Τρία νέα στελέχη στο δυναμικό της AMNIS Learning & Growth

NEWSROOM
Τρία νέα στελέχη στο δυναμικό της AMNIS Learning & Growth

Η οικογένεια της AMNIS Learning & Growth μεγαλώνει εντάσσοντας στο δυναμικό της 3 καταξιωμένα στελέχη της αγοράς. Πρόκειται για την Άντζελα Νικολαίδου και τον Δημήτρη Ευσταθιάδη (Senior Consulting Partners) και την Αθανασία Κούτρα (Consulting Partner).

Η Άντζελα Νικολαίδου προέρχεται από τον τραπεζικό κλάδο, όπου έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος στον τομέα των Διεθνών Αγορών, επί 27 έτη. Αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία της, έχει ηγηθεί και αναπτύξει ομάδες πωλήσεων με χαρακτηριστικά υψηλής δέσμευσης, εξωστρέφειας και αποτελεσματικότητας.

Η Αθανασία Κούτρα είναι Executive Coach πιστοποιημένη από τον διεθνή οργανισμό International Coaching Federation. Έχει μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση λύσεων για την επιλογή, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη στελεχών για πολλές και διαφόρων ειδών επιχειρήσεις και οργανισμούς.

O Δημήτρης Ευσταθιάδης στις εκπαιδευτικές του υπηρεσίες, φέρνει πολυετή διευθυντική εμπειρία σε μεγάλους, διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς, ιδιαίτερα ως διαχειριστής χαρτοφυλακίου, από όπου και αποκόμισε τη γνώση της λειτουργίας και των προκλήσεων επιχειρήσεων διαφόρων οικονομικών κλάδων.

Ο ιδρυτής της AMNIS Learning & Growth Σπύρος Παολινέλης, καλωσορίζοντας τα νέα στελέχη δήλωσε σχετικά: «Η ένταξη των 3 νέων έμπειρων στελεχών στην AMNIS ενισχύει το ρόλο της εταιρείας στην αγορά και σηματοδοτεί μια νέα εποχή ανάπτυξης. Η επιλογή έμπειρων στελεχών με διαφορετικό επιστημονικό υπόβαθρο και εργασιακές εμπειρίες θα γίνει μοχλός περεταίρω ανάπτυξης της εταιρίας στους τομείς της ηγεσίας και της δημιουργικότητας και της εισόδου της στην ψηφιακή εποχή.»

Η AMNIS Learning & Growth, που ιδρύθηκε από τους Σπύρο Παολινέλη και Αντώνη Δημητρίου, αναπτύσσει στελέχη με εκπαιδευτικά προγράμματακαι υπηρεσίες των καλύτερων διεθνών εκπαιδευτικών οργανισμών, με παγκόσμια αναγνωρισιμότητα, τους οποίους εκπροσωπεί: Blanchard®, de Bono Thinking Systems, Ludic Group, The Five Behaviors of a Cohesive Team™, Everything DISC, TruScore®.

H Amnis Learning & Growth εστιάζει στους τομείς Ηγεσίας και Δημιουργικότητας και παρέχει τις υπηρεσίες της είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω e-learning και digital learning platforms, είτε με μείγμα των δύο.

ΣΧΕΤΙΚΑ