Epsilon Net: Μέρισμα 0,07 ευρώ/μετοχή – Ημερομηνία αποκοπής η 18η Ιουλίου

NEWSROOM
Epsilon Net: Μέρισμα 0,07 ευρώ/μετοχή – Ημερομηνία αποκοπής η 18η Ιουλίου

Η EPSILON NET ανακοινώνει ότι αποφάσισε τη διανομή μερίσματος υπέρ των μετόχων της εταιρείας για την οικονομική χρήση 2022, ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων δέκα χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (€4.010.800,00), ήτοι μικτού ποσού €0,074 ανά μετοχή.

Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023 (record date).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (€0,0037 ανά μετοχή), με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις. Συνεπεία αυτού, το καθαρό προς είσπραξη ποσό από τους μετόχους θα ανέλθει στο ύψος των €0,0703 ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Τρίτη 18 Ιουλίου 2023. Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η Τρίτη 25 Ιουλίου 2023 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εθνικής Τράπεζας.

Η καταβολή του θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων, ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

2. Σε ότι αφορά τις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας.

Η είσπραξη του μερίσματος, είναι δυνατή για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, ενώ μετά την παρέλευση της πενταετίας τα σχετικά ποσά παραγράφονται και περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

Υπενθυμίζεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2023 της EPSILON NET, αποφάσισε τη διανομή μερίσματος υπέρ των μετόχων της Εταιρίας για την οικονομική χρήση 2022, ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων δέκα χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (€4.010.800,00), ήτοι μικτού ποσού €0,074 ανά μετοχή.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (€0,0037 ανά μετοχή), με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις.

Συνεπεία αυτού, το καθαρό προς είσπραξη ποσό από τους μετόχους θα ανέλθει στο ύψος των €0,0703 ανά μετοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ. κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας

ΣΧΕΤΙΚΑ