fbpxΑυξήθηκαν κατά 28,8% οι πωλήσεις του ομίλου ElvalHalcor το 2022-Στα 162 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη | Economistas.gr
Skip to main content

Αυξήθηκαν κατά 28,8% οι πωλήσεις του ομίλου ElvalHalcor το 2022-Στα 162 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη

Αυξήθηκαν κατά 28,8% οι πωλήσεις του ομίλου ElvalHalcor το 2022-Στα 162 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη

Σημαντική αύξηση πωλήσεων, κατά 28,8%, παρουσίασε το 2022 ο όμιλος ElvalHalcor. Οι πωλήσεις ανήλθαν στα 3,714 δισ. ευρώ έναντι 2,883 δισ. ευρώ το 2021. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται στην άνοδο του όγκου πωλήσεων του κλάδου αλουμινίου, τις αυξημένες τιμές των μετάλλων, καθώς και τις βελτιωμένες τιμές κατεργασίας.

Ο όγκος πωλήσεων παρουσίασε αύξηση κατά 5,2%, καθώς ο όμιλος εκμεταλλεύτηκε την ισχυρή ζήτηση κυρίως σε τομείς που σημειώνουν μεγάλη ανάπτυξη λόγω των παγκόσμιων μεγατάσεων βιωσιμότητας και στους οποίους έχει επικεντρώσει τις επενδύσεις του, όπως ο κλάδος της συσκευασίας τροφίμων και αναψυκτικών και ο κλάδος των μεταφορών. Οι τιμές των μετάλλων στο LME μετά την κορύφωσή τους στο πρώτο τρίμηνο του 2022 κινηθήκαν καθοδικά́, σταθεροποιούμενες στο δεύτερο εξάμηνο, ενώ τα μέσα επίπεδα ήταν υψηλότερα από αυτά της προηγούμενης χρονιάς.

Η μέση τιμή́ του αλουμινίου διαμορφώθηκε στα 2.557 ευρώ ανά́ τόνο το 2022 έναντι 2.101 το 2021, ήτοι αύξηση 21,8%, η μέση τιμή́ του χαλκού́ διαμορφώθηκε στα 8.334 ευρώ ανά́ τόνο έναντι 7.881 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ήτοι αύξηση 5,7%, και η μέση τιμή́ του ψευδάργυρου διαμορφώθηκε στα 3.299 ευρώ ανά́ τόνο το 2022 έναντι 2.548 το 2021, ήτοι αύξηση 29,5%.

Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (a-EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία της Εταιρείας, αυξήθηκαν κατά 62,6% και ανήλθαν στα 271,2 εκατ. ευρώ έναντι 166,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, οδηγούμενα από τις βελτιωμένες τιμές κατεργασίας και τους αυξημένους όγκους πωλήσεων.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 352,4 εκατ. ευρώ το 2022, έναντι 234,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2021, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα 326,2 εκατ. ευρώ έναντι 215,3 εκατ. ευρώ το 2021. Θετική επίδραση στα παραπάνω μεγέθη είχαν τα λογιστικά κέρδη μετάλλων, τα οποία ανήλθαν στα 61,5 εκατ. ευρώ για το 2022, έναντι κερδών 56,1 εκατ. ευρώ για το 2021.

Το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα 41,6 εκατ. ευρώ για τη χρήση, έναντι 30,9 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην αύξηση του καθαρού δανεισμού ως αποτέλεσμα των αυξημένων αναγκών για κεφάλαιο κίνησης και της χρηματοδότησης του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας, καθώς και στα αυξανόμενα επιτόκια. Αναλυτικότερα, οι υψηλές μέσες τιμές των μετάλλων, ο υψηλός όγκος παραγωγής και πωλήσεων και η δημιουργία αποθέματος σε ημιέτοιμα, λόγω της προγραμματισμένης αναβάθμισης της πρέσας του τομέα διέλασης χαλκού και κραμάτων της εταιρείας, η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Οκτώβριο, επηρέασαν σημαντικά το κεφαλαίο κίνησης του ομίλου κατά τη διάρκεια του 2022. Αυτοί οι παράγοντες, σύμφωνα ε την εταιρεία, οδήγησαν τον καθαρό δανεισμό του ομίλου σε αύξηση κατά 168,5 εκ. ευρώ έναντι της 31.12.2021. Προκειμένου να αντιμετωπίσει τη διαφαινόμενη αύξηση των επιτοκίων, ο όμιλος προέβη, εντός του πρώτου εξαμήνου, αφενός σε πράξεις αντιστάθμισης ταμειακών ροών επιτοκίων (interest rate swaps) για μέρος των δανειακών υποχρεώσεων με κυμαινόμενο επιτόκιο και αφετέρου σε λήψη δανείου με σταθερό επιτόκιο.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 162,0 εκατ. ευρώ για το 2022, έναντι 113,9 εκατ. ευρώ το 2021. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 159,3 εκατ. ευρώ για τη κλειόμενη χρήση (ή 0,4245 ευρώ ανά μετοχή) από 111,7 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη χρήση του 2021 (ή 0,2976 ευρώ ανά μετοχή).

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το 2023 ξεκίνησε με αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας, ωστόσο οι πληθωριστικές πιέσεις, ο κίνδυνος παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης και η διαρκής αύξηση των επιτοκίων εξακολουθούν να υφίστανται. Παρόλα αυτά, η ElvalHalcor κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία, καθώς βρίσκεται σε κατάλληλη θέση για να αξιοποιήσει το ευρύ και διαφοροποιημένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο και τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα, όπως η πελατοκεντρική φιλοσοφία, η υψηλή τεχνολογία και ο διεθνής προσανατολισμός χωρίς εξάρτηση από χώρες ή γεωγραφικές περιοχές, παράγοντες που της δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσει κάθε μελλοντική ευκαιρία. Σε αυτό συμβάλλουν καίρια οι σημαντικές επενδύσεις, οι οποίες είτε ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, είτε θα ολοκληρωθούν εντός του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους. Οι επενδύσεις αυτές οι οποίες αυξάνουν περαιτέρω την παραγωγική δυναμικότητα, της Εταιρείας επικεντρώθηκαν σε τομείς και προϊόντα με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης στο πλαίσιο των παγκόσμιων τάσεων (megatrends) της κυκλικής οικονομίας, της μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα, της αστικοποίησης καθώς και της βιώσιμης ανάπτυξης. Το γεγονός αυτό δίνει στην ElvalHalcor, τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στην δυναμική αυτή και να διατηρήσει την ανοδική της πορεία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

JUMBO: Αύξηση 8,45% των πωλήσεων τον Απρίλιο
JUMBO: Αύξηση 8,45% των πωλήσεων τον Απρίλιο
Αύξηση 8,45% κατέγραψαν οι πωλήσεις του Ομίλου JUMBO τον Απρίλιο του έτους σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα ο οποίος μετά την κατάργηση των περιορισμών της πανδημίας είχε εμφανίσει μια εξωπραγματική αύξηση πωλήσεων άνω του 30%.
JUMBO: Αύξηση 8,45% των πωλήσεων τον Απρίλιο
ElvalHalcor: Ισχυρός αναπτυξιακός πόλος της ελληνικής οικονομίας
ElvalHalcor: Ισχυρός αναπτυξιακός πόλος της ελληνικής οικονομίας
Σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ σχετικά με τη συμβολή της δραστηριότητας της ElvalHalcor στην Ελλάδα (για το 2022), αναδεικνύεται η σημαντική εξέλιξη στα μεγέθη και η ουσιαστική επίδραση που έχει η εταιρία στην ελληνική οικονομία
ElvalHalcor: Ισχυρός αναπτυξιακός πόλος της ελληνικής οικονομίας
ElvalHalcor: Πορεία προσηλωμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη - Ο 15ος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης
ElvalHalcor: Πορεία προσηλωμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη - Ο 15ος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης
Η ElvalHalcor,συνεπής στη δέσμευσή της για υπεύθυνη επιχειρηματική λειτουργία με διαφάνεια και λογοδοσία, δημοσιεύει τον 15ο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2022, μιας χρονιάς ορόσημο για την Εταιρία, κατά την οποία παρουσίασε υψηλές οικονομικές επιδόσεις και σημαντική πρόοδο.
ElvalHalcor: Πορεία προσηλωμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη - Ο 15ος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης
Καφούνης (ΕΣΑ): Απρόβλεπτοι παράγοντες οδήγησαν τις πωλήσεις σε πτώση για σχεδόν έναν στους δύο εμπόρους
Καφούνης (ΕΣΑ): Απρόβλεπτοι παράγοντες οδήγησαν τις πωλήσεις σε πτώση για σχεδόν έναν στους δύο εμπόρους
Σύμφωνα με έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών χειρότερος, σε σχέση με πέρυσι, ήταν ο τζίρος των θερινών εκπτώσεων για σχεδόν έναν στους δύο εμπόρους, ένας στους τρεις ότι είχε ίδιο τζίρο με πέρυσι και ένας στους πέντε (18,3%) δήλωσε ότι είχε αύξηση τζίρου.
Καφούνης (ΕΣΑ): Απρόβλεπτοι παράγοντες οδήγησαν τις πωλήσεις σε πτώση για σχεδόν έναν στους δύο εμπόρους
ElvalHalcor: Στις 13/9 τα αποτελέσματα α' εξαμήνου
ElvalHalcor: Στις 13/9 τα αποτελέσματα α' εξαμήνου
Η Εταιρεία ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η ανακοίνωση και δημοσίευση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων της περιόδου του Α’ Εξαμήνου 2023 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2023 (μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).
ElvalHalcor: Στις 13/9 τα αποτελέσματα α' εξαμήνου
ElvalHalcor: Στα 1,79 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών το πρώτο εξάμηνο του 2023
ElvalHalcor: Στα 1,79 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών το πρώτο εξάμηνο του 2023
Ανθεκτικός παρέμεινε ο όμιλος ElvalHalcor το πρώτο εξάμηνο του 2023, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, καθώς ο όγκος πωλήσεων μειώθηκε μόνο κατά 3,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και διατηρήθηκε σημαντικά αυξημένος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021
ElvalHalcor: Στα 1,79 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών το πρώτο εξάμηνο του 2023