fbpxΤιτάν: Αρχίζει η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης | Economistas.gr
Skip to main content

Τιτάν: Αρχίζει η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης

Τιτάν: Αρχίζει η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης

Στις 19 Ιουνίου 2019 θα αρχίσει η Περίοδος Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης της Titan Cement International S.A. για την απόκτηση των μετοχών της Τιτάν Α.Ε. και θα λήξει στις 17 Ιουλίου 2019.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της TITAN Cement International SA («TCI»), λήφθηκαν όλες οι απαιτούμενες κανονιστικές εγκρίσεις για την έναρξη της περιόδου αποδοχής της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που υπέβαλε στις 16 Απριλίου 2019 για την απόκτηση του συνόλου των κοινών και προνομιούχων μετοχών («Μετοχές TΙΤΑΝ») τις οποίες έχει εκδώσει η A.E. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ («TΙΤΑΝ» ή «Εταιρία»), έναντι νέων κοινών μετοχών που θα εκδοθούν από την TCI με σχέση ανταλλαγής μία Μετοχή TCI για κάθε μία Μετοχή ΤΙΤΑΝ («Δημόσια Πρόταση»).

Η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης διαρκεί από τις 19 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου 2019 και ώρα 2 μ.μ. (ώρα Ελλάδος) («Περίοδος Αποδοχής»).

Ως ελάχιστο ποσοστό αποδοχής για την επιτυχή έκβαση της Δημόσιας Πρότασης τίθεται το 75%, το οποίο πρέπει να επιτευχθεί και για τις δύο κατηγορίες των Μετοχών ΤΙΤΑΝ (κοινές και προνομιούχες). Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΙΤΑΝ εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στη Δημόσια Πρόταση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΙΤΑΝ αποφάσισε ομόφωνα να εκφράσει την απόλυτη στήριξή του στη Δημόσια Πρόταση, η οποία είναι προς το συμφέρον της Εταιρίας και των μετόχων της («Μέτοχοι»), διότι:

  • Διευκολύνει την ανάπτυξη της Εταιρίας και του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και δημιουργεί προϋποθέσεις για μακροπρόθεσμη βελτίωση της κερδοφορίας και των οικονομικών του αποτελεσμάτων,

  • Ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, διευρύνοντας τις πηγές άντλησης κεφαλαίων και βελτιώνοντας την πρόσβασή του στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και το διεθνές τραπεζικό σύστημα, με ευνοϊκότερους όρους δανεισμού,

  • Ωφελεί τους Μετόχους αφού εισάγει τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ δια της TCI σε ένα μεγάλο διεθνές χρηματιστήριο στο κέντρο της Ευρώπης, το οποίο προσφέρει πρόσβαση σε ευρύτερη βάση διεθνών επενδυτών και ενισχύει τη ρευστότητα και εμπορευσιμότητα των μετοχών, και

  • Ενισχύει το διεθνή χαρακτήρα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ.

Τι πρέπει να κάνουν οι Μέτοχοι που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση.

Όσοι επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση καλούνται να:

Επίσης, το Πληροφοριακό Δελτίο έχει αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της ΤΙΤΑΝ (http://ir.titan.gr/el/gatepost2019).

  • Μελετήσουν το Ενημερωτικό Δελτίο (Prospectus) της TCI σε σχέση με τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή των μετοχών της στο Euronext Βρυξελλών και στο Euronext Παρισίων και το Συμπλήρωμα αυτού (Supplement), τα οποία έχουν εγκριθεί από τη βελγική Αρχή Εποπτείας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών (Financial Services and Markets Authority). Το Ενημερωτικό Δελτίο, το Συμπλήρωμα1 και μετάφρασή τους στα ελληνικά είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr/el/web/guest/companies-new-listings) και στην ιστοσελίδα της ΤΙΤΑN (http://ir.titan.gr/el/gatepost2019).

