Ολοκληρώθηκε η συμφωνία της Epsilon Net για την SingularLogic

NEWSROOM
Ολοκληρώθηκε η συμφωνία της Epsilon Net για την SingularLogic

Στην αγορά του 39,97% των μετοχών της Epsilon SingularLogic από την Space Hellas προχώρησε Epsilon Net, ενώ παράλληλα πούλησε στην Space Hellas το 39,93% της SingularLogic.

Ειδικότερα, ο όμιλος Epsilon Net ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον όμιλο της Space Hellas στο πλαίσιο της οποίας μεταβιβάστηκαν οι μετοχές των εταιριών SingularLogic και Epsilon SingularLogic που διατηρούσαν αντίστοιχα οι δύο όμιλοι ως μειοψηφικές συμμετοχές.

Ειδικότερα, η Epsilon Net, απέκτησε από την Space Hellas το σύνολο των μετοχών αυτής στην Epsilon SingularLogic και οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 39,97% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, έναντι του ποσού των 11,8 εκατ. ευρώ. Μετά την μεταβίβαση, το ποσοστό του ομίλου της Epsilon Net στην εταιρία Epsilon SingularLogic ανέρχεται στο 99,97% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Παράλληλα η Epsilon Net πώλησε στην Space Hellas το σύνολο των μετοχών της, στην εταιρία SingularLogic οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 39,93% του μετοχικού της κεφαλαίου, έναντι του ποσού των 6,3 εκατ. ευρώ.

Για τον προσδιορισμό του τιμήματος αγοράς των μετοχών της Epsilon SingularLogic και του τιμήματος πώλησης των μετοχών της SingularLogic ελήφθησαν υπόψιν:

α) τα ίδια κεφάλαια της κάθε μία εταιρίας, και

β) οι εκθέσεις ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών από τις οποίες προκύπτει ότι τα τιμήματα πώλησης & εξαγοράς ανταποκρίνονται στην εύλογη αξία των εταιριών SingularLogic και Epsilon SingularLogic.

ΣΧΕΤΙΚΑ