Ελλάκτωρ: Επιστροφή στην κερδοφορία για πρώτη φορά από το 2019

NEWSROOM
Ελλάκτωρ: Επιστροφή στην κερδοφορία για πρώτη φορά από το 2019

Σε 220,2 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Ελλάκτωρ στο πρώτο τρίμηνο 2022, αυξημένος κατά 14,1% σε σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2021 (193,0 εκατ. ευρώ).

Το μεικτό κέρδος (χωρίς αποσβέσεις) του Ομίλου ανήλθε στο πρώτο τρίμηνο 2022 σε 74,9 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 49,7% σε σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2021 (50,1 εκατ. ευρώ).

Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης (χωρίς αποσβέσεις) διαμορφώθηκαν σε 12 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2022 έναντι 13,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, μειωμένα κατά 9,3%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), στο πρώτο τρίμηνο 2022, ενισχύθηκαν κατά πολύ, με συγκρίσιμο EBITDA 67,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή αύξηση 64,5%, (δημοσιευμένο EBITDA 58,3 εκατ. ευρώ, ήτοι αύξηση 42,5%), σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2021 (40,9 εκατ. ευρώ) Το περιθώριο συγκρίσιμου EBITDA στο πρώτο τρίμηνο 2022, διαμορφώθηκε σε 30,6% (περιθώριο δημοσιευμένου EBITDA σε 26,5%) έναντι 21,2% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης (ΕΒΙΤ) για το πρώτο τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε κέρδη 30,9 εκατ. ευρώ έναντι 13,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2021. Τα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) στο προ τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε κέρδη 12 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ) στο πρώτο τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε 14 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 9,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021 (δημοσιευμένα EAΤ 7 εκατ. ευρώ), με επιστροφή πλέον του Ομίλου στην καθαρή κερδοφορία, μετά από 11 συνεχόμενα ζημιογόνα τρίμηνα.

Το EBITDA) του Ομίλου για το πρώτο τρίμηνο του 2022, ύψους 67,3 εκατ. ευρώ (δημοσιευμένο 58,3 εκατ. ευρώ) έναντι 40,9 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2021, επηρεάστηκε θετικά, από τη βελτίωση των παρακάτω κλάδων:

  • της κατασκευής, με εκμηδένιση των λειτουργικών ζημιών (EBITDA -9,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021),
  • των παραχωρήσεων κατά +13,1 εκατ. ευρώ (συγκρίσιμο EBITDA 33,3 εκατ. ευρώ) αύξηση 64,9%, ωστόσο η συνεισφορά από το δημοσιευμένο EBITDΑ (24,3 εκατ. ευρώ) στον κλάδο ήταν +4,1 εκατ ευρώ (επιβάρυνση με ποσό ύψους 9 εκατ. ευρώ λόγω των επιπτώσεων της κακοκαιρίας "Ελπίς"),
  • του περιβάλλοντος κατά +3,3 εκατ. ευρώ, αύξηση 78,0% (EBITDA 7,6 εκατ. ευρώ) και
  • της ανάπτυξης γης & ακινήτων κατά +0,8 εκατ. ευρώ, αύξηση 93,0% (EBITDA 1,7 εκατ. ευρώ), ενώ το EBITDA των ΑΠΕ κινήθηκε ελαφρώς πτωτικά σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2021, και διαμορφώθηκε σε 26,9 εκατ. ευρώ έναντι 27,6 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 0,7 εκατ. ευρώ (μείωση 2,5%) και τέλος των λοιπών με EBITDA στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι (EBITDA -2,3 εκατ. ευρώ).

Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στις 31.03.2022 σε 493 εκατ. ευρώ (περιλαμβανομένου του Μορέα) έναντι 470 εκατ. ευρώ στις 31.12.2021 κυρίως λόγω της επίτευξης θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών στο πρώτο τρίμηνο 2022 ύψους 40,1 εκατ. ευρώ.

Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή 427 εκατ. ευρώ και καταθέσεις 39 εκατ.ευρώ ), διαμορφώθηκε σε 570,6 εκατ. ευρώ στις 31.03.2022 έναντι 577,9 εκατ. ευρώ στις 31.12.2021.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος της Ελλάκτωρ, Ευθύμιος Μπουλούτας ανέφερε: « Το 1ο τρίμηνο του 2022, επισφραγίζει τη θετική πορεία του Ομίλου ως αυτή αποτυπώθηκε και στα ετήσια αποτελέσματα του '21 και επαναφέρει την Ελλάκτωρ σε καθαρή κερδοφορία για πρώτη φορά από το 2019 (ή μετά από 11 ζημιογόνα τρίμηνα) επιβεβαιώνοντας τους στρατηγικούς στόχους της διοίκησης. Με κέρδη μετά από φόρους 14 εκατ. ευρώ, συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) 67,3 εκατ. ευρώ και με περιθώριο λειτουργικών κερδών να διαμορφώνεται στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων 4 ετών αγγίζοντας το 31%, ο Όμιλος αφήνει πίσω του μία μακρά διαδρομή αρνητικών αποτελεσμάτων και βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης των στόχων μας για το 2022.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατασκευαστική μας δραστηριότητα με το ανεκτέλεστο να ανέρχεται πλέον σε 2,6 δισ. ευρώ, κατέγραψε οριακή θετική λειτουργική κερδοφορία μετά από πολλά χρόνια συσσωρευμένων ζημιών.

Σημειώνεται επίσης ότι, μετά την συμμετοχή της Motor Oil Hellas (ΜΟΗ) με ποσοστό 29,9% στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελλάκτωρ, ο Όμιλος έλαβε προσφορά από τη ΜΟΗ, με την οποία εκδηλώνεται το ενδιαφέρον της για την εξαγορά του 75% νέας εταιρείας, στην οποία θα εισέρθει ο κλάδος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) της Ελλάκτωρ. Κατόπιν τούτου η Ελλάκτωρ ευρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης της εν λόγω προσφοράς, ενώ έχει αναθέσει σε χρηματοοικονομικό σύμβουλο την εκπόνηση γνωμοδότησης περί του ευλόγου του τιμήματος (fairness opinion).

Παρά τις προκλήσεις του πολέμου στην Ουκρανία και του αυξημένου πληθωρισμού, ο Όμιλος Ελλάκτωρ έχοντας ολοκληρώσει μια σημαντική πορεία αναδιάρθρωσης, με νέα πλέον μετοχική βάση, επανέρχεται στο ανταγωνιστικό περιβάλλον και είναι έτοιμος να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις του κλάδου υποδομών, στοχεύοντας στη δημιουργία σταθερής και μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους, τους εργαζομένους και την ελληνική κοινωνία».

ΣΧΕΤΙΚΑ