fbpxΤραστορ: Έκτακτη ΓΣ στις 9 Μαΐου για AMK | Economistas.gr
Skip to main content

Τραστορ: Έκτακτη ΓΣ στις 9 Μαΐου για AMK

Τραστορ: Έκτακτη ΓΣ στις 9 Μαΐου για AMK

Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση καλούνται οι μέτοχοι της Trastor στις 9 Μαΐου, προκειμένου να εγκρίνουν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και απόκτηση τεσσάρων εμπορικών ακινήτων που σήμερα ανήκουν σε μετοχό της.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή της, η Trastor αναφέρει ότι "καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 9η Μαΐου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο Μαρούσι, στην οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5ο όροφο, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με την καταβολή μετρητών, την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων για την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των 41.769.279,20 Ευρώ. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με το Μετοχικό Κεφάλαιο - Παροχή Εξουσιοδοτήσεων.

2. Παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4β του Ν.2778/1999, όπως ισχύει, για την απόκτηση από την Εταιρεία τεσσάρων εμπορικών ακινήτων που ανήκουν σε μέτοχο".

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 15η Μαΐου 2019.

Τόσο στην αρχική Γενική Συνέλευση της 9 ης Μαΐου 2019 όσο και στην τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 15ης Μαΐου 2019, έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν μόνο οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων» (ΕΛΚΑΤ) κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 04.05.2019 (Ημερομηνία Καταγραφής), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους.

Οι Μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι, στην οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5ο όροφο και στο Μετοχολόγιο, Μητροπόλεως 9, Αθήνα 105 57 (1ος όροφος), το αργότερο 48 ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της κάθε Γενικής Συνέλευσης. Το σχετικό έντυπο Εξουσιοδότησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας . Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα να δέχεται η Εταιρεία κοινοποιήσεις διορισμού, ανάκλησης και / ή αντικατάστασης αντιπροσώπων με ηλεκτρονικά μέσα, ούτε παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση ή με επιστολική ψήφο.

Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του Μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι α) Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το Μέτοχο αυτόν, β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α' έως γ'.

Σε σχέση με την ανωτέρω Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν και τα εξής δικαιώματα:

(Α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

(Β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Τα σχέδια των αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(Γ) Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί να ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

(Δ) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ().

Το πλήρες κείμενο των εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση καθώς και οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 είναι διαθέσιμα στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Μαρούσι, οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5ο όροφο, και στην ιστοσελίδα .

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στα 2,73 εκατ. τα κέρδη της Trastor το 2018
Στα 2,73 εκατ. τα κέρδη της Trastor το 2018
Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας για τη χρήση 2018 ανήλθαν σε 3.490 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 605 χιλ. ευρώ της περυσινής χρήσης.
Στα 2,73 εκατ. τα κέρδη της Trastor το 2018
Συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. της Trastor
Συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. της Trastor
Σε Σώμα συγκροτήθηκε το Δ.Σ. της Trastor, που εξελέγη από τη σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
Συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. της Trastor
Trastor: Εγκρίθηκε η αύξηση κεφαλαίου κατά 22 εκατ.
Trastor: Εγκρίθηκε η αύξηση κεφαλαίου κατά 22 εκατ.
Εγκρίθηκε από τους μετόχους της Trastor, κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό την άντληση κεφαλαίων έως του ποσού των 22.783.243,20 ευρώ.
Trastor: Εγκρίθηκε η αύξηση κεφαλαίου κατά 22 εκατ.
Εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία η ΑΜΚ της ΔΕΗ και η πώληση του 49% των μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ
Εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία η ΑΜΚ της ΔΕΗ και η πώληση του 49% των μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ
Εγκρίθηκε με πλειοψηφία άνω του 99% η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και η πώληση του 49% των μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ από τη γενική συνέλευση των μετόχων.
Εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία η ΑΜΚ της ΔΕΗ και η πώληση του 49% των μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