Αποκάλυψη για τις επιταγές Δομαζάκη στην Creta Farms

Ένα νέο στοιχείο για το εξελισσόμενο επιχειρηματικό θρίλερ στην Creta Farms φέρνει στη δημοσιότητα σήμερα το economistas.gr, αποκαλύπτοντας τη λογιστική πορισματική έκθεση που έχει καταθέσει στην διοίκηση της εταιρείας ο Κωνσταντινος Δομαζάκης, στην οποία φαίνεται ότι έχει χρηματοδοτήσει την εταιρεία συνολικά με το ποσό των 11,651 εκατ. ευρώ, καταθέτοντας 8 τραπεζικές επιταγές.

Η τύχη του ποσού των 11,6 εκατ. ευρώ είναι το κύριο θέμα της αντιπαράθεσης που έχει ξεσπάσει στην Creta Farms και πήρε δημοσιότητα στις 2 Μαϊου, όταν δημοσιεύθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το 2018.

Σημείωση του ορκωτού ελεγκτή ανέφερε ότι «στις 2 Απριλίου 2019 ο κος Κωνσταντίνος Δομαζάκης, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνων Σύμβουλος και βασικός μέτοχος της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ, απέστειλε επιστολή προς τον Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρείας με την οποία ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος είχε χρηματοδοτήσει την εταιρία με κεφάλαια ύψος 11,6 εκ. κατά τα έτη 2005 - 2006. Σε συνέχεια της ανωτέρω επιστολής, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε άμεσα, προς προστασία της εταιρείας και του επενδυτικού κοινού, να διενεργηθεί σχετικός ειδικός έλεγχος από ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο διεθνούς φήμης. Από την έως σήμερα ελεγκτική εργασία του ανεξάρτητου ελεγκτικού οίκου δεν προκύπτουν επαρκή στοιχεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου». Αμέσως μετά, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής.

Οι εξελίξεις που ακολούθησαν ήταν ραγδαίες. Στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας στις 6 Μαϊου, ο Κωνσταντίνος Δομαζάκης παύθηκε από τη θέση του Αντιπροέδρου του Ομίλου και τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, παραμένοντας ως απλό μέλος του διοικητικού Συμβουλίου, ενώ τη θέση του ανέλαβε ο Πέτρος Παπαδάκης, μέχρι πρότινος μέλος του Δ.Σ.

Σε ανακοίνωση της η Creta Farms στις 21/5 προς τις χρηματιστηριακές αρχές, αναφέρεται ότι ο Ελεγκτικός Οίκος, στον οποίο έχει ανατεθεί ο έλεγχος για τους ισχυρισμούς του Κωνσταντίνου Δομαζάκη ότι έχει χρηματοδοτήσει με 11,5 εκατ. ευρώ την εταιρεία, δεν επιβεβαιώνει αυτούς τους ισχυρισμούς.

Όμως, η έκθεση που αποκαλύπτεται από το economistas και έχει συνταχθεί από τον ορκωτό για λογαριασμό του Κ. Δομαζάκη είναι προγενέστερη της ανακοίνωσης, καθώς έχει ημερομηνία 19/5/2019, ενώ η ανακοίνωση της Creta Farms δημοσιεύθηκε στις 21/5.

Ενώ η διοίκηση της Creta Farms έχει δηλώσει ότι δεν επιβεβαιώνονται οι ισχυρισμοί του Κ. Δομαζάκη για τα 11,6 εκατ. ευρώ, στην έκθεση που αποκαλύπτεται σήμερα υπάρχει αναλυτικός πίνακας με όλες τις επιταγές που έχουν κατατεθεί από τον Κ. Δομαζάκη υπέρ της εταιρείας στη χρονική περίοδο από 17/11/2005 μέχρι 28/9/2006 και παρατίθενται αναλυτικά τα ποσό, οι αριθμοί των επιταγών και οι αριθμοί των λογαριασμών της εταιρείας στους οποίους πιστώθηκαν τα χρήματα.

Μάλιστα στην έκθεση τονίζεται ότι όλα τα στοιχεία έχουν αντληθεί από πρόσφατη ενημέρωση από την Τράπεζα Πειραιώς.

O ορκωτός ελεγκτής που μελέτησε το θέμα για λογαριασμό του Κ. Δομαζάκη σημειώνει ότι από το σύνολο των καταβολών, ύψους 11,651 εκατ. ευρώ, τα 5,68 εκατ. ευρώ προκύπτουν μόνο από τραπεζικά παραστατικά και αρχεία αλλά όχι από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, ενώ για ποσό 3 εκατ. ευρώ επισημαίνει ότι, πέραν των ελλιπών στοιχείων, η ύπαρξη δύο δανείων ενός προσωπικού επενδυτικού και ενός εταιρικού δημιουργεί πρόσθετη δυσκολία.

Το συμπέρασμα του ελεγκτή, πάντως, είναι ότι «από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του προκύπτει πέραν πάσας αμφιβολίας ότι όλα τα παραπάνω αναλυθέντα ποσά κατέληξαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Creta Farms και εκκρεμεί η ορθή λογιστική τους αποτύπωση».

creta_ekthesi
ΣΧΕΤΙΚΑ