fbpxΈρευνα: Τάσεις και Προκλήσεις στην ελληνική αγορά εργασίας | Economistas.gr
Skip to main content

Έρευνα: Τάσεις και Προκλήσεις στην ελληνική αγορά εργασίας

Έρευνα: Τάσεις και Προκλήσεις στην ελληνική αγορά εργασίας
Εργαζόμενη γυναίκα/ Φωτογραφία shutterstock

Τα σημερινά δεδομένα της αγοράς εργασίας ενσωματώνουν μια σειρά νέων τάσεων, με επίκεντρο τις αλλαγές στον χώρο της εργασίας, τη συνεχή ανάπτυξη του υβριδικού μοντέλου και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στον κλάδο του ανθρώπινου δυναμικού. Με το εργασιακό περιβάλλον να δέχεται σημαντικές, συνεχείς μεταβολές, τα τελευταία χρόνια, η έρευνα HRTrends της Randstad, του παγκόσμιου ηγέτη στον κλάδο των υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, καταγράφει την εξέλιξη και τις προκλήσεις της αγοράς για το 2023, τις πρακτικές στελέχωσης και διατήρησης ταλέντων, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις στην εργασία. Παρέχει πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες προσαρμόζονται στις υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, καθώς και τα μέτρα που προβλέπουν να λάβουν για το ανθρώπινο δυναμικό τους.

Η έρευνα διεξήχθη από τον Δεκέμβριο 2022 έως τα τέλη Μαρτίου 2023, με τη συμμετοχή 440 ηγετικών στελεχών, με σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων για το ανθρώπινο δυναμικό. Στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία πρόκειται να αναλυθεί στο webinarπου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Μαΐου, παρουσιάζεται, όπως κάθε χρόνο, και η μισθολογική έκθεση που αφορά σε διαφορετικούς κλάδους της ελληνικής αγοράς.

Η εξέλιξη και οι προκλήσεις της αγοράς εργασίας

Οι ελληνικές επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τρία βασικά πεδία προκλήσεων για την τρέχουσα χρονιά, με το 45% των στελεχών ανθρώπινου δυναμικού που συμμετείχαν στην έρευνα της Randstad να εκτιμά ότι τα αυξημένα κόστη, ως αποτέλεσμα της ραγδαίας αύξησης του πληθωρισμού, θα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που θα αντιμετωπίσουν οι εταιρείες το 2023. Επιπρόσθετα, για το 42% των επιχειρήσεων, η διασφάλιση των διαδικασιών και η εγγύηση της παραγωγικότητας αποτελεί σημαντική πρόκληση την τρέχουσα περίοδο,

ποσοστό που το 2022 ανερχόταν σε 24%, ενώ το 37% υποστηρίζει ότι η διαχείριση του υψηλού ενεργειακού κόστους αποτελεί τον επόμενο αστάθμητο παράγοντα που θα επηρεάσει την αγορά εργασίας.

Προσέλκυση και διατήρηση κορυφαίων ταλέντων

Βασική δυσκολία για την κάλυψη των θέσεων εργασίας σήμερα αποτελούν οι μη ρεαλιστικές μισθολογικές προσδοκίες των εργαζομένων, σύμφωνα με το 66% των επιχειρήσεων, ποσοστό που μάλιστα αυξήθηκε κατά 17 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2022. Το υψηλό κόστος διαβίωσης και η συνολική ανάγκη των εργαζομένων, κάθε γενιάς, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής έχει οδηγήσει τους υποψήφιους στην αναζήτηση θέσεων εργασίας με αυξημένες μισθολογικές απαιτήσεις, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις είναι μη ρεαλιστικές και αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στην εξέλιξη της επαγγελματικής τους διαδρομής.

Πρόσθετες δυσκολίες για την κάλυψη θέσεων εργασίας αποτελεί η έλλειψη της απαραίτητης εργασιακής εμπειρίας στον κλάδο εξειδίκευσης (51%), καθώς και η έλλειψη του κατάλληλου συνδυασμού δεξιοτήτων (42%).

Σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από την έρευνα είναι ότι οι επιχειρήσεις αδυνατούν να εντοπίσουν τα κατάλληλα άτομα, για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους και για τον λόγο αυτό, η πρόσληψη του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού είναι μία από τις πιο κομβικές ενέργειες, στις οποίες εστιάζουν οι εταιρείες στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Για το 72% των ερωτηθέντων, η προσέλκυση κορυφαίων ταλέντων αποτελεί την πιο σημαντική πρόκληση κατά τη διαδικασία στελέχωσης ενώ η δυσκολία διατήρησης τόσο της δέσμευσης των εργαζομένων (59%) όσο και της ανάπτυξης ταλαντούχων ηγετικών στελεχών με κορυφαίες επιδόσεις (55%), φέρνει τις επιχειρήσεις αντιμέτωπες με σημαντικά εμπόδια.

Αναγκαία προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί η υιοθέτηση νέων στρατηγικών λύσεων από τις εταιρείες: ως κεντρική προτεραιότητα για το 68% των επιχειρήσεων αποτελεί η ενσωμάτωση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενώ η βελτίωση των μισθών αποτελεί το δεύτερο στην κλίμακα, με ποσοστό 56%, πιο αποτελεσματικό μέσο αντιμετώπισης των υφιστάμενων προκλήσεων. Το υβριδικό μοντέλο εργασίας και η μορφή απομακρυσμένης απασχόλησης βρίσκονται, και αυτή τη χρονιά, στις πρώτες θέσεις της σχετικής λίστας, με ποσοστό 34%, ενώ η παροχή εξατομικευμένων πακέτων παροχών αποτελεί βασική στρατηγική για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του ανθρώπινου δυναμικού, σύμφωνα με το 33% των στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα (έναντι 25%, το 2022).

Προβλέψεις για την αγορά εργασίας το 2023

Σημαντικά θετική παραμένει η αγορά εργασίας στην Ελλάδα, αναφορικά με την πρόθεση των επιχειρήσεων για αύξηση του αριθμού των εργαζομένων τους, με το 54% να σκοπεύει να αυξήσει τον αριθμό των εργαζομένων του το 2023, καταγράφοντας εντούτοις σημαντική μείωση στο συγκεκριμένο δείκτη, κατά 24 ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με το 2022 (78%). Στον αντίποδα, μόνο το 3% των επιχειρήσεων σκέφτεται να προχωρήσει σε μείωση του ανθρώπινου δυναμικού του, με το 76% των ελληνικών επιχειρήσεων, που έχουν ανοιχτές θέσεις εργασίας, να συνδέουν άμεσα την επιχειρηματική τους ανάπτυξη με την εύρεση και πρόσληψη νέων εργαζομένων. Παράλληλα, το 45% των επιχειρήσεων έχει ήδη δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, για να καλύψει τις υφιστάμενες ανάγκες του, ποσοστό που καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 38 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο έτος (7% το 2022).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προοπτικές προσλήψεων για τους κλάδους της τεχνολογίας και των πωλήσεων, οι οποίοι βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης, με ποσοστό 54% και 48% αντίστοιχα, ενώ για τους ίδιους κλάδους, καθώς και του τομέα της μηχανικής, η στελέχωση και επιλογή των κατάλληλων, για τη θέση και τον οργανισμό, υποψηφίων αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση.

Σε ό, τι αφορά, τέλος, τις διαδικασίες προσλήψεων, οι συστάσεις εργαζομένων και τα επαγγελματικά ψηφιακά δίκτυα αποτελούν τις πιο συχνές πρακτικές και πηγές στελέχωσης.

Η ελκυστικότητα των επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας της Randstad, τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα θέτουν το ελκυστικό πακέτο αποδοχών και παροχών και τις ευκαιρίες εξέλιξης καριέρας στην κορυφή της λίστας για την προσέλκυση κορυφαίων ταλέντων. Σχεδόν το 40%, θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό για την εταιρεία του να προσφέρει ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον ή αρμονική ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, προκειμένου να διακρατήσει τους εργαζομένους του.

Σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας, με την εύρεση και προσέλκυση των ταλέντων να βρίσκεται στο προσκήνιο, οι εταιρείες προσφέρουν διάφορες παροχές στο ανθρώπινο δυναμικό τους, εστιάζοντας στην οικονομική ενίσχυση, την υιοθέτηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, καθώς και τη δυνατότητα ευέλικτης μορφής απασχόλησης, εφαρμόζοντας είτε μοντέλο υβριδικής απασχόλησης είτε απομακρυσμένη εργασία.

 Ποίες είναι οι κυριότερες αιτίες αλλαγής εργασιακού περιβάλλοντος

Το 74% των εργαζομένων εγκαταλείπουν την εργασία τους, επειδή λαμβάνουν καλύτερες μισθολογικές αποδοχές ή πιο ευνοϊκές συνθήκες εργασίας από μια ανταγωνιστική εταιρεία, ενώ το 50% αναζητά περισσότερες ευκαιρίες ανέλιξης της επαγγελματικής του διαδρομής σε άλλη εταιρεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις το 12% των εργαζομένων θεωρεί ότι το ευέλικτο ωράριο εργασίας αποτελεί σημαντικό λόγο να εγκαταλείψουν την εργασία τους και να στραφούν προς μια διαφορετική επαγγελματική πορεία.

Oι μισθοί στην ελλάδα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, όπως αποτυπώνονται στην έκθεση μισθών για το 2023 της τρέχουσας αγοράς εργασίας στην Ελλάδα, οι υψηλότερες οικονομικές αποδοχές, για μια ακόμη χρονιά, προσφέρονται στον κλάδο της τεχνολογίας και των πωλήσεων, ενώ στην τρίτη και τέταρτη θέση κατατάσσεται ο τομέας των χρηματοοικονομικών και της ναυτιλίας.

Εξετάζοντας εν γένει τη μισθολογική εξέλιξη, χαρακτηριστικό είναι το εύρημα της έρευνας που καταγράφει ότι το 70% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι οι μισθοί στην εταιρεία τους είναι ίδιοι με τους αντίστοιχους που προσφέρουν οι ανταγωνιστές τους. Αισιοδοξία δημιουργεί το γεγονός ότι το 75% των εταιρειών σχεδιάζουν να αυξήσουν τους μισθούς των εργαζομένων τους το 2023, ενώ, μόλις για το 15%, οι μισθοί θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα, σε σύγκριση με το 27% που ήταν το προηγούμενο έτος. 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Alpha Bank: Οι τάσεις στην αγορά εργασίας πριν και μετά την κρίση
Alpha Bank: Οι τάσεις στην αγορά εργασίας πριν και μετά την κρίση
Στην πρόσφατη περίοδο ανάκαμψης της απασχόλησης στην Ελλάδα, η σύνθεση των δημιουργούμενων νέων θέσεων εργασίας είναι αρκετά διαφορετική σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο ανόδου της.
Alpha Bank: Οι τάσεις στην αγορά εργασίας πριν και μετά την κρίση
Randstad: Οι δέκα πιο ελκυστικοί εργοδότες στην Ελλάδα για το 2023
Randstad: Οι δέκα πιο ελκυστικοί εργοδότες στην Ελλάδα για το 2023
Στην κορυφή της δεκάδας με τους πιο ελκυστικούς εργοδότες στην Ελλάδα για το 2023 βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά η εταιρεία Παπαστράτος, σύμφωνα με την έρευνα Employer Brand που πραγματοποίησε η Randstad.
Randstad: Οι δέκα πιο ελκυστικοί εργοδότες στην Ελλάδα για το 2023
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Έσοδα 1,6 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2023
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Έσοδα 1,6 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2023
Σε 1.604,3 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα συνολικά έσοδα του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το πρώτο εξάμηνο του 2023 έναντι 1.461,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Για το δεύτερο εξάμηνο του έτους αναμένεται μια παρόμοια απόδοση, ενώ μεσοπρόθεσμα ο όμιλος προσβλέπει σε σημαντική ενίσχυση των μεγεθών του, καθώς σταδιακά ολοκληρώνονται έργα που βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Τα νέα έργα αναμένεται να συνεισφέρουν σημαντικά και επαναλαμβανόμενα έσοδα για τον όμιλο που θα ενισχύσουν περαιτέρω την δημιουργία αξίας και δυνατότητας διανομών στους μετόχους.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Έσοδα 1,6 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2023
Σωληνουργεία Κορίνθου: Νέα σύμβαση για τον αγωγό του Πλωτού Σταθμού Αποθήκευσης και Αεριοποίησης (FSRU) στην Ιταλία
Σωληνουργεία Κορίνθου: Νέα σύμβαση για τον αγωγό του Πλωτού Σταθμού Αποθήκευσης και Αεριοποίησης (FSRU) στην Ιταλία
Στην Σωληνουργεία Κορίνθου ανατέθηκε σύμβαση, άνω των 10 εκατ. ευρώ, από τη Snam Ιταλίας που αφορά την προμήθεια περίπου 13 χλμ. σωλήνων χάλυβα ευθείας ραφής βυθισμένου τόξου (LSAW) για την ανάπτυξη ενός υποθαλάσσιου και χερσαίου αγωγού φυσικού αερίου για τον πλωτό σταθμό αποθήκευσης και αεριοποίησης (FSRU) στην Ιταλία.
Σωληνουργεία Κορίνθου: Νέα σύμβαση για τον αγωγό του Πλωτού Σταθμού Αποθήκευσης και Αεριοποίησης (FSRU) στην Ιταλία