Στα 86,7 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις της Intrakat στο πρώτο εξάμηνο του 2021

NEWSROOM
Intrakat

Σε 86,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις της Intrakat στο πρώτο εξάμηνο του 2021 έναντι 79,5 εκατ. ευρώ το περυσινό πρώτο εξάμηνο, σημειώνοντας αύξηση 9,03%, όπως ανακοινώθηκε.

Τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους 9,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,2 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2020.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες λυψους 10,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,3 εκατ. ευρώ.

Το EBITDA της εταιρείας διαμορφώθηκε σε ζημίες ύψους 4,2 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA σε ζημίες ύψους 3,9 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,5 εκατ. ευρώ.

Οι πωλήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 87,0 εκατ. ευρώ έναντι 86,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Σημειώνεται ότι στις πωλήσεις του Ομίλου έχουν απαλειφθεί πωλήσεις 8,8 εκατ. ευρώ που αφορούν πωλήσεις της Intrakat προς θυγατρικές της εταιρείες, για κατασκευαστικά έργα που εκτελεί η εταιρεία γι' αυτές.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους 13,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 4 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2020, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους 14,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,8 εκατ. ευρώ.

Το EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε για το πρώτο εξάμηνο του 2021 σε ζημίες ύψους 5,7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,7 εκατ. ευρώ, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA σε ζημίες 5,4 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,6 εκατ. ευρώ.

Στις 30.06.2021 το ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων συμβάσεων του Ομίλου Intrakat ανερχόταν σε 422,9 εκατ. ευρώ πλέον 354,7 εκατ. ευρώ νέα προς υπογραφή έργα που έχει μειοδοτήσει η εταιρεία και αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συμβασιοποίησής τους, ήτοι σύνολο 777,6 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι από την 01.01.2021 έως σήμερα από τα προς υπογραφή έργα έχουν υπογραφεί συμβάσεις ύψους 186 εκατ. ευρώ.

Στα κατασκευαστικά έργα υποδομών προτεραιότητα για την Intrakat αποτελούν οι υποδομές οδικών αξόνων, τα υδραυλικά έργα, τα σιδηροδρομικά έργα, τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και τα έργα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων. Μεταξύ των σημαντικών έργων που έχει αναλάβει η εταιρεία από την αρχή του 2021 στο συγκεκριμένο τομέα είναι ο Αυτοκινητόδρομος Πάφου - Πόλης Χρυσόχους 73 εκατ. ευρώ στην Κύπρο, τα Δίκτυα Αποχέτευσης Λυμάτων Αιγιαλείας 24,4 εκατ. ευρω, η επέκταση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων λυμάτων στις περιοχές Mogosoaia, Balotesti & Tunari στη Ρουμανία 19,6 εκατ. ευρω, το ξενοδοχείο Hyatt 16,9 εκατ. ευρώ, κλπ.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) όπου ο Όμιλος διαθέτει χαρτοφυλάκιο από αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος άνω του 1GW. Από την ως άνω συνολική ισχύ, αιολικά πάρκα ισχύος 98MW είναι σε κατασκευαστικό ή προκατασκευαστικό στάδιο. Εντός του 2021 ολοκληρώνεται η κατασκευή και θα τεθεί σε λειτουργία το αιολικό πάρκο «Φραγκάκι» ισχύος 15MW ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2022 αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή και να τεθεί σε λειτουργία το αιολικό πάρκο «Καστρί» ισχύος 5MW, το οποίο έχει εξασφαλίσει 20ετή σύμβαση πώλησης της παραγόμενης ενέργειας μέσω διαγωνισμού της ΡΑΕ. Επίσης 20ετή σύμβαση πώλησης της παραγόμενης ενέργειας με σταθερή τιμή πώλησης μέσω των διαγωνισμών της ΡΑΕ έχουν εξασφαλίσει δύο αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 78MW. Το αιολικό πάρκο «Κάρκαρος» ισχύος 36MW και το αιολικό πάρκο «Ζυγουρολίβαδο» ισχύος 42MW, για τα οποία η αδειοδοτική διαδικασία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, η κατασκευή τους αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο 2022 και η λειτουργία τους μέχρι το τέλος του 2023 για το «Κάρκαρος» και εντός του πρώτου εξαμήνου του 2024 για το «Ζυγουρολίβαδο».

Επιπλέον, αιολικά πάρκα ισχύος 320MW ολοκληρώνουν την αδειοδοτική τους διαδικασία τη διετία 2022-2023 και σταδιακά θα κατασκευαστούν και θα τεθούν σε λειτουργία. Από αυτά 77MW είναι προχωρημένης ωριμότητας, έχουν ήδη ολοκληρώσει την περιβαλλοντική τους αδειοδότηση και έχουν εξασφαλίσει οριστικούς όρους σύνδεσης με τον ΑΔΜΗΕ, κατά συνέπεια έχουν την δυνατότητα και θα συμμετέχουν στον αμέσως επόμενο διαγωνισμό της ΡΑΕ για να εξασφαλίσουν σταθερή τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας.

Επίσης, αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος περίπου 700 MW έχουν ήδη λάβει βεβαιώσεις παραγωγού από τη ΡΑΕ και βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης ενεργειακών μετρήσεων και των απαραίτητων μελετών για την περιβαλλοντική τους αδειοδότηση.

Σημειώνεται ότι η Intrakat έχει υποβάλει αιτήσεις στη ΡΑΕ για χορήγηση αδειών σε 6 σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών, συνολικής ισχύος 496 ΜW. Η έκδοση των σχετικών αδειών αναμένεται προσεχώς και η κατασκευή δύναται να εκκινήσει εντός του 2023.

Παράλληλα, η εταιρεία, στο πλαίσιο της δραστηριότητας έργων ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων, έχει υποβάλλει προσφορές σε έργα που δημοπρατούνται ή έχει προεπιλεγεί σε 9 διαγωνισμούς συνολικού προϋπολογισμού 1,377 δισ. ευρώ με κυριότερους το Flyover της Περιφερειακής Θεσσαλονίκης προϋπολογισμού 373,2 εκατ. ευρώ, τον οδικό άξονα Καλαμάτα-Ριζόμυλος-Πύλος- Μεθώνη, προϋπολογισμού 251,8 εκατ. ευρώ, τις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου Κρήτης προϋπολογισμού 205,9 εκατ. ευρώ, κλπ.

Στο Real Estate ο Όμιλος μετά την επιτυχημένη στρατηγική συνεργασία για την ανάπτυξη στην Μύκονο ενός Resort Hotel με τον διεθνή όμιλο L&R και την ολοκλήρωση του πρώτου παγκοσμίως πεντάστερου ξενοδοχείου Xenodocheio Milos στην Αθήνα, θα προχωρήσει σε στρατηγικές συνεργασίες για την δημιουργία επενδυτικών προϊόντων στους τομείς των τουριστικών υποδομών σε high end προορισμούς.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Πέτρος Σουρέτης, δήλωσε με αφορμή την δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων Α' 6μήνου 2021: «Η Intrakat έχει όλα τα εφόδια, τις προοπτικές και την δυναμική για να ξεπεράσει το δύσκολο αυτό διάστημα. Το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό της, η τεχνογνωσία και η εμπειρία της αποτελούν τα εχέγγυα για τον εξορθολογισμό των οικονομικών μεγεθών της και την βελτίωση της πορείας της εταιρείας στο επόμενο χρονικό διάστημα μέσω της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού της».

ΣΧΕΤΙΚΑ