Τιταν: Αισιοδοξία για το 2019, λόγω ΗΠΑ

Αισιοδοξία φαίνεται να επικρατεί σχετικά με την πορεία του ομίλου Τιταν κατά την τρέχουσα χρήση, αν και η διοίκηση του ομίλου απέφυγε χθες να προχωρήσει κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για το σχολιασμό των μεγεθών του πρώτου τριμήνου, σε συγκεκριμένες εκτιμήσεις μεγεθών. Οι αναλυτές πάντως εκτιμούν ότι η Τιτάν θα καταφέρει σημαντική ανάκαμψη της λειτουργικής της κερδοφορίας μέσα στο τρέχον έτος.

Ειδικότερα, όπως σημειώνουν, δεδομένης της εποχικότητας των δραστηριοτήτων του ομίλου, τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου δεν είναι ενδεικτικά για το έτος. Παρολ’ αυτά οι ισχυρές επιδόσεις των ΗΠΑ και η σταθερότητα στην ανάπτυξη στα αγορές των Βαλκανίων, μπορούν να υποστηρίζουν την εκτίμηση για αύξηση των EBITDA στα 300 εκατ. ευρώ για το 2019 (έναντι 260 εκατ. ευρώ το 2018). Σ’ αυτό αναμένεται να βοηθήσει και η Ελλάδα η οποία φαίνεται να κερδίζει έδαφος μετά από μια μακρά περίοδο βραδείας ανάκαμψης, αν και καλύτερες επιδόσεις από την εγχώρια αγορά αναμένονται κατά την επόμενη χρήση.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, οι εκπρόσωποι του ομίλου ανέφεραν ότι η εταιρεία το πρώτο τρίμηνο αύξησε τις τιμές σε ορισμένες βασικές περιοχές των ΗΠΑ κατά 4-5 δολάρια τον τόνο. Την ίδια ώρα η δραστηριότητα στην Ελλάδα επηρεάστηκε από τις ενέργειες συντήρησης των τριών εργοστασίων του ομίλου.

Για την ελληνική αγορά επίσης αναφέρθηκε ότι τα περισσότερα δημόσια έργα μεγάλης κλίμακας φαίνεται πως πλέον αναμένονται να εντατικοποιηθούν κατά το 2020, αν και ο όμιλος εξακολουθεί να προβλέπει αύξηση του όγκου πωλήσεων στη χώρα για το 2019, αλλά χαμηλότερη από την αρχική εκτίμηση για αύξηση + 10%.

Όσον αφορά στην Αίγυπτο, αναφέρθηκε ότι το περιβάλλον παραμένει προκλητικό, καθώς η τοπική αγορά αντιμετωπίζει μια στασιμότητα της ζήτησης για τσιμέντο σε συνδυασμό με την προσθήκη και αύξηση της παραγωγικότητας στον κλάδο στη χώρα από μια νέα μεγάλη μονάδα συνολικής παραγωγής 30 εκατ. τόνων.

ΣΧΕΤΙΚΑ