fbpxΠειραιώς: Καθαρά κέρδη 38 εκατ. το α' εξάμηνο | Economistas.gr
Skip to main content

Πειραιώς: Καθαρά κέρδη 38 εκατ. το α' εξάμηνο

Πειραιώς: Καθαρά κέρδη 38 εκατ. το α' εξάμηνο
Φωτο: Eurokinissi

Κερδοφορία κατέγραψε το α'  εξάμηνο του 2019 η Τράπεζα Πειραιώς, με αυξανόμενα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών και μειούμενα λειτουργικά έξοδα.

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε σήμερα καθαρά κέρδη €38 εκατ. για το 1ο 6μηνο 2019, έναντι ζημιών την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Το 2ο 3μηνο τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα €19 εκατ., με την τράπεζα να καταγράφει το 4ο συνεχόμενο κερδοφόρο τρίμηνο.

Τα βασικά στοιχεία των αποτελεσμάτων έχουν ως εξής:

 • Επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων στα €417εκατ., +6% σε ετήσια βάση

 • Καθαρά έσοδα τόκων στα €719εκατ., +2% σε ετήσια βάση

 • Καθαρά έσοδα προμηθειών στα €146εκατ., +5% σε ετήσια βάση

 • Επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα στα €476εκατ., -7% σε ετήσια βάση

 • Έξοδο προβλέψεων στα €332εκατ. ή 174μ.β., εντός των εκτιμήσεων της Τράπεζας

 • Επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων στα €73εκατ. από €33εκατ. το 1ο 6μηνο 2018

 • Καθαρά κέρδη στα €38εκατ. το 1ο 6μηνο 2019 έναντι ζημιών την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Το 2ο 3μηνο καθαρά κέρδη στα €19εκατ., 4ο συνεχόμενο κερδοφόρο τρίμηνο

Η Τράπεζα υπογραμμίζει τη συνεχή χρηματοδότηση της οικονομίας με προσέγγιση προσαρμοσμένη για τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο και ισχυρό προφίλ ρευστότητας. Συγκεκριμένα: 

 • Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων ανήλθαν σε €1,8δισ. το 1ο 6μηνο 2019, με στόχο για €4 δισ. το 2019

 • Το σύνολο των εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά 2% σε τριμηνιαία βάση στα €24,4δισ.

 • Καταθέσεις στα €44,9δισ., +7% σε ετήσια βάση

 • Δείκτης κάλυψης ρευστότητας στο 99%. Δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις στο 85% από 94% ένα έτος πριν

Επίσης, η εξυγίανση του ισολογισμού συνεχίζεται με αμείωτη ένταση:

 • Μείωση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) κατά €1,2δισ. από οργανικές κινήσεις κατά το 1ο 6μηνο 2019 με βελτιούμενη τάση στις αθετήσεις και επανα-αθετήσεις υποχρεώσεων και σταθερή τάση στις αναδιαρθρώσεις και εισπράξεις

 • Μείωση ΜΕΑ κατά €3,3δισ. σε ετήσια βάση

 • Πώληση χαρτοφυλακίου ΜΕΑ €0,7δισ. μεικτής λογιστικής αξίας προς άμεση ολοκλήρωση - συνολικό ύψος χαρτοφυλακίων προς πώληση στα €4,5δισ. (2ο 6μηνο 2019 έως 2020)

 • Σε πορεία επίτευξης του ετήσιου στόχου 2019 για μείωση των MEA κατά €3,5δισ.

Άλλο σημαντικό στοιχείο αποτελεί η οργανική παραγωγή κεφαλαίων που ενισχύει την κεφαλαιακή θέση:

 • Pro-forma δείκτης CET-1 στο 14,8%, προσαρμοσμένος για τις πρόσφατες συναλλαγές (πώληση χαρτοφυλακίων ΜΕΑ και συμφωνία για εταιρεία διαχείρισης ΜΕΑ) και κέρδη 1ου 6μήνου 2019
 • Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε 15,7%, συμπεριλαμβάνοντας την έκδοση τίτλων Tier 2 ύψους €0,4δισ. και pro-forma για τις προαναφερόμενες συναλλαγές

Χρήστος Μεγάλου

Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Χρήστος Μεγάλου, αναφέρει σε δήλωσή του:

«Το πρώτο εξάμηνο του 2019 επέφερε σημαντικές εξελίξεις για την Τράπεζα Πειραιώς. Η Τράπεζα προχώρησε σε δύο συναλλαγές-ορόσημα: την έκδοση χρεογράφων Tier 2, την πρώτη από ελληνική τράπεζα κατά την τελευταία δεκαετία, και τη στρατηγική συνεργασία με την Intrum για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ).

Στο τέλος Ιουνίου 2019, ο pro-forma δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας ανήλθε σε 15,7%, και σε 13,0% με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ. Παραμένουμε επικεντρωμένοι στη δημιουργία κεφαλαίων με οργανικά μέσα, ενώ συνεχίζουμε να βελτιστοποιούμε τη σύνθεση του ισολογισμού της Τράπεζας.

