ΤΙΤΑΝ: Χρονιά υψηλών επιδόσεων για τον όμιλο το 2022

NEWSROOM
Όμιλος ΤΙΤΑΝ
Όμιλος ΤΙΤΑΝ/ Φωτογραφία Eurokinissi

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ δημοσίευσε την Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2022, η οποία παρουσιάζει τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου σε συνδυασμό με τις επιδόσεις του σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG). Το 2022 ήταν μία χρονιά υψηλών επιδόσεων για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ, με ρεκόρ πωλήσεων και ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας σε όλες τις αγορές του, καθώς και σημαντική πρόοδο στην πορεία επίτευξης των στόχων του ESG για το 2025 και μετά. Ο Όμιλος συνεχίζει να υλοποιεί αναπτυξιακές επενδύσεις, εστιάζοντας στην καινοτομία για τον πελάτη και την ανάπτυξη των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των ανθρώπων του, ενώ επιταχύνει τον εμπορικό και τεχνολογικό μετασχηματισμό του.

Μέσω της έκδοσης της ενιαίας ετήσιας έκθεσης απολογισμού, ο ΤΙΤΑΝ αποβλέπει στη σφαιρική και σαφή παρουσίαση των τρόπων με τους οποίους η στρατηγική, η καλή διακυβέρνηση, η επιχειρηματική ηθική, οι επιδόσεις και οι προοπτικές του Ομίλου συμβάλλουν στη δημιουργία αξίας για όλους τους συμ-μετόχους του, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Κύρια στοιχεία της Ενιαίας Ετήσιας Έκθεσης Απολογισμού 2022 του Ομίλου ΤΙΤΑΝ:

Δεύτερο συνεχόμενο έτος πωλήσεων ρεκόρ του Ομίλου. Οι πωλήσεις ανήλθαν σε €2.282,2 εκ. σημειώνοντας αύξηση 33,1%.

Αύξηση των κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε €331,2 εκ., με διψήφια αύξηση της κερδοφορίας σε όλες τις αγορές.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) διαμορφώθηκαν σε €109,7εκ. (+19,3 εκ.). Αύξηση κατά 24,4% στα καθαρά κέρδη ανά μετοχή.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε €797,3 εκ. (+ €84 εκ.), μετά τις επενδυτικές δαπάνες που έφθασαν σε επίπεδο ρεκόρ (€241,9 εκ.) με στόχο τη περαιτέρω ανάπτυξη εργασιών, τη βελτίωση του ενεργειακού κόστους, την ενίσχυση των logistics και της δυναμικότητας, καθώς και την αύξηση του κεφαλαίου κίνησης υποστηρίζοντας την αύξηση των πωλήσεων. Ο δείκτης Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA μειώθηκε σε 2,4x.

Σε πορεία επίτευξης των στόχων σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG) για το 2025 και μετά, ενώ οι συνολικές επιδόσεις ESG έχουν αναγνωριστεί από κορυφαίους διεθνείς οίκους αξιολόγησης.

Επίτευξη του υψηλότερου ποσοστού ετήσιας μείωσης των ειδικών εκπομπών CO2 (-5%) κατά την τελευταία δεκαετία, με αύξηση ρεκόρ της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και μείωση ρεκόρ της αναλογίας κλίνκερ προς τσιμέντο.

Τα πράσινα προϊόντα και λύσεις προσεγγίζουν το 20% του όγκου πωλήσεων.

Mία από τις μόλις τρεις εταιρίες τσιμέντου διεθνώς που έλαβαν κορυφαία βαθμολογία «Α» από το CDP ως αναγνώριση της διαφάνειας στις δημοσιοποιήσεις για το κλίμα και των δράσεων του Ομίλου.

Μεταξύ των πρώτων εταιριών τσιμέντου παγκοσμίως με βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους μείωσης των εκπομπών CO2 επικυρωμένους από την πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi) ως συμβατούς με τα επίπεδα μειώσεων που απαιτούνται για τη συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη στους 1,5°C.

Συνεχείς επενδύσεις στην έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία με δράσεις και πρωτοβουλίες σε όλες τις αγορές, με ιδιαίτερη έμφαση στο ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα των κατασκευών, στη δέσμευση εκπομπών άνθρακα και στην αξιοποίησή τους και τη χρήση καινοτόμων πηγών ενέργειας, πρώτων υλών και τεχνολογιών.

Επέκταση του ψηφιακού μετασχηματισμού και σε άλλα εργοστάσια επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αύξηση των όγκων παραγωγής, μείωση κόστους ενέργειας και έγκαιρη πρόβλεψη αστοχιών, με σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Η Έκθεση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: https://www.titan-cement.com/newsroom/annualreports/

ΣΧΕΤΙΚΑ