Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΡΑΕ και Επ. Ανταγωνισμού

NEWSROOM
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΡΑΕ και Επ. Ανταγωνισμού

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και Επιτροπής Ανταγωνισμού υπέγραψαν οι πρόεδροι των δύο Αρχών, Επικ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας (ΡΑΕ) και Καθ. Ιωάννης Λιανός (ΕΑ).

Το μνημόνιο προβλέπει μεταξύ άλλων ανταλλαγή τεχνογνωσίας και αξιοποίηση των εμπειριών των δύο Αρχών, προώθηση πολιτικών και στρατηγικών με στόχο την απελευθέρωση των αγορών ενέργειας και τη λειτουργία του ανταγωνισμού σε αυτές καθώς και ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας.

Προβλέπεται επίσης δημιουργία κοινών ομάδων εργασίας για την εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών, μελετών και ερευνών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, σύσταση κοινών βάσεων δεδομένων με βάση το νομικό πλαίσιο όσον αφορά τα απόρρητα και εμπιστευτικά στοιχεία και διοργάνωση σεμιναρίων και άλλων ενημερωτικών δράσεων, με σκοπό τόσο την ενημέρωση και την επιμόρφωση του προσωπικού των δυο συνεργαζόμενων Αρχών.

ΣΧΕΤΙΚΑ