  • Να απευθυνθούν στον χειριστή του λογαριασμού αξιών τους (τράπεζα, ανώνυμη εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή άλλου τύπου επιχείρηση επενδύσεων) στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, όπου είναι καταχωρημένες οι Μετοχές ΤΙΤΑΝ που κατέχουν, εξουσιοδοτώντας τον να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς αυτό το σκοπό.

Εναλλακτικά, μπορούν να απευθυνθούν αυτοπροσώπως, ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Alpha Bank στην Ελλάδα, προσκομίζοντας τα έγγραφα που περιγράφονται στο κεφάλαιο 6 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Σημειώνεται ότι οι κάτοχοι Μετοχών ΤΙΤΑΝ που αποδέχθηκαν την προηγούμενη δημόσια πρόταση της TCI της 18ης Οκτωβρίου 2018 και επιθυμούν να αποδεχθούν και τη νέα δημόσια πρόταση της 16ης Απριλίου 2019, θα χρειαστεί να επαναλάβουν τη σχετική διαδικασία αποδοχής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τιτάν: Αύξηση πωλήσεων και κερδών το γ' τρίμηνο
Τιτάν: Αύξηση πωλήσεων και κερδών το γ' τρίμηνο
Αύξηση των πωλήσεων (+8,7%), των λειτουργικών αποτελεσμάτων ΕΒΙΤDA (+15,4%) και των καθαρών κερδών (+25,7%), χάρη στις καλύτερες επιδόσεις σε όλους τους γεωγραφικούς τομείς όπου δραστηριοποιείται, εκτός από την Ανατολική Μεσόγειο.
Τιτάν: Αύξηση πωλήσεων και κερδών το γ' τρίμηνο
Τιτάν: Εξαγοράζει τη μειοψηφική συμμετοχή της IFC σε θυγατρικές του
Τιτάν: Εξαγοράζει τη μειοψηφική συμμετοχή της IFC σε θυγατρικές του
Το συνολικό τίμημα της εξαγοράς των μειοψηφικών συμμετοχών της International Finance Corporation σε επιχειρήσεις του ομίλου Titan σε ΝΑ Ευρώπη και Αίγυπτο, ανέρχεται σε 81,8 εκατ. ευρώ.
Τιτάν: Εξαγοράζει τη μειοψηφική συμμετοχή της IFC σε θυγατρικές του
ΤΙΤΑΝ: Ενισχύει και πάλι τη θέση του στην Αίγυπτο
ΤΙΤΑΝ: Ενισχύει και πάλι τη θέση του στην Αίγυπτο
O όμιλος ΤΙΤΑΝ δραστηριοποιείται επί μακρόν επενδυτικά στην Αίγυπτο μέσω δύο βιομηχανικών μονάδων, στις περιοχές Beni Suef και Αλεξάνδρειας, αποτελώντας εκ των σημαντικότερων παραγωγών τσιμέντου στην Αίγυπτο.
ΤΙΤΑΝ: Ενισχύει και πάλι τη θέση του στην Αίγυπτο
Εκπαιδευτικό διαδραστικό πρόγραμμα από «Τιτάν» και «Δημόκριτο»
Εκπαιδευτικό διαδραστικό πρόγραμμα από «Τιτάν» και «Δημόκριτο»
Πρόκειται για μια περιήγηση στον κόσμο της επιστήμης μέσα από παιχνίδια, πειράματα και πληροφορίες που μαγεύουν όλους τους μαθητές, από την Α’ Δημοτικού έως και την 3η Γυμνασίου, καθώς και το ευρύ κοινό.
Εκπαιδευτικό διαδραστικό πρόγραμμα από «Τιτάν» και «Δημόκριτο»
ΤΙΤΑΝ: Εγκαινιάζει το Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ομίλου
ΤΙΤΑΝ: Εγκαινιάζει το Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ομίλου
Το Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, θα συγκεντρώσει τα ψηφιακά εργαλεία και τη σχετική εξειδικευμένη γνώση που υπάρχουν στον Όμιλο και θα αναβαθμίσει τις δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της «Ψηφιακής Πρωτοβουλίας» του.
ΤΙΤΑΝ: Εγκαινιάζει το Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ομίλου