fbpxΙσπανία και Ρουμανία ενίσχυσαν τα κέρδη της Sonae Sierra | Economistas.gr
Skip to main content

Ισπανία και Ρουμανία ενίσχυσαν τα κέρδη της Sonae Sierra

Ισπανία και Ρουμανία ενίσχυσαν τα κέρδη της Sonae Sierra

Θετικό ήταν το κλείσιμο του εννεαμήνου 2018 για την Sonae Sierra που είδε τα άμεσα κέρδη της να αυξάνονται κατά 9,7%, σε σχέση με το περσινό διάστημα, στα 49,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη κινήθηκαν σταθερά στα αντίστοιχα ποσοστά της περσινής περιόδου και διαμορφώθηκαν στα 77,7 εκατ. ευρώ.

Τα έμμεσα κέρδη διαμορφώθηκαν στα €28,1 εκατομμύρια, αποτυπώνοντας τις θετικές επιδόσεις του χαρτοφυλακίου της Sierra σε λειτουργικό επίπεδο και μια γενική οριακή συμπίεση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου.

Μέσα στο εννεάμηνο του 2018, η ανάπτυξη των εμπορικών κέντρων της Sonae Sierra εξακολούθησε να συντελείται με την ίδια δυναμική, με τις αγορές της Ισπανίας και της Ρουμανίας να ενισχύουν σημαντικά τα αποτελέσματα της εταιρείας.

Οι πωλήσεις των καταστηματαρχών αυξήθηκαν κατά 1,3% συνολικά στο ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2017. Η Ισπανία και η Ρουμανία κατέγραψαν ιδιαίτερα εντυπωσιακή αύξηση στις πωλήσεις των καταστηματαρχών, κατά 9,8% και 7,3% αντιστοίχως. Η Ισπανία ωφελήθηκε από τα αποτελέσματα της εξαγοράς του εμπορικού κέντρου Area Sur τον Ιούνιο του 2017 και η Ρουμανία από την επέκταση του εμπορικού κέντρου ParkLake. Στη Βραζιλία οι πωλήσεις των καταστηματαρχών βελτιώθηκαν κατά 2,4% σε ρεάλ Βραζιλίας.

Οι συνολικές εκμισθώσεις Like for Like (λαμβανομένων υπόψη όμοιων δεδομένων και συνθηκών) αυξήθηκαν κατά 1,7% στην Ευρώπη, ωθούμενες κυρίως από τις πολύ καλές επιδόσεις στην Πορτογαλία και στην Ισπανία, όπου η αύξηση των εκμισθώσεων Like for Like διαμορφώθηκε σε 3,9% και 2,6% αντιστοίχως. Στο χαρτοφυλάκιο της Βραζιλίας οι εκμισθώσεις Like for Like αυξήθηκαν κατά 3,1% σε ρεάλ Βραζιλίας.

Το ποσοστό πληρότητας του χαρτοφυλακίου σε παγκόσμιο επίπεδο αυξήθηκε σε 96,3%, καταγράφοντας άνοδο 0,7 μονάδων έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2017. Στην Ευρώπη το ποσοστό πληρότητας διατηρήθηκε ως επί το πλείστον σταθερό στο 97,1%, ενώ στη Βραζιλία το ποσοστό πληρότητας καταστημάτων βελτιώθηκε από 90,3% σε 93,6%.

Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, τα κατ' αναλογία κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) της Sierra από ακίνητα διαμορφώθηκαν στα €64,0 εκατομμύρια, σημειώνοντας μείωση 0,6% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι. Αυτό ήταν επακόλουθο των πωλήσεων στοιχείων ενεργητικού το 2017 στην Ευρώπη και των δυσμενών συνεπειών της υποτίμησης του ρεάλ Βραζιλίας. Εάν δεν είχε υπάρξει αυτή η εξέλιξη, τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) από ακίνητα θα σημείωναν αύξηση κατά 4,2%.

Η θετική απόδοση των υπηρεσιών που παρέχει η Sierra συνέβαλε στην κατά 2,3% αύξηση των συνολικών κατ' αναλογία κερδών προ τόκων και φόρων (EBIT) της εταιρείας, τα οποία διαμορφώθηκαν στα €77,5 εκατομμύρια. Ο κλάδος των υπηρεσιών της Sierra κατέγραψε ισχυρή επίδοση και τα κατ' αναλογία κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) αυξήθηκαν κατά 19% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι, αποτυπώνοντας την θετική δυναμική των υφιστάμενων δραστηριοτήτων και τις νέες συμβάσεις. Η επενδυτική εταιρεία Ores Socimi, η οποία τελεί υπό τη διαχείριση των Υπηρεσιών Διαχείρισης Επενδύσεων της Sierra, εξακολούθησε να κινείται με θετικούς ρυθμούς ως προς τις επενδύσεις της, μετά την εξαγορά αρκετών ακινήτων στην Ισπανία και στην Πορτογαλία στο πλαίσιο επενδύσεων συνολικής αξίας περίπου €145 εκατομμυρίων κατά την υπό εξέταση περίοδο.

