Jumbo: Αύξηση πωλήσεων και νέες επενδύσεις το 2022 - Καθαρά κέρδη 216,6 εκατ. ευρώ το 2021

NEWSROOM
jUMBO
Κατάστημα της Jumbo / Φωτογραφία: SOOC

Αύξηση πωλήσεων 2% - 5% αναμένει η διοίκηση του Ομίλου Jumbo το 2022 ενώ τα προ φόρων κέρδη εκτιμάται ότι θα κυμανθούν μεταξύ 210 εκατ. ευρώ και 240 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα κυμανθούν μεταξύ 175 εκατ. ευρώ και 195 εκατ. ευρώ.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, παρά τις ιδιαίτερες δυσκολίες και το εξαιρετικά αυξημένο κόστος των πρώτων υλών, ο Όμιλος συνεχίζει απρόσκοπτα το επενδυτικό του πρόγραμμα. Ήδη από τις 18 Μαρτίου 2022, ξεκίνησε να λειτουργεί το νέο υπερκατάστημα του Ομίλου στη Μυτιλήνη. Ο Όμιλος Jumbo λειτουργεί 82 καταστήματα. Τα 53 βρίσκονται στην Ελλάδα, 5 στην Κύπρο, 9 στη Βουλγαρία 15 στη Ρουμανία ενώ μέχρι τέλος του έτους θα λειτουργεί ένα ακόμα κατάστημα στη Ρουμανία.

«Παρά τα εξαιρετικά αποτελέσματα του 2021 και τον υψηλό ρυθμό αύξησης των πωλήσεων που καταγράφεται ήδη κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, οι προκλήσεις για την νέα χρονιά καθώς και το κλίμα αβεβαιότητας παραμένουν. Η κατάσταση στην εφοδιαστική αλυσίδα δεν δείχνει σημάδια βελτίωσης ενώ και το κόστος μεταφοράς των προϊόντων παραμένει σε απαγορευτικά επίπεδα. Επιπλέον, δεν διαφαίνεται σαφής η τάση όσον αφορά τη ζήτηση καθώς αυτή συνεχίζει να επηρεάζεται από τις επιδημιολογικές εξάρσεις κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες αλλά και από τις πληθωριστικές πιέσεις. Σε αυτό το περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας, πρωταρχικός στόχος της διοίκησης του Ομίλου JUMBO ήταν και παραμένει, να διαφυλάξει το μοντέλο της Jumbo απέναντι στον καταναλωτή, όσον αφορά την σχέση τιμής με την ποιότητα υπηρεσιών και το προσφερόμενο προϊόν» επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Το 2021, σύμφωνα με τον Όμιλο, ήταν μία ακόμα χρονιά που η λειτουργία των καταστημάτων επηρεάστηκε από τα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας που επέβαλλαν οι κυβερνήσεις στις χώρες που δραστηριοποιείται η Jumbo. Οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 19,87% σε σχέση με το 2020 και ανήλθαν σε 831,92 εκατ. ευρώ. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 55,66% από 51,78% το 2020. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 304,99 εκατ. ευρώ από 209,06 εκατ. ευρώ το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 46%, ξεπερνώντας τα μεγέθη του 2019. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 216,59 εκατ. ευρώ από 138,67 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 56,19% Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τα λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού του Ομίλου ήταν ανώτερα του συνολικού ποσού των δανειακών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεών του από μισθώσεις, κατά το ποσό των 549,14 εκατ. ευρώ έναντι 359,32 εκατ. ευρώ κατά την 31.12.2020.

Αναφορικά με την πορεία του πρώτου τριμήνου 2022, οι πωλήσεις του Ομίλου κατά τον Μάρτιο 2022 αυξήθηκαν κατά 71% σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα καθώς το δίκτυο σε Ελλάδα και Κύπρο παρέμεινε ανοιχτό ενώ υπήρξε χαλάρωση των μέτρων που είχαν επιβληθεί σε Βουλγαρία και Ρουμανία. Κατά συνέπεια, οι πωλήσεις του Ομίλου, για το πρώτο τρίμηνο του 2022, να σημειώσουν αύξηση 22%.

Στην Ελλάδα, τον Μάρτιο του 2022, το σύνολο των καταστημάτων στην Ελλάδα παρέμεινε ανοιχτό, χωρίς την επιβολή νέων περιορισμών πλην φυσικά αυτών που αφορούν τους μη εμβολιασμένους. Για τον Μάρτιο 2022, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας και χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές, υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με τον Μάρτιο του 2021 που σχεδόν το σύνολο των καταστημάτων στην Ελλάδα, παρέμειναν κλειστά. Συνολικά για το πρώτο τρίμηνο του 2022, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας - χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές- παρουσίασαν αύξηση περίπου 48% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.

Στην Κύπρο, όλα τα καταστήματα συνέχισαν να λειτουργούν χωρίς την επιβολή νέων περιορισμών. Οι πωλήσεις κατά τον Μάρτιο του 2022 εμφανίζονται μειωμένες κατά περίπου 2%, σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Συνολικά οι πωλήσεις στην Κύπρο για το πρώτο τρίμηνο του 2022 είναι αυξημένες κατά περίπου 27%, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.

Στη Βουλγαρία, από τα τέλη Φεβρουαρίου σταμάτησαν οι έλεγχοι πιστοποιητικών που είχαν επιβληθεί για τα καταστήματα. Οι πωλήσεις του δικτύου κατέγραψαν αύξηση κατά περίπου 42% τον Μάρτιο του 2022, σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα όπου τα καταστήματα παρέμειναν κλειστά κατά περίπου το 1/3 του Μαρτίου του 2021. Συνολικά οι πωλήσεις στη Βουλγαρία για το πρώτο τρίμηνο του 2022 είναι μειωμένες κατά περίπου 12% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.

Στη Ρουμανία, αρχές Μαρτίου σταμάτησαν οι έλεγχοι πιστοποιητικών που είχε επιβληθεί για τα καταστήματα. Οι πωλήσεις του δικτύου κατέγραψαν αύξηση κατά περίπου 3% τον Μάρτιο του 2022, σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Συνολικά οι πωλήσεις στη Ρουμανία για το πρώτο τρίμηνο του 2022 είναι μειωμένες κατά περίπου 12% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.

Όσον αφορά στη μερισματική πολιτική, όπως έχουν σήμερα τα δεδομένα, πρόθεση της διοίκησης του Ομίλου είναι να διατηρηθεί στο ακέραιο η μερισματική πολιτική του 2021 και για το 2022. Σε πρώτο στάδιο, στην πρόσφατη έκτακτη γενική συνέλευση, οι μέτοχοι ενέκριναν την πρόταση της διοίκησης για την καταβολή έκτακτης χρηματικής διανομής για το 2022 μικτού ποσού 0,3850 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή ποσό ίσο με το 50% του συνολικού ποσού που διανεμήθηκε για το 2021.

ΣΧΕΤΙΚΑ