Όμιλος Τιτάν: Αύξηση τζίρου και κερδών στο πρώτο τρίμηνο του 2023

NEWSROOM
Όμιλος Τιτάν: Αύξηση τζίρου και κερδών στο πρώτο τρίμηνο του 2023

Με αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας ξεκίνησε την τρέχουσα οικονομική χρήση ο όμιλος Τιτάν. Συγκεκριμένα, το πρώτο τρίμηνο του 2023 οι πωλήσεις ανήλθαν στα 588,1 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 29,3%, χάρη στην αυξημένη ζήτηση στις περισσότερες κύριες αγορές του ομίλου, στις ήπιες καιρικές συνθήκες και στα καλύτερα επίπεδα τιμών. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 107,1 εκατ. ευρώ καταγράφοντας άνοδο 131% έναντι ενός χαμηλού πρώτου τριμήνου του 2022. Τα περιθώρια κέρδους διευρύνθηκαν χάρη στις αυξημένες πωλήσεις, στη μείωση κόστους χάρη στα οφέλη των επενδύσεων στα εργοστάσια, στη βελτίωση του ενεργειακού μείγματος με την αυξημένη χρήση εναλλακτικών καυσίμων και στις ευνοϊκότερες τιμές ενέργειας. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) ανήλθαν σε 44,3 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 1,3 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Ο όμιλος συνέχισε να υλοποιεί δυναμικά το πρόγραμμα των επενδυτικών δαπανών του, επενδύοντας 50 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2023, εστιάζοντας κυρίως στην αναπτυξιακή προοπτική των ΗΠΑ και της Ελλάδας. Σε όλες τις περιοχές δραστηριοποίησης βρίσκονται σε εξέλιξη επενδύσεις που αποφέρουν οικονομικά αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη, εστιάζοντας στην περαιτέρω βελτίωση του ενεργειακού μείγματος/αύξηση χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και στην αυξημένη χρήση τσιμεντοειδών πρώτων υλών μειώνοντας την αναλογία κλίνκερ προς τσιμέντο. Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA του ομίλου βελτιώθηκε περαιτέρω και μειώθηκε σε 2,1x. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές κατέγραψαν εποχικές εκροές ύψους 19,7 εκατ. ευρώ κατά το τρίμηνο, λόγω των υψηλών επενδυτικών δαπανών και της μεγαλύτερης ανάγκης για κεφάλαια κίνησης, ως συνέπεια των αυξημένων πωλήσεων. Στα τέλη του Μαρτίου 2023 ο καθαρός δανεισμός του ομίλου διαμορφώθηκε σε 837,6 εκατ. ευρώ, υψηλότερος κατά 40,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2022.

Η Ελλάδα κατέγραψε ένα πολύ ισχυρό πρώτο τρίμηνο, καθώς οι πωλήσεις και η κερδοφορία αυξήθηκαν σημαντικά σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων, αξιοποιώντας τις καθετοποιημένες δραστηριότητες του ομίλου στη χώρα. Οι επιδόσεις ενισχύθηκαν επίσης από τις ήπιες καιρικές συνθήκες και ευνοήθηκαν συγκριτικά με τα χαμηλά επίπεδα του πρώτου τριμήνου του 2022. Η ζήτηση ενισχύθηκε από το μεγάλο αριθμό δημοσίων έργων και από τις επενδύσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό, οι οποίες παραδοσιακά αυξάνονται καθώς πλησιάζει η τουριστική σεζόν. Η αγορά κατοικίας και οι εργασίες ανακαίνισης διατηρήθηκαν σε σταθερά επίπεδα. Αυξήσεις τιμών τέθηκαν σε ισχύ από τις αρχές του έτους για όλα τα προϊόντα με σκοπό ο όμιλος να καλύψει το αυξημένο κόστος των υψηλών τιμών ενέργειας, πρώτων υλών και μεταφοράς. Οι περισσότερες εξαγωγές τσιμέντου του ομίλου κατευθύνθηκαν προς την Titan America και το δίκτυο σταθμών του ομίλου στην Ευρώπη, καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε επίπεδο πωλήσεων και τιμών. Η μεγάλη επένδυση της μονάδας ασβεστοποίησης στο εργοστάσιο του Καμαρίου στην Αθήνα έχει ολοκληρωθεί και εκτιμάται ότι θα αυξηθεί η χρήση εναλλακτικών καυσίμων και πρώτων υλών από το τέλος του τρέχοντος μήνα.

ΣΧΕΤΙΚΑ