταιρείες για τις οποίες εργάζονται μιας και σύμφωνα με τον Mark Whitehead, Global Candidate Assessment Lead του Ομίλου Adecco: «Κανείς από εμάς δεν μπήκε στο εργατικό δυναμικό ως ένας ολοκληρωμένος και έτοιμος ηγέτης – τα σημερινά στελέχη θα επωφεληθούν από την συμβολή της Γενιάς Z. Εταιρείες που αναγνωρίζουν και εκμεταλλεύονται τις συνέργειες μεταξύ των γενεών - και εκείνοι που καλλιεργούν τη δια βίου μάθηση και παρέχουν συνεχή ανάπτυξη δεξιοτήτων για το εργατικό δυναμικό τους - θα έχουν ένα τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μελλοντικά».

Γ) Αντιμετώπιση Προκλήσεων

Σύμφωνα με τη μελέτη, η συγκεκριμένη γενιά θα μπορούσε ακόμη και να υποδείξει στα σημερινά ηγετικά στελέχη πώς αντιμετωπίζεται σωστά και αποτελεσματικά μία πρόκληση. Η γενιά αυτή πρωτοπορεί στις νέες και βελτιωμένες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων. Σχολιάζοντας τα σχετικά αποτελέσματα, Ο Mark Whitehead υπογραμμίζει: «Οι εκπρόσωποι της Γενιάς Ζ που συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης φάνηκε πως έχουν σημαντικά υψηλές επιδόσεις σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, και μάλιστα αρκετά υψηλότερες από εκείνες των σημερινών ηγετών».

Ως εκ τούτου, οι ηγέτες των επιχειρήσεων σήμερα έχουν μια μεγάλη ευκαιρία να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα και τις δεξιότητες της Γενιάς Z, αλλά έχουν ταυτόχρονα και την ευθύνη να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που θα επιτρέπει στους νέους αυτούς να ξεδιπλώσουν τις πραγματικές τους ικανότητες. Χρειάζεται μία μακροπρόθεσμη επένδυση σε μηχανισμούς για την οικοδόμηση μιας διαφορετικής κουλτούρας σε κάθε εργασιακό περιβάλλον που θα αναδεικνύει και θα ανταμείβει το ισχυρό κίνητρο και την λήψη πρωτοβουλιών.

Σχολιάζοντας τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη μελέτη για τον ρόλο και τις δεξιότητες των νέων επίδοξων ηγετών, αλλά και το ζήτημα ένταξής τους στα εργασιακά περιβάλλοντα, ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Cluster Head Adecco Group Greece & Bulgaria, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Οι εταιρείες οφείλουν να αναπτύξουν διαδικασίες οι οποίες θα βοηθήσουν τη Γενιά Ζ να ενταχθεί ομαλά στο εργασιακό περιβάλλον αξιοποιώντας πλήρως τα προσόντα των ταλαντούχων αυτών νέων. Τυχόν σημεία προς βελτίωση ή η έλλειψη εμπειρίας δεν θα πρέπει να αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για την ενσωμάτωσή τους σε έναν οργανισμό. Στόχος μας πρέπει να είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, στο οποίο ο νέος εργαζόμενος δεν θα τιμωρείται για την αποτυχία, αλλά θα μαθαίνει από αυτήν, ενώ θα πρέπει να μπορεί να αναλαμβάνει από νωρίς αρμοδιότητες και ευθύνες μέτριου ρίσκου, ώστε να συνηθίζει στην ανάληψη πρωτοβουλιών, να δοκιμάζεται και να εξελίσσεται».

Η μεθοδολογία της μελέτης

Το Adecco Group Foundation ανέθεσε στην SHL - μια εταιρεία που αξιοποιεί την επιστήμη των δεδομένων και την Τεχνητή Νοημοσύνη για να εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα στην επιλογή υποψηφίων και στην ανάπτυξη ταλέντων - τη διεξαγωγή online τεστ αξιολόγησης στους υποψηφίους που έκαναν αίτηση στο φετινό πρόγραμμα CEO for One Month.

Το Adecco Group Foundation ξεκίνησε με τη διεξαγωγή μίας αρχικής αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων εξετάζοντας την πληρότητα της αίτησης και την τήρηση των βασικών εκπαιδευτικών και τυπικών απαιτήσεων από τους 206.000 αιτούντες που εξέφρασαν ενδιαφέρον για το πρόγραμμα CEO for One Month. Από αυτήν την ομάδα, 63.600 υποψήφιοι προχώρησαν στην επόμενη φάση της διαδικασίας αξιολόγησης που περιελάβανε τη διεξαγωγή εξειδικευμένων online τεστ από την SHL. Οι 2.628 υποψήφιοι από τις 42 χώρες (σε Αμερική, Ευρώπη, Ασία και Μέση Ανατολή) που είχαν τις καλύτερες επιδόσεις στην πρώτη σειρά των online τεστ, προχώρησαν στην τελική αξιολόγηση με νέα σειρά τεστ που χρησιμοποιούνται συχνά για την αξιολόγηση ταλέντων ανώτερου διοικητικού επιπέδου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εθνικό Αστεροσκοπείο: Ξεκινούν οι βραδιές κάτω από τ' αστέρια
Εθνικό Αστεροσκοπείο: Ξεκινούν οι βραδιές κάτω από τ' αστέρια
Κάθε Παρασκευή και Σάββατο όσοι επισκεφθούν το Αστεροσκοπείο της Πεντέλης, μπορούν να παρακολουθήσουν αστρονομικές συζητήσεις από τους αστρονόμους του Κέντρου .
Εθνικό Αστεροσκοπείο: Ξεκινούν οι βραδιές κάτω από τ' αστέρια
Rolland Garros: Τζόκοβιτς-Τσιτσιπάς για το τρόπαιο
Rolland Garros: Τζόκοβιτς-Τσιτσιπάς για το τρόπαιο
Ο «Νολε» θα είναι ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στο μεγάλο τελικό της Κυριακής (13/06, 16:00), όπου είναι το φαβορί για την κατάκτηση του 19ου major τίτλου του
Rolland Garros: Τζόκοβιτς-Τσιτσιπάς για το τρόπαιο
 Έρευνα της Deloitte για τις ανησυχιες τους Gen Z και τους Millenials στον εργασιακό χώρο
Έρευνα της Deloitte για τις ανησυχιες τους Gen Z και τους Millenials στον εργασιακό χώρο
H Έρευνα της Deloitte για τους Gen Z and τους Millennials διερευνά πώς τα ανατρεπτικά γεγονότα των τελευταίων τριών ετών διαμόρφωσαν τις ζωές και τις απόψεις των ερωτηθέντων
Έρευνα της Deloitte για τις ανησυχιες τους Gen Z και τους Millenials στον εργασιακό χώρο
Νέες συνεργασίες με σειρά εταιριών ανακοίνωσε η Generation Y International e-Business Hub
Νέες συνεργασίες με σειρά εταιριών ανακοίνωσε η Generation Y International e-Business Hub
Τη συνεργασία της με νέες εταιρίες, ισχυρά brand names σε σειρά κλάδων της οικονομίας, ανακοίνωσε η ελληνική πολυεθνική εταιρία στον κλάδο του ψηφιακού μετασχηματισμού, Generation Y International e-Business Hub.
Νέες συνεργασίες με σειρά εταιριών ανακοίνωσε η Generation Y International e-Business Hub