fbpxΚαθαρά κέρδη μετόχων για το πρώτο εξάμηνο του έτους 299 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς | Economistas.gr
Skip to main content

Καθαρά κέρδη μετόχων για το πρώτο εξάμηνο του έτους 299 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς

Καθαρά κέρδη μετόχων για το πρώτο εξάμηνο του έτους 299 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς
Φωτο: Eurokinissi

  Καθαρά κέρδη μετόχων για το πρώτο εξάμηνο του έτους 299 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς.

 

      Κύριες εξελίξεις 2ου τριμήνου και 1ου εξαμήνου 2023

      * Ο ρυθμός κερδοφορίας του 2ου τριμήνου ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για το έτος 2023, με εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή 0,18 ευρώ και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) 15%. Ισχυρή κερδοφορία το 1ο εξάμηνο 2023 με εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή 0,33 ευρώ και RoaTBV 14%

      * Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 488 εκατ. ευρώ το 2ο 3μηνο 2023, λόγω του αυξανόμενου περιθωρίου, με αύξηση 9% σε τριμηνιαία βάση. Το κόστος καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 0,4% τον Ιούνιο 2023, με το κόστος των προθεσμιακών καταθέσεων στο 1,6%, ενώ επί του παρόντος οι νέες προθεσμιακές καταθέσεις προσφέρουν επιτόκια της τάξεως του 1,9%.

      * Καθαρά έσοδα από προμήθειες το 2ο 3μηνο 2023 στα 141 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 16% σε τριμηνιαία και ετήσια βάση.

      * Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα συνέχισαν την πτωτική τους πορεία το 2ο 3μηνο 2023, στα 199 εκατ. ευρώ, -2% σε τριμηνιαία και -4% σε ετήσια βάση, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, με τα γενικά και διοικητικά έξοδα -6% τριμηνιαίως και -10% σε ετήσια βάση. Ο δείκτης κόστους προς βασικά έσοδα του Ομίλου έφτασε στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο του 32%.

      * Ο δείκτης NPE μειώθηκε στο 5,5%, από 9,3% ένα χρόνο πριν, καλύπτοντας ήδη τον στόχο NPE για το τέλος του έτους, καθώς ο Όμιλος προχώρησε στην επιτάχυνση δύο συναλλαγών αποεπένδυσης από NPE. Ο δείκτης κάλυψης NPE ενισχύθηκε κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως στο 57%.

      *Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά 1,5 δισ. το 1ο εξάμηνο 2023 σε ετήσια βάση, με 0,8 δισ. ευρώ καθαρή πιστωτική επέκταση το 2ο 3μηνο 2023.

      * Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία πελατών αυξήθηκαν στα 8,2 δισ. το 2ο 3μηνο 2023, με άνοδο 9% τριμηνιαίως και 26% ετησίως.

      * Ο δείκτης CET1 ενισχύθηκε στο 12,2% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 17%, τον Ιούνιο 2023. Σε pro forma επίπεδο για τη μείωση σταθμισμένων βάσει κινδύνων στοιχείων ενεργητικού από τις πωλήσεις NPE που θα ολοκληρωθούν την προσεχή περίοδο, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 12,3% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 17,1%.

      * Ισχυρό προφίλ ρευστότητας, με δείκτη κάλυψης ρευστότητας στο 233% και δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 61%.

      * Ο Όμιλος ολοκλήρωσε με επιτυχία την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 2023 του Single Supervisory Mechanism που διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EBA). Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, ο δείκτης fully loaded CET1 ανέρχεται στο 14,3% στο τέλος του έτους 2025, υποδηλώνοντας αύξηση των κεφαλαιακών δεικτών κατά περίπου 2,7% έναντι του 2022. Η μείωση των κεφαλαιακών δεικτών για την τριετή περίοδο του δυσμενούς σεναρίου για την Πειραιώς (-2,4%) είναι η 13η καλύτερη μεταξύ του δείγματος 70 τραπεζών της EBA, σχεδόν στο ήμισυ της μέσης μείωσης των ευρωπαϊκών τραπεζών (-4,6%).

      Σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου αναφέρει: «Η επίδοση της Τράπεζας Πειραιώς το 1ο εξάμηνο 2023 επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά την αξία της εμπορικής της δυναμικής και τη συνεπή υλοποίηση των στόχων μας. Το 1ο εξάμηνο 2023 παρουσιάσαμε ένα ισχυρό σύνολο αποτελεσμάτων, παράγοντας 0,33 ευρώ κέρδη ανά μετοχή και 14% απόδοση κεφαλαίων. Ο Όμιλός μας πέτυχε διατηρήσιμη κερδοφορία λαμβάνοντας υπόψη τους αναλαμβανόμενους κινδύνους, ενώ ταυτόχρονα ενίσχυσε τα κεφάλαια του, διατήρησε ισχυρό προφίλ ρευστότητας και επέδειξε πειθαρχία στη διαχείριση του λειτουργικού κόστους. Η εξυγίανση του ισολογισμού συνεχίσθηκε, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων να μειώνεται περαιτέρω στο 5,5%, καλύπτοντας ήδη τον στόχο μας για το τέλος του έτους, ενώ ο δείκτης κάλυψης αυξήθηκε στο 57%.

