Τράπεζα Πειραιώς: Εγκρίθηκε η εκταμίευση για τη 2η δόση ύψους €200 εκατ. του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

NEWSROOM
Τράπεζα Πειραιώς: Εγκρίθηκε η εκταμίευση για τη 2η δόση ύψους €200 εκατ. του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) προχώρησε στην έγκριση εκταμίευσης της δεύτερης δόσης πόρων ύψους €200 εκ. στην Τράπεζα Πειραιώς, ύστερα από την επιτυχή απορρόφηση των αρχικών κεφαλαίων που της είχαν διατεθεί, βάσει της Επιχειρησιακής Συμφωνίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας.

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τη στήριξη της Τράπεζας Πειραιώς στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων με αναπτυξιακό όραμα, εξωστρεφή χαρακτήρα και καινοτόμα επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο των βασικών πυλώνων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”.

Για την υποστήριξη των δράσεων του Ταμείου, η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και τεχνογνωσία για την άμεση αξιολόγηση και υλοποίηση των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ανασυγκρότηση του παραγωγικού μοντέλου και στην ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών της εθνικής μας οικονομίας, με σαφές αποτύπωμα στην Πράσινη Μετάβαση και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των επιχειρήσεων της χώρας.

Η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του Ταμείου Ανάκαμψης προχώρησε στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων συνολικού ύψους €468 εκ., που αφορούν στην επέκταση και τον εκσυγχρονισμό εξωστρεφών μεταποιητικών επιχειρήσεων, την προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων στον κλάδο του Τουρισμού, τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό επιχειρηματικών υποδομών στην ακτοπλοΐα καθώς και την ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι επενδύσεις υλοποιούνται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας με έμφαση στην Περιφέρεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει δρομολογήσει τη χρηματοδότηση μεγάλου αριθμού επενδυτικών σχεδίων, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύσεων που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και στηρίζουν την εξωστρέφεια και τον ψηφιακό χαρακτήρα του επιχειρείν, φιλοδοξώντας στην άμεση απορρόφηση των €200εκ. της δεύτερης δόσης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σημειώνεται ότι μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η χώρα έχει εξασφαλίσει για την περίοδο 2021 - 2026 ευρωπαϊκούς πόρους ύψους σχεδόν €30,5 δισ., εκ των οποίων τα €11,7 δισ. αφορούν σε δανειακές χρηματοδοτήσεις. Μέσω των δανείων του ΤΑΑ, μπορούν να χρηματοδοτηθούν επιλέξιμες επενδύσεις στους εξής πυλώνες:

Πράσινη μετάβαση,

Ψηφιακός μετασχηματισμός,

Καινοτομία - έρευνα και ανάπτυξη,

Ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων,

Εξωστρέφεια

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης, μπορούν να απευθυνθούν στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της, στην ενότητα «Αναπτυξιακή Τραπεζική».

ΣΧΕΤΙΚΑ