Τιτάν: Αύξηση 18,7% στις ενοποιημένες πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2023

NEWSROOM
Όμιλος ΤΙΤΑΝ
Όμιλος ΤΙΤΑΝ/ Φωτογραφία Eurokinissi

Δύο ισχυρά τρίμηνα κατέγραψε ο όμιλος Τιτάν το 2023 με τις ενοποιημένες πωλήσεις για το πρώτο εξάμηνο του 2023 να διαμορφώνονται σε 1,229 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 18,7% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2022.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα ισχυρά αποτελέσματα επιτεύχθηκαν χάρη στα αυξημένα επίπεδα εγχώριας ζήτησης για τα περισσότερα προϊόντα του ομίλου στις κύριες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται. Οι αυξήσεις των τιμών που εφαρμόστηκαν το 2022 σε όλες τις περιοχές, σε συνδυασμό με στοχευμένες αυξήσεις τιμών σε επιλεγμένες αγορές στις αρχές του 2023 -οι οποίες αποσκοπούσαν στον μετριασμό των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων και στην αποκατάσταση των περιθωρίων κέρδους- συνέβαλαν στη θετική πορεία των εσόδων. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν στα 241,2 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με 136,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022, καταγράφοντας αύξηση ύψους 77% και τα περιθώρια κερδοφορίας αυξήθηκαν, καθώς οι επενδύσεις που υλοποιήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια βελτιώνουν σταδιακά στοιχεία του κόστους

Παράλληλα, το ενεργειακό μείγμα βελτιώνεται χάρη στην αυξημένη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, ενώ τα επίπεδα ενεργειακού κόστους εξομαλύνονται, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλότερα από τα προ κρίσης επίπεδα. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου το τελευταίο δωδεκάμηνο (Ιούλιος 2022- Ιούνιος 2023) διαμορφώθηκαν σε 436 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) τους πρώτους έξι μήνες του 2023 υπερδιπλασιάστηκαν και έφτασαν τα 110,9 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με 45,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022. Οι τάσεις και οι οικονομικές συνθήκες στις πολιτείες των ΗΠΑ όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος παραμένουν ευνοϊκές για τον κατασκευαστικό κλάδο, ενισχύοντας τη ζήτηση και τις τιμές. Στην Ελλάδα η ζήτηση εξακολουθεί να αυξάνεται, ενώ οι τάσεις της αγοράς στη Νοτιοανατολική Ευρώπη παραμένουν θετικές από την αρχή του έτους έως σήμερα. Η εγχώρια ζήτηση αυξήθηκε σημαντικά στην Τουρκία, ενώ οι πωλήσεις μειώθηκαν ελαφρώς στην Αίγυπτο. Οι τάσεις των πωλήσεων σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων μας καταδεικνύουν βελτιωμένα επίπεδα ζήτησης με τις εγχώριες πωλήσεις τσιμέντου να αυξάνονται κατά 3%, ενώ οι πωλήσεις των αδρανών υλικών και των προϊόντων έτοιμου σκυροδέματος αυξήθηκαν κατά 6% και 3% αντίστοιχα έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα διατήρησε την ισχυρή ανοδική τάση της και κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους παραμένοντας σε επίπεδα άνω του αντίστοιχου μέσου όρου της Ευρωζώνης. Η κατασκευαστική δραστηριότητα ενισχύθηκε, χάρη στα δημόσια έργα στρατηγικής σημασίας στην ηπειρωτική χώρα, στα μικρότερης κλίμακας δημόσια έργα της περιφέρειας και στις επενδύσεις σε κατασκευές σχετιζόμενες με τον τουριστικό κλάδο, εν αναμονή ισχυρών εποχιακών επιδόσεων. Επιπλέον, η κατασκευαστική δραστηριότητα στον κλάδο κατοικιών στις αστικές περιοχές συνεχίζει να αυξάνεται. Ο όμιλος ενίσχυσε σημαντικά τις εγχώριες πωλήσεις σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων του, αξιοποιώντας τις καθετοποιημένες δραστηριότητές του σε ολόκληρη τη χώρα. Ενώ τα κόστη ενέργειας, παραγωγής και διανομής, καθώς και λοιπά λειτουργικά κόστη παρέμειναν αυξημένα, ο όμιλος ωφελήθηκε από τις αυξημένες πωλήσεις, από τη διαχείριση του κόστους χάρη σε υλοποιημένες επενδύσεις και από τις αυξήσεις των τιμών που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί, επιτυγχάνοντας βελτίωση της κερδοφορίας. Το δεύτερο τρίμηνο ολοκληρώθηκε με επιτυχία επένδυση ύψους 26 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο τσιμέντου του ομίλου στο Καμάρι, κοντά στην Αθήνα, έργο ορόσημο στο πλαίσιο του προγράμματος του Ομίλου για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα. Το δεύτερο τρίμηνο ο όμιλος εγκαινίασε επίσης μια νέα προηγμένη μονάδα έτοιμου σκυροδέματος στο σημαντικό έργο αστικής ανάπτυξης «The Ellinikon», η οποία θα παρέχει ένα ευρύ φάσμα πράσινων προϊόντων έτοιμου σκυροδέματος. Χάρη στα κατά κύριο λόγο αυξημένα επίπεδα ζήτησης, οι συνολικές πωλήσεις στην Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη το πρώτο εξάμηνο του 2023 αυξήθηκαν κατά 21,3% και έφτασαν τα 197,3 εκατ. ευρώ έναντι 162,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022, ενώ τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 16,4 εκατ. ευρώ και έφτασαν τα 36,3 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι επενδυτικές δαπάνες του ομίλου διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκαν σε 117,3 εκατ. ευρώ, χάρη στις μακροπρόθεσμες επενδυτικές πρωτοβουλίες σε όλες τις κύριες αγορές του ομίλου. Το μεγαλύτερο μέρος των επενδυτικών δαπανών αφορούσε τις ΗΠΑ, όπου διατέθηκαν κεφάλαια για έργα που σχετίζονται με την ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση του κόστους.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2023 μειώθηκε κατά 35,8 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το τέλος του 2022 και διαμορφώθηκε σε 761,5 εκατ. ευρώ.

ΣΧΕΤΙΚΑ