Νέα δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια ΕΕΑ – Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

NEWSROOM
Νέα δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια ΕΕΑ – Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μία νέα σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων στο γνωστικό αντικείμενο «Βασικές Αρχές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού για Μικρές Επιχειρήσεις» (Τετάρτη 6/12 και ώρα 6-8 μμ) και «Βασικές Δεξιότητες Επιτυχημένων Μάνατζερ» (Πέμπτη 7/12 και ώρα 6-8 μ.μ.) πραγματοποιεί το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, σε συνεργασία με το ΚΕΔΙΒΙΜ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εισηγήτρια των σεμιναρίων είναι η Μαρία Βακόλα, καθηγήτρια του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο τέλος του σεμιναρίου, οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Το σεμινάριο απευθύνεται στους ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν υπαλλήλους, που έρχονται σε άμεση επαφή με τους πελάτες και αποτελούν το προσωπικό πρώτης γραμμής. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να έχει τη μέγιστη δυνατή πρακτική εφαρμογή στην καθημερινότητα των συγκεκριμένων ατόμων, προσφέροντας τα απαραίτητα εργαλεία-μεθόδους που θα διευκολύνουν την επικοινωνία και την διαχείριση των σχέσεων των εν λόγω ατόμων με τους εργαζομένους τους, με στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσής τους. Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες πρακτικές συμβουλές και τεχνικές που θα βελτιώσουν τη συμπεριφορά, τις δεξιότητες και την απόδοσή τους κατά την καθημερινή επαφή τους με τους εργαζομένους που έρχονται σε επαφή με τους πελάτες. Η βελτίωση αυτή συμβάλλει καθοριστικά στην εικόνα της επιχείρησης και αποτελεί βασικό συστατικό της διαφοροποίησής της σε σχέση με τους ανταγωνιστές.

Για την εγγραφή στα σεμινάρια οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία τους στους συνδέσμους που ακολουθούν:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_uL1a0y2kTqWhyCsAopZHOg

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_qhXR9yfdTBuH9iACxrm8wg

ΣΧΕΤΙΚΑ