Τράπεζα Πειραιώς: Αναβάθμιση σε ΒΒ από τον οίκο DBRS

NEWSROOM
Τράπεζα Πειