ΓΕΚ Τέρνα: Στις 14/12 καταβάλει τους τόκους για το ομολογιακό δάνειο 

NEWSROOM
ΓΕΚ Τέρνα: Στις 14/12 καταβάλει τους τόκους για το ομολογιακό δάνειο 

Στις 14 Δεκεμβρίου 2023 θα καταβάλει η ΓΕΚ Τέρνα τους τόκους για το ομολογιακό δάνειο που έχει εκδώσει, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωση που εξέδωσε. Το ποσό ανέρχεται στα 11,69 ευρώ ανά ομόλογο και ο τόκος είναι υπολογισμένος με επιτόκιο 2,30%.

Όπως διευκρινίζεται στην ίδια ανακοίνωση, η καταβολή τόκων αφορά την τέταρτη περίοδο εκτοκισμού για το εν λόγω ομόλογο και συγκεκριμένα το διάστημα από 14 Ιουνίου 2023 έως 13 Δεκεμβρίου 2023.

Η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος έχει ορισθεί την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023 και μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται δίχως το δικαίωμα διανομής μερίσματος για την τέταρτη περίοδο εκτοκισμού.

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση της εισηγμένης αναφέρει:

«Σύμφωνα με τους όρους του από 14 Δεκεμβρίου 2021 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής "το ΚΟΔ"), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της "ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε." (εφεξής "η Εκδότρια"), η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την 4η Περίοδο Εκτοκισμού από 14.06.2023 έως 14.12.2023 είναι η Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023.

H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 4ο τοκομερίδιο (Ex coupon date) είναι η Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023. Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την ως άνω 4 η Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 3.507.500,00 €, ήτοι ποσό 11,6916666667 € ανά ομολογία το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 2,30% ετησίως (προ φόρων) και αντιστοιχεί σε 300.000 ομολογίες και οι οποίες τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023 ως ακολούθως:

1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη των οφειλόμενων τόκων, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους θανώντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., η καταβολή των οφειλόμενων τόκων στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται α) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους".

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας και τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο».

ΣΧΕΤΙΚΑ