Πέντε εισηγμένες μοιράζουν στους μετόχους 650 εκατ.

Φωτό: Shutterstock

Τη χαμηλότερη μερισματική απόδοση, μόλις 1,2%, σε όλες τις αγορές που εντάσσονται στους δείκτες MSCI θα έχουν το επόμενο 12μηνο οι εισηγμένες που μετέχουν στον ελληνικό δείκτη MSCI, σύμφωνα με προβλέψεις της JP Morgan Cazenove, παρότι πέντε από τις ελληνικές εταιρείες του δείκτη θα μοιράσουν συνολικά 650 εκατ. ευρώ στους μετόχους.

Πρόκειται για μια αποκαρδιωτική επίδοση, αν αναλογιστεί κανείς ότι ο αντίστοιχος προβλεπόμενος δείκτης μερισματικής απόδοσης για τις ευρωπαϊκές εισηγμένες είναι υπερδιπλάσιος, φτάνοντας το 4%.

Όμως, πρόκειται για μια αποτύπωση, πίσω από την οποία βρίσκονται δύο επιμέρους εντελώς διαφορετικές εικόνες: από τη μια, οι εισηγμένες του τραπεζικού τομέα δεν διανέμουν, ως γνωστόν, μερίσματα στους μετόχους, καθώς βρίσκονται σε διαδικασία εξυγίανσης, από την άλλη, όμως, οι μη τραπεζικές εταιρείες του MSCI Greece είναι αρκετά γενναιόδωρες προς τους μετόχους: θα μοιράσουν μερίσματα συνολικού ύψους περίπου 650 εκατ. ευρώ.

Η προβλεπόμενη μερισματική απόδοση του επόμενου 12μήνου επιβαρύνεται έντονα από τον τραπεζικό τομέα, καθώς στις μετοχές που απάρτιζαν ως πρόσφατα το δείκτη MSCI (ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo, Motor Oil, Τιτάνα, Alpha Bank) θα προστεθούν από τις 28 του μήνα άλλες δύο τραπεζικές μετοχές, Εθνική και Eurobank, κάτι που συμβάλει στη συμπίεση της μερισματικής απόδοσης στο 1,2%.

Αν υπολογίσουμε τις κεφαλαιοποιήσεις των πέντε μόνο εταιρειών (χωρίς τις τραπεζικές) τότε η συνολική μερισματική απόδοση με ένα απλό υπολογισμό φτάνει στο περίπου 4,8%, με βάση το χθεσινό κλείσιμο. Για τη διαμόρφωση του ποσοστού αυτού αρκεί να επισημανθεί ότι ο ΟΠΑΠ έχει μερισματική απόδοση της τάξης του 8,3%, ο ΟΤΕ 4%, η Motoil 6,6%, τα Jumbo 2,5% και την πιο χαμηλή η Τιτάν με 0,88%.

Από εκεί και πέρα βέβαια, αν υποθέσουμε ότι κάποιος αγόραζε το σύνολο των μετοχών του MSCI Greece ακριβώς όπως αυτές σταθμίζονται για τη διαμόρφωση του δείκτη και ανέμενε κέρδος από μερίσματα, τότε θα έπρεπε να προκύψει πολύ χαμηλότερη μέση μερισματική απόδοση, που θα περιελάμβανε και τις τράπεζες, που όμως και πάλι θα ήταν στα επίπεδα του 3,3%.

Η πολύ χαμηλότερη απόδοση που προκύπτει για τον ελληνικό MSCI διαμορφώνεται από τη στάθμιση και τη βαρύτητα που έχει η κάθε μετοχή σ αυτόν, δηλαδή με τι ποσοστό συμμετέχει. Τεχνικό ζήτημα μεν, αλλά άδικο αν κάποιος θα ήθελε να επενδύσει μεμονωμένα σε μία μετοχή η οποία έχει ενισχυμένο χρηματιστηριακό «γόητρο» λόγω της διεθνούς παρουσίας της μέσω του δείκτη.

Πάντως, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις για τη μερισματική πολιτική των πέντε εταιρειών του MSCI που θα μοιράσουν μερίσματα προκύπτουν τα ακόλουθα:

Όπως αναφέρεται στα στοιχεία του ομίλου, με βάση την τρέχουσα πρόβλεψη ελεύθερων ταμειακών ροών για το 2019, το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για την εφαρμογή της Πολιτικής Αμοιβών των Μετόχων θα ανέλθει περίπου στο ποσό των 350 εκατ. ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας τη διανομή μερίσματος ποσού 0,46 ευρώ (σε απόλυτο ποσό) ανά μετοχή (για αριθμό μετοχών σε κυκλοφορία 479.939.319, όπως ο εν λόγω αριθμός μετοχών διαμορφώθηκε σε συνέχεια της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19 Δεκεμβρίου 2018 για ακύρωση του συνόλου των ιδίων μετοχών ή συνολικού ποσού Ευρώ 220,8 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τη διανομή μερίσματος, η Διοίκηση προτείνει τη διανομή μερίσματος ίσου με 0,70 ευρώ ανά μετοχή έναντι 0,40 ευρώ ανά μετοχή το 2017. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, βασισμένο στα αποτελέσματα της περιόδου που έληξε στις 30.06.2018, ενέκρινε τη διανομή προμερίσματος ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή., το οποίο έχει ήδη διανεμηθεί πέρυσι

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 07.11.2018 αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος 0,36 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης 2017/2018. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 08.03.2019 συνεδρίασή του αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος (προμερίσματος) χρήσης 2018/2019 ποσού 0,19 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου, το οποίο είναι μέρος του μερίσματος της χρήσης 2018/2019.

Η Διοίκηση προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ιουνίου 2019 την διανομή συνολικού μικτού μερίσματος για τη χρήση 2018 ποσού 144.017.874 (ή ποσού 1,30 ευρώ ανά μετοχή). Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί και αναγνωρισθεί ως μικτό προμέρισμα χρήσης 2018 ποσό 0,35 ευρώ ανά μετοχή, από το Δεκέμβριο του 2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που έχει προγραμματιστεί για την 7η Ιουνίου 2019, τη διανομή μερίσματος 0,15 ευρώ ανά μετοχή έναντι 0,05 ευρώ ανά μετοχή το περασμένο έτος. Πέρυσι βέβαια η εταιρεία είχε προχωρήσει και σε επιστροφή κεφαλαίου 0,50 ευρώ ανά μετοχή.

ΣΧΕΤΙΚΑ