Τρ. Πειραιώς: Καθαρά κέρδη 19 εκατ. ευρώ

NEWSROOM
Τρ. Πειραιώς: Καθαρά κέρδη 19 εκατ. ευρώ
Φωτο: Eurokinissi

Καθαρά κέρδη 19 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2019 και βελτιωμένα όλα τα βασικά στοιχεία αποτελεσμάτων, ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς.

Σε δηλώσεις του με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο διευθύνων σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου αναφέρει ότι η έναρξη του 2019 ήταν θετική για τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, χωρίς ωστόσο να λείπουν οι ανησυχίες για επιβράδυνση των μεγάλων οικονομιών και οι αβεβαιότητες γύρω από τις διαπραγματεύσεις για το Brexit και το διεθνές εμπόριο. Αντίστοιχα, ιδιαίτερα θετική δυναμική κατέγραψαν τους πρώτους μήνες του έτους τα ελληνικά κρατικά ομόλογα, αλλά και οι χρηματιστηριακές αξίες, καθώς σταδιακά κερδίζουν εκ νέου το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Αναφερόμενος στην Τράπεζα Πειραιώς ο Χρήστος Μεγάλου αναφέρει ότι το πρώτο τρίμηνο του 2019 η Τράπεζα Πειραιώς, βασιζόμενη στην πρόοδο που σημείωσε το 2018, κατέγραψε βελτίωση σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, παρά τις προκλήσεις που εξακολουθούν να υφίστανται για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Τα καθαρά έσοδα τόκων κατά το πρώτο τρίμηνο 2019 αυξήθηκαν για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, κατά 2% ετησίως και 1% σε τριμηνιαία βάση, στα 360 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 69 εκατ. ευρώ, σταθερά σε ετήσια βάση, ενώ η προσπάθεια μείωσης του λειτουργικού κόστους συνεχίζει να αποδίδει καρπούς, με περαιτέρω υποχώρηση κατά 8% σε επαναλαμβανόμενη βάση το πρώτο τρίμηνο του έτους, τόσο ετησίως όσο και σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο 2018. Το καθαρό αποτέλεσμα της Τράπεζας για το πρώτο τρίμηνο 2019 ανήλθε σε 19 εκατ. ευρώ από ζημία 83 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.

Αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, όπως αναφέρει ο κ.Μεγάλου «το πρώτο τρίμηνο 2019 συνεχίσαμε την μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) κατά 0,5 δισ. ευρώ, εκπληρώνοντας τον στόχο μας, ενώ ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΑ από προβλέψεις διατηρήθηκε στο 49%. Η Τράπεζα βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του στόχου μείωσης των ΜΕΑ κατά 3,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους.

«Η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο του επιχειρηματικού της σχεδιασμού, επικεντρώνεται σε όλες τις ευκαιρίες ανάπτυξης εργασιών, πάντα με κριτήριο τις διατηρήσιμες αποδόσεις έναντι των αναλαμβανόμενων κινδύνων. Στην κατεύθυνση αυτή, προχωρήσαμε σε εκταμιεύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του έτους. Με τον δείκτη δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις να διαμορφώνεται στο 88% στο τέλος Μαρτίου 2019 από 97% ένα χρόνο πριν, είμαστε σε θέση να εξυπηρετήσουμε την αναμενόμενη ζήτηση για δάνεια.

Στο τέλος Μαρτίου 2019, ο pro-forma δείκτης εποπτικών κεφαλαίων CET-1 της Τράπεζας, διαμορφώθηκε στο 13,7%. Η εστίασή μας παραμένει στη δημιουργία κεφαλαίου, τόσο οργανικά, όσο και υλοποιώντας ενέργειες που βελτιώνουν περαιτέρω την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της Τράπεζας.

Μαζί με τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2019, ανακοινώνουμε το 5ετές πλάνο "Agenda 2023", το οποίο περιλαμβάνει τους στρατηγικούς μας Στόχους, που υποστηρίζονται από βιώσιμες λύσεις προκειμένου να ικανοποιήσουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνεχίζουμε με συνέπεια στη στρατηγική για κερδοφορία, ενισχυμένη ρευστότητα, ενδυνάμωση του ισολογισμού και μείωση των κινδύνων, βασιζόμενοι στις βασικές μας τραπεζικές δραστηριότητες», τόνισε ο κ.Μεγάλου.

Τα βασικά οικονομικά αποτελέσματα συνοπτικά

Κερδοφορία, Λόγω Μείωσης των Εξόδων και Αύξησης των Καθαρών Εσόδων Τόκων

*Κέρδη προ προβλέψεων στα 214 εκατ. ευρώ, +9% σε ετήσια βάση

*Καθαρά έσοδα τόκων στα 360 εκατ. ευρώ, +2% σε ετήσια βάση

*Λειτουργικά έξοδα στα 231 εκατ. ευρώ, -8% σε ετήσια βάση

*Έξοδο προβλέψεων στις 181 μονάδες βάσης το πρώτο τρίμηνο 2019

*Καθαρά κέρδη στα 19 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2019 έναντι ζημίας 83 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2018

Αύξηση Δανείων, με Προσαρμοσμένη Προσέγγιση για τον Αναλαμβανόμενο Κίνδυνο

*Εκταμιεύσεις νέων δανείων 1δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με τον στόχο για 4 δισ. ευρώ το 2019

*Το σύνολο των εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά 2% σε τριμηνιαία βάση στα 24,5 δισ. ευρώ αντιστρέφοντας την τάση για πρώτη φορά από την έναρξη της κρίσης

*Δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις στο 88% από 97% ένα έτος πριν

Η Αποκατάσταση του Ισολογισμού Συνεχίζεται

*Μείωση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) κατά 0,5 δισ. ευρώ από οργανικές κινήσεις κατά το πρώτο τρίμηνο 2019

*Πώληση χαρτοφυλακίων ύψους 1,2 δισ. ευρώ μικτής λογιστικής αξίας προς άμεση ολοκλήρωση

*Σε πορεία επίτευξης του ετήσιου στόχου μείωσης των ΜΕΑ κατά 3,5 δισ. ευρώ το 2019

Οργανική Παραγωγή Κεφαλαίου που Υποστηρίζει την Κεφαλαιακή Θέση

*Pro-forma δείκτης CET-1 στο 13,7%, προσαρμοσμένος για τη μείωση σταθμισμένου ενεργητικού από την επικείμενη ολοκλήρωση της πώλησης των δραστηριοτήτων στη Βουλγαρία

*Τα αποτελέσματα 1ου 3μηνου 2019 αντιστάθμισαν σε μεγάλο βαθμό την επίπτωση από τις μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΧΑ9 και την επίπτωση από το ΔΠΧΑ16 (-40 μ.β. σύνολο)

*Η Τράπεζα Πειραιώς επεξεργάζεται επιπλέον πρωτοβουλίες για να ενισχύσει τα κεφαλαιακά της αποθέματα, και ήδη καταγράφει έμπρακτα αποτελέσματα

Εκκίνηση Νέου Στρατηγικού Πλάνου: "Agenda 2023"

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η Τράπεζα Πειραιώς, διατηρώντας πρωταγωνιστική θέση στην ελληνική τραπεζική αγορά, αποτελεί βασικό μοχλό για την αποκατάσταση της δυναμικής της ελληνικής οικονομίας. Η Τράπεζα Πειραιώς, υπό τη νέα της διοικητική ομάδα, παρουσιάζει το νέο στρατηγικό σχέδιο έως το 2023 με την επωνυμία "Agenda 2023", που αντανακλά το όραμά της να είναι η πλέον αξιόπιστη Τράπεζα στην Ελλάδα.

Οι πυλώνες του πλαισίου "Agenda 2023" είναι οι ακόλουθοι:

*Στρατηγικοί Στόχοι: τίθενται συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι στόχοι που τοποθετούν την Τράπεζα σε ξεκάθαρη πορεία πλήρους αποκατάστασης των θεμελιωδών της και ενίσχυσης της κερδοφορίας της.

*Ικανοποίηση των Ενδιαφερομένων Μερών: πρόκειται για την πλέον βασική προτεραιότητα της Τράπεζας. Ενδιαφερόμενα μέρη αποτελούν για την Τράπεζα οι πελάτες, οι μέτοχοι, οι εργαζόμενοι, οι προμηθευτές, και η κοινωνία ευρύτερα.

*Διατηρήσιμες Λύσεις: συγκροτείται ένα πλήρες πλαίσιο λύσεων, το οποίο, με εστιασμένη και αποτελεσματική υλοποίηση, θα επιτρέψουν την πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων της Τράπεζας, με στόχο τη δημιουργία αξίας από όλες τις λειτουργίες της.

Οι παραπάνω βιώσιμες λύσεις αφορούν στα τρία παρακάτω πεδία:

1. Εξυγίανση ισολογισμού: η Τράπεζα θα συνεχίσει αποφασιστικά την απομόχλευση των κινδύνων του ισολογισμού της, με στόχο να φτάσει σε διεθνώς αποδεκτά επίπεδα, ήτοι σε μονοψήφιο δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ως ποσοστό των προ προβλέψεων δανείων. Παράλληλα, η Τράπεζα σκοπεύει να ενισχύσει περαιτέρω την κεφαλαιακή της βάση, διασφαλίζοντας ότι θα συνεχίσει να υπερτερεί σε κάθε στιγμή των εποπτικών απαιτήσεων κατά περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες.

2.Ανάπτυξη βασικών στοιχείων ενεργητικού: ενισχύοντας τις υφιστάμενες σχέσεις της με τα 5,3 εκατ. πελατών της, η Τράπεζα θα επικεντρωθεί στο να αξιοποιήσει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της βασικής δραστηριότητάς της στην Ελλάδα, ενώ επιδιώκει να διατηρήσει το χαρακτήρα της ως Τράπεζας εξειδικευμένης στην παροχή υπηρεσιών προς μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Παράλληλα, στοχεύει σε αυξημένες εργασίες ιδιωτών, υπό το πρίσμα της αξιολόγησης των αναλαμβανόμενων κινδύνων. Η Τράπεζα έχει προσδιορίσει τις προοπτικές εσόδων από όλους τους τομείς δραστηριότητας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της πρωτοποριακής της ψηφιακής πλατφόρμας, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις.

3.Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας: στόχος είναι η μεγιστοποίηση απόδοσης των πόρων που απασχολεί η Τράπεζα. Αυτό θα επιτευχθεί με απλοποίηση της δομής, λήψης μέτρων εξορθολογισμού των δαπανών λειτουργίας, στοχευμένες επενδύσεις, καθώς και περαιτέρω ψηφιοποίησης και αυτοματοποίησης των εσωτερικών λειτουργιών. Μέσω της εστιασμένης υλοποίησης της "Agenda 2023" και ως τα τέλη του 2023, η Τράπεζα αναμένεται να εξελιχθεί σε ένα πλήρως αποτελεσματικό χρηματοπιστωτικό οργανισμό με δείκτη κόστους προς έσοδα στο επίπεδο του 40% και ικανοποιητικές αποδόσεις ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoΤΕ) σε υψηλό μονοψήφιο εύρος.

Στόχοι Agenda 2023

Κόστος προς Έσοδα: Δείκτης Κόστους προς Έσοδα κοντά στο 40%

Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (ΜΕΑ): Μονοψήφιος δείκτης ΜΕΑ

Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE):Υψηλό μονοψήφιο επίπεδο RoTE

Εποπτικά κεφάλαια:

200 μονάδες βάσης υψηλότερα της εποπτικής απαίτησης

ΣΧΕΤΙΚΑ