Η Τράπεζα Πειραιώς, βασιζόμενη στην πρόοδο που σημείωσε το 2018, συνεχίζει την προσπάθειά της να αξιοποιήσει τη θέση της στην αγορά, όπως καταδεικνύει σειρά χρηματοοικονομικών δεικτών.

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €2,8 δισ. σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2018, με σχεδόν το 90% των εισροών να προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα. Η Τράπεζα έφθασε σχεδόν το 100% στο δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) στο τέλος του πρώτου εξαμήνου 2019. Παράλληλα, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε στο 85% από 94% πριν ένα χρόνο.

Όσον αφορά στα νέα δάνεια, το πρώτο εξάμηνο του 2019 εκταμιεύθηκαν €1,8 δισ. και η Τράπεζα είναι σε πορεία επίτευξης του στόχου για νέα δάνεια ύψους €4δισ. το 2019, από €3,1δισ. το προηγούμενο έτος. Η ζήτηση από αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας επιταχύνεται, καθώς η οικονομία συνεχίζει την πορεία αποκατάστασής της, οπότε και η πιστωτική επέκταση αναμένεται να ενισχυθεί μαζί με τη συνολική ζήτηση για τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Αναφορικά με την κερδοφορία, τα καθαρά έσοδα από τόκους το πρώτο εξάμηνο του 2019 ήταν 2% υψηλότερα σε ετήσια βάση, ενώ τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 5%. Το λειτουργικό κόστος μειώθηκε κατά 7% ετησίως σε επαναλαμβανόμενη βάση. Οι προβλέψεις μειώθηκαν το πρώτο εξάμηνο 2019 λόγω των βελτιωμένων προοπτικών για τα ΜΕΑ. Τα κέρδη προ φόρων σε συγκρίσιμη βάση διαμορφώθηκαν στα €73 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2019 από €33εκατ. πριν από ένα χρόνο, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €38 εκατ. έναντι ζημιών της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.

Η βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού είναι σε ευθυγράμμιση με τον ετήσιο στόχο μείωσης των ΜΕΑ κατά €3,5δισ. το 2019. Τα ΜΕΑ μειώθηκαν κατά €1,2δισ. το πρώτο εξάμηνο του 2019 αποκλειστικά μέσω οργανικών ενεργειών. Η Τράπεζα προετοιμάζεται για πωλήσεις ΜΕΑ ύψους €4,5δισ. το δεύτερο εξάμηνο 2019 και το 2020, οπότε και θα προχωρήσουμε στην πρώτη τιτλοποίηση ΜΕΑ ποσού πάνω από €2δισ.

Η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας και των τιμών των ακινήτων, το ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς, καθώς και η άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, αναμένεται ότι θα τονώσουν τις επενδύσεις και την απασχόληση. Οι θετικές αυτές προοπτικές θα αντικατοπτρισθούν στον προϋπολογισμό μας για το 2020, για τον οποίο έχει ξεκινήσει προετοιμασία. Είμαστε αισιόδοξοι για τις μελλοντικές επιδόσεις της Τράπεζας, αξιοποιώντας ευκαιρίες ώστε να ξεπεράσουμε τους στόχους που έχουμε θέσει».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Τράπεζα Πειραιώς στην 28η AGROTICA
Η Τράπεζα Πειραιώς στην 28η AGROTICA
Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στην 28η AGROTICA, τη μεγαλύτερη έκθεση αγροτικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και εφοδίων, η οποία θα φιλοξενηθεί στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο της ΔΕΘ – Helexpo στη Θεσσαλονίκη (30/1-2/2).
Η Τράπεζα Πειραιώς στην 28η AGROTICA
Τράπεζα Πειραιώς: Τι αλλάζει με τα στεγαστικά δάνεια
Τράπεζα Πειραιώς: Τι αλλάζει με τα στεγαστικά δάνεια
Αποσύρει η Τράπεζα Πειραιώς από τα συμβόλαιά της τον όρο που αφορά έξοδα διαχείρισης και αξιολόγησης αιτήματος για πρόωρη εξόφληση στεγαστικών δανείων, όπως γνωστοποιείται με ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Τράπεζα Πειραιώς: Τι αλλάζει με τα στεγαστικά δάνεια
Πειραιώς: Το σχέδιο για μείωση των NPLs
Πειραιώς: Το σχέδιο για μείωση των NPLs
Δύο μη οργανικές συναλλαγές ΜΕΑ έχουν προγραμματιστεί για φέτος: το "Vega" που αντιστοιχεί σε μικτή λογιστική αξία ύψους περίπου 5 δισ. ευρώ, μαζί με το "Phoenix" που αντιστοιχεί σε μικτή λογιστική αξία περίπου 2 δισ. ευρω.
Πειραιώς: Το σχέδιο για μείωση των NPLs
Πειραιώς: «Πράσινο Αποτύπωμα» στη διαχείριση περιουσίας
Πειραιώς: «Πράσινο Αποτύπωμα» στη διαχείριση περιουσίας
Tο Piraeus Private Banking World Sustainability Balanced Fund, το πρώτο Private Label Environmental Social and Good Governance (ESG) Fund, δημιούργησε το Piraeus Private Banking σε συνεργασία με την Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ.
Πειραιώς: «Πράσινο Αποτύπωμα» στη διαχείριση περιουσίας