fbpxΤιτάν: Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 26,1% το πρώτο εξάμηνο 2022, με τα έσοδα από πωλήσεις να ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ | Economistas.gr
Skip to main content

Τιτάν: Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 26,1% το πρώτο εξάμηνο 2022, με τα έσοδα από πωλήσεις να ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ

Τιτάν: Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 26,1% το πρώτο εξάμηνο 2022, με τα έσοδα από πωλήσεις να ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ
Όμιλος ΤΙΤΑΝ/ Φωτογραφία Eurokinissi

Ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου Τιτάν το πρώτο εξάμηνο του 2022 και διαμορφώθηκε σε 1.035,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 26,1% έναντι τις αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η άνοδος αποτυπώνει την υψηλή ζήτηση στις περισσότερες αγορές, καθώς και τις αυξήσεις των τιμών σε όλες τις χώρες και τις κατηγορίες προϊόντων. Η ενίσχυση του αμερικανικού δολαρίου και των συνδεδεμένων με αυτό νομισμάτων, συνέβαλε στην αύξηση του κύκλου εργασιών (άνοδος κατά 21,3% σε εγχώρια νομίσματα).

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 7,1% το β' τρίμηνο και διαμορφώθηκαν στα 92,7 εκατ. ευρώ ενώ για το α' εξάμηνο 2022 διαμορφώθηκαν στα 139,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,5% , λόγω της αύξησης του κόστους ενέργειας και ναύλων, ενώσω οι αυξήσεις της τιμών πώλησης των προϊόντων μας δεν είχαν υλοποιηθεί πλήρως το α' τρίμηνο. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 43,9 εκατ. ευρώ το β' τρίμηνο 2022, υψηλότερα από το 2021 κατά 2,9% και για το α' εξάμηνο ανήλθαν σε 45,2 εκατ. ευρώ έναντι 58,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, λόγω των χαμηλότερων αποτελεσμάτων του α' τριμήνου το 2022.

Η εγχώρια αγορά της Ελλάδας διατήρησε τη θετική δυναμική της κατά το α' εξάμηνο σημειώνοντας αυξημένες πωλήσεις. Η αγορά απορρόφησε τις αυξήσεις τιμών -μία τον Οκτώβριο του 2021 και μια δεύτερη προς τα τέλη του α' τριμήνου του 2022- οι οποίες ήταν επαρκείς για να καλύψουν τις αυξήσεις που σημειώθηκαν στα κόστη παραγωγής. Όσον αφορά τις εξαγωγές, υλοποιήθηκαν επίσης αυξήσεις τιμών με επιτυχία σε όλους τους εξαγωγικούς προορισμούς προκειμένου να καλυφθούν τα αυξημένα κόστη παραγωγής και ναύλων. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και οι μεγάλες πόλεις στην περιφέρεια, καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής δραστηριότητας καθώς μεγάλα έργα έχουν ξεκινήσει, ενώ οι ανακαινίσεις και τα μικρής κλίμακας έργα του ιδιωτικού τομέα σημείωσαν κάποια επιβράδυνση, αποτυπώνοντας τις αβεβαιότητες που απορρέουν από τις υψηλές τιμές που επικρατούν σήμερα. Ο Όμιλος συνέχισε να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με στόχο το ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε όλες τις εγκαταστάσεις του, προκειμένου να μειώσει το ανθρακικό του αποτύπωμα και να αντεπεξέρχεται με επιτυχία στις δύσκολες συνθήκες που διαμορφώνονται εξαιτίας των αυξήσεων στο κόστος. Το α' εξάμηνο 2022, ο συνολικός κύκλος εργασιών για την Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη αυξήθηκε κατά 21,3% σε 158,3 εκατ. ευρώ ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σημαντικά σε 16,1 εκατ. ευρώ έναντι 14,8 εκατ. ευρώ.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές κατά το α' εξάμηνο του έτους κατέγραψαν καθαρές εκροές ύψους 49 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με καθαρές εισροές ύψους 60,5 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2022. Οι ταμειακές ροές επηρεάστηκαν από το εκτεταμένο πρόγραμμα επενδυτικών δαπανών (96 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2022 έναντι 54 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021) που υλοποιείται αυτή τη στιγμή, κυρίως στις ΗΠΑ, καθώς και από τα αποθέματα καυσίμων που αγοράστηκαν σε υψηλότερες τιμές συγκριτικά με το προηγούμενο έτος και από τα υψηλότερα επίπεδα των εμπορικών απαιτήσεων λόγω του υψηλότερου επιπέδου πωλήσεων. Το καθαρό κόστος χρηματοδότησης του Ομίλου το α' εξάμηνο 2022 μειώθηκε σε 14,6 εκατ. ευρώ ενώ ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του πρώτου εξαμήνου 2022 ανήλθε σε 795 εκατ. ευρώ, υψηλότερος κατά 81 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το τέλος του 2021.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα του β' τριμήνου του έτους, οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν περισσότερο σε σχέση με το α' τρίμηνο, αποτυπώνοντας την επίδραση των αυξήσεων των τιμών σε όλες τις αγορές, τη στιγμή που τα κόστη παραγωγής και μεταφορών παρέμεναν σε υψηλά επίπεδα και ενώ παράλληλα υπήρχαν ενδείξεις ότι η ζήτηση διατηρούσε τη δυναμική της. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, στο ευμετάβλητο περιβάλλον που διαμορφώθηκε, οι πωλήσεις τσιμέντου στις εγχώριες αγορές διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα. Κατά το β' τρίμηνο 2022 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου σημείωσε αύξηση 29% σε σύγκριση με το β' τρίμηνο 2021 και ανήλθε σε 580,9 εκατ. ευρώ, ενώ όλοι οι γεωγραφικοί τομείς κατέγραψαν ποσοστά αύξησης πωλήσεων μεγαλύτερα του 20%. Αντιστρέφοντας τις τάσεις των προηγούμενων τριμήνων, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκαν κατά 7,1%, καθώς οι αυξήσεις των τιμών κάλυψαν την σωρευτική αύξηση των βασικών στοιχείων του κόστους, όπως της ενέργειας, των πρώτων υλών, των μεταφορικών και των logistics. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (NPAT) για το τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα 43,9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 42,6 εκατ. ευρώ κατά το β' τρίμηνο 2021.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΙΤΑΝ: Χρονιά υψηλών επιδόσεων για τον όμιλο το 2022
ΤΙΤΑΝ: Χρονιά υψηλών επιδόσεων για τον όμιλο το 2022
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ δημοσίευσε την Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2022, η οποία παρουσιάζει τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου σε συνδυασμό με τις επιδόσεις του σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG).
ΤΙΤΑΝ: Χρονιά υψηλών επιδόσεων για τον όμιλο το 2022
ΤΙΤΑΝ: Ολοκλήρωση επένδυσης ύψους €26 εκατ. στο εργοστάσιο Καμαρίου, με στόχο την ανάπτυξη και την πράσινη μετάβαση
ΤΙΤΑΝ: Ολοκλήρωση επένδυσης ύψους €26 εκατ. στο εργοστάσιο Καμαρίου, με στόχο την ανάπτυξη και την πράσινη μετάβαση
Ο Όμιλος TITAN ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πράσινης επένδυσης ύψους €26 εκατ. στο εργοστάσιο τσιμέντου στο Καμάρι Βοιωτίας, ένα σημαντικό ορόσημο στο πρόγραμμα των δράσεών του για τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
ΤΙΤΑΝ: Ολοκλήρωση επένδυσης ύψους €26 εκατ. στο εργοστάσιο Καμαρίου, με στόχο την ανάπτυξη και την πράσινη μετάβαση
Τιτάν: Αύξηση 18,7% στις ενοποιημένες πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2023
Τιτάν: Αύξηση 18,7% στις ενοποιημένες πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2023
Δύο ισχυρά τρίμηνα κατέγραψε ο όμιλος Τιτάν το 2023 με τις ενοποιημένες πωλήσεις για το πρώτο εξάμηνο του 2023 να διαμορφώνονται σε 1,229 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 18,7% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2022.
Τιτάν: Αύξηση 18,7% στις ενοποιημένες πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2023
ΤΙΤΑΝ: Συμπράττει με την Orcan Energy για την ανάπτυξη πρωτοποριακής τεχνολογίας καθαρής ενέργειας
ΤΙΤΑΝ: Συμπράττει με την Orcan Energy για την ανάπτυξη πρωτοποριακής τεχνολογίας καθαρής ενέργειας
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ και η Orcan Energy ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους για την ανάπτυξη μιας πρωτοποριακής τεχνολογικής λύσης παραγωγής καθαρής ενέργειας.
ΤΙΤΑΝ: Συμπράττει με την Orcan Energy για την ανάπτυξη πρωτοποριακής τεχνολογίας καθαρής ενέργειας