Ομολογιακό δάνειο €12,9 εκατ. υπέγραψε η Eurobank με την FLEXOPACK

NEWSROOM
 Ο διοικητής της ΕΥΣΤΑ, Ν.Μαντζούφας, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, , Κων. Βασιλείου, ο B΄ αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της FLEXOPACK, Σπ. Γκινοσάτης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θ.Σκυλακάκης
Ο διοικητής της ΕΥΣΤΑ, Ν.Μαντζούφας, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, , Κων. Βασιλείου, ο B΄ αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της FLEXOPACK, Σπ. Γκινοσάτης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θ.Σκυλακάκης

Στην υπογραφή της σύμβασης κάλυψης κοινού ομολογιακού δανείου ποσού €12,9 εκατ. με την FLEXOPACK προχώρησαν η Eurobank και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

Η σύμβαση υπογράφηκε παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Θεόδωρου Σκυλακάκη, του διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ), Νίκου Μαντζούφα, του B΄ αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της FLEXOPACK, Σπύρου Γκινοσάτη, και του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Eurobank, Κωνσταντίνου Βασιλείου.

Η χρηματοδότηση των €12,9 εκατ., αποτελεί μέρος της συνολικής επένδυσης ύψους €16,14 εκατ. που υλοποιεί η Εταιρεία και εμπίπτει στον πυλώνα Εξωστρέφεια του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σκοπός του δανείου είναι η χρηματοδότηση μέρους του επενδυτικού προγράμματος της Eταιρείας, για την αύξηση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας παραγωγής εύκαμπτων πλαστικών υλικών συσκευασίας (films), που βρίσκεται στο Κορωπί Αττικής (θέση Τζήμα).

Η επένδυση χρηματοδοτείται κατά 50% από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (€8 εκατ.) και 30% μέσω δανείου από την Eurobank (€4,9εκατ.). Το 20% θα καλυφθεί με την ιδία συμμετοχή της Εταιρείας χωρίς χρήση κρατικών ενισχύσεων.

Η Eurobank συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση της επένδυσης για την αναβάθμιση της υφιστάμενης παραγωγικής διαδικασίας στις εγκαταστάσεις της FLEXOPACK στηρίζοντας το σχεδιασμό της εταιρείας για την ενίσχυση των εργασιών, της απασχόλησης και της εξωστρέφειάς της μέσω αύξησης της εξαγωγικής της δυναμικής. Η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στις ελληνικές επιχειρήσεις προκειμένου, μέσω και των κεφαλαίων του Ελλάδα 2.0, να υλοποιήσουν υγιή επιχειρηματικά σχέδια και να εκσυγχρονίσουν τις λειτουργίες τους προάγοντας την απασχόληση και την καινοτομία, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη στρατηγική προτεραιότητα για την Eurobank.

ΣΧΕΤΙΚΑ