Υλοποίηση της στρατηγικής ανακύκλωσης κεφαλαίων

Κατά τους εννέα πρώτους μήνες του έτους, η Sonae Sierra εξακολούθησε να εφαρμόζει επιτυχώς τη στρατηγική ανακύκλωσης κεφαλαίων, μειώνοντας την επένδυση στο εμπορικό κέντρο Serra Shopping και συνεχίζοντας με επιτυχία την υλοποίηση των υπό εξέλιξη έργων της εταιρείας, τα οποία σήμερα περιλαμβάνουν τα εξής: το Jardín Plaza Cúcuta (Κολομβία), τo Emilia District στην Πάρμα (Ιταλία), το Fashion City Outlet (Ελλάδα), το McArthurGlen Designer Outlet Málaga (Ισπανία), το εμπορικό κέντρο Zenata (Μαρόκο) και την επέκταση του NorteShopping και του Centro Colombo στην Πορτογαλία. Από αυτά τα έργα, ολοκληρώνονται τα εξής:

  • Το νέο εκπτωτικό και ψυχαγωγικό κέντρο Fashion City Outlet (Ελλάδα), μια συνεργασία της Sonae Sierra με τη Bluehouse Capital, εκτείνεται σε 20.000 τετραγωνικά μέτρα και άνοιξε τις πύλες του στις 15 Νοεμβρίου. Το κέντρο θα φιλοξενήσει περισσότερα από 70 γνωστά καταστήματα, τα οποία θα προσφέρουν επιλεγμένες επώνυμες μάρκες από τον χώρο της μόδας σε μειωμένες τιμές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

  • Οι εργασίες κατασκευής του McArthurGlen Designer Outlet Malaga (Ισπανία) συνεχίζονται με ταχύτατους ρυθμούς. Το έργο, που πραγματοποιείται από κοινοπρακτικό σχήμα με συμμετοχή 50/50 της McArthurGlen και της Sonae Sierra, αποτελεί επένδυση €140 εκατομμυρίων, με την οποία θα δημιουργηθούν νέοι χώροι συνολικής έκτασης 30.000 τετραγωνικών μέτρων για καταστήματα μόδας Θα προσφέρει στους καταναλωτές περισσότερες από 170 μάρκες συγκεντρωμένες σε έναν χώρο. Το κέντρο αναμένεται να λειτουργήσει στις αρχές του 2019.

  • Οι εργασίες κατασκευής του Jardín Plaza Cúcuta στην Κολομβία βρίσκονται επίσης σε προχωρημένο στάδιο. Το έργο πραγματοποιείται από κοινοπρακτικό σχήμα της Sonae Sierra και της Central Control. Η συνολική επένδυση για το έργο ανέρχεται στα €52 εκατομμύρια και η μεικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια θα φθάνει τα 43.000 τετραγωνικά μέτρα. Πρόκειται για το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της πόλης. Το κέντρο αναμένεται να λειτουργήσει στις αρχές του 2019.

Καθαρή Αξία Ενεργητικού (ΚΑΕ) και Χρηματοοικονομικοί Δείκτες

Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες καταδεικνύουν τη συνετή και σταθερή στάση της εταιρείας και τον ισχυρό ισολογισμό της.

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού της Sonae Sierra διαμορφώθηκε στα €1,4 δισεκατομμύρια που αντιστοιχεί σε μείωση 0,7% έναντι της αξίας που καταγράφηκε τον Δεκέμβριο του 2017, καθώς τα καθαρά κέρδη της περιόδου αντισταθμίστηκαν από τη διανομή μερίσματος και από τις δυσμενείς συνέπειες της υποτίμησης του ρεάλ Βραζιλίας στα αποθεματικά. Εξαιρουμένων των δυσμενών συνεπειών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες λόγω του ρεάλ Βραζιλίας, η ΚΑΕ αυξήθηκε κατά 2,2%.

Η Sonae Sierra εξακολουθεί να ωφελείται από τις καλές προσβάσεις σε χρηματοδότηση του χρέους. Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2018, η εταιρεία αναχρηματοδότησε πλήρως πιστωτικές διευκολύνσεις συνολικού ύψους €705 εκατομμυρίων.


 

Το μέσο κόστος δανεισμού της Sonae Sierra είναι κατά 0,6 μονάδες βάσης χαμηλότερο σε σχέση με το 2017 και διαμορφώνεται σήμερα σε 3,2%. Αν εξαιρεθεί η Βραζιλία, το μέσο κόστος δανεισμού μειώθηκε στο 2,7%, κυρίως λόγω της αναχρηματοδότησης του ομολογιακού δανείου με χαμηλότερα επιτόκια τον Ιανουάριο.


 


 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΠΑΠ: Αύξηση κερδών 5,8% το εννεάμηνο
ΟΠΑΠ: Αύξηση κερδών 5,8% το εννεάμηνο
Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών το εννεάμηνο του 2018 αυξήθηκαν κατά 5,8% σε 1,106,3 δισ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία
ΟΠΑΠ: Αύξηση κερδών 5,8% το εννεάμηνο