      Η οργανική παραγωγή κεφαλαίου οδήγησε τον δείκτη CET1 στο 12,3%, αυξημένο κατά 0,7% από την αρχή του έτους. Οι πρωτοβουλίες μας για τον περιορισμό του κόστους συνεχίσθηκαν με αμείωτο ρυθμό για ακόμα ένα 3μηνο, με τα λειτουργικά έξοδα να μειώνονται περαιτέρω, απορροφώντας τις πληθωριστικές πιέσεις και επιτυγχάνοντας ιστορικά χαμηλό δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα στο 32% το δεύτερο 3μηνο.

      Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων του Ομίλου αυξήθηκε κατά 6% ετησίως, με καθαρή πιστωτική επέκταση 800 εκατ. ευρώ το δεύτερο 3μηνο και συνεχιζόμενη ροή επιχειρηματικών έργων για το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Επιπλέον, τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία πελατών αυξήθηκαν σε 8,2 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2023, 9% υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση, αξιοποιώντας την εκτεταμένη τεχνογνωσία μας σε αυτόν τον τομέα. Συνολικά, το ενισχυμένο εμπορικό franchise μας, έχει αποφέρει το 1ο εξάμηνο αύξηση 16% των καθαρών εσόδων από προμήθειες σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν.

      Επιπλέον, η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε με επιτυχία την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 2023 του SSM που διεξήχθη από την EBA. Η μείωση των κεφαλαιακών δεικτών για την τριετή περίοδο του δυσμενούς σεναρίου για την Πειραιώς (-2,4%) είναι η 13η καλύτερη μεταξύ του δείγματος 70 τραπεζών της EBA, σχεδόν στο ήμισυ της μέσης μείωσης των ευρωπαϊκών τραπεζών (-4,6%).

Με βάση τις ισχυρές επιδόσεις του 1ου εξάμηνου 2023 και το εξελισσόμενο περιβάλλον επιτοκίων, αναβαθμίζουμε τους βασικούς χρηματοοικονομικούς μας στόχους για το έτος 2023, στοχεύοντας πλέον σε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων περίπου 14%, με δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα κάτω του 38%. Ο δείκτης ΝΡΕ αναμένεται να διαμορφωθεί κάτω από το επίπεδο ορόσημο του 5% στο τέλος του έτους 2023.

      Τέλος, είμαστε περήφανοι για την ανάδειξή μας ως "Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα" από τα διεθνή Βραβεία Αριστείας 2023 του περιοδικού Euromoney, λόγω των ισχυρών οικονομικών μας αποτελεσμάτων, της συνεχούς βελτίωσης των βασικών δεικτών της Τράπεζας και της συνεπούς εφαρμογής του στρατηγικού μας σχεδίου. Θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε τον σχεδιασμό μας και παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία αξίας προς όφελος των μετόχων, των πελατών και των εργαζομένων μας».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στρατηγική συνεργασία μεταξύ NEUROPUBLIC, LATSCO FAMILY OFFICE και Τράπεζας Πειραιώς
Στρατηγική συνεργασία μεταξύ NEUROPUBLIC, LATSCO FAMILY OFFICE και Τράπεζας Πειραιώς
Ανακοινώθηκε σήμερα η είσοδος του LATSCO FAMILY OFFICE, με μειοψηφικό ποσοστό, στο μετοχικό κεφάλαιο της NEUROPUBLIC, που δραστηριοποιείται στο χώρο του ψηφιακού μετασχηματισμού της αγροτικής παραγωγής και της τοπικής αυτοδιοίκησης
Στρατηγική συνεργασία μεταξύ NEUROPUBLIC, LATSCO FAMILY OFFICE και Τράπεζας Πειραιώς
 Μεγάλου: Tο 97% του συνολικού όγκου συναλλαγών της Τράπεζας Πειραιώς πραγματοποιείται πλέον ψηφιακά
Μεγάλου: Tο 97% του συνολικού όγκου συναλλαγών της Τράπεζας Πειραιώς πραγματοποιείται πλέον ψηφιακά
O κ. Μεγάλου σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι η γενετική τεχνητή νοημοσύνη (Genarative AI) αναβαθμίζει το διαδίκτυο, από μέσο άντλησης γενικών πληροφοριών σε ευφυές μέσο εξειδικευμένης πληροφόρησης
Μεγάλου: Tο 97% του συνολικού όγκου συναλλαγών της Τράπεζας Πειραιώς πραγματοποιείται πλέον ψηφιακά
Μεγάλου: H καθαρή πιστωτική επέκταση θα ενισχυθεί το 2024
Μεγάλου: H καθαρή πιστωτική επέκταση θα ενισχυθεί το 2024
H καθαρή πιστωτική επέκταση θα ενισχυθεί το 2024 χάρη στον ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας και τους ευρωπαϊκούς πόρους, που έως το 2027 εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 60 δισ. ευρώ, τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου
Μεγάλου: H καθαρή πιστωτική επέκταση θα ενισχυθεί το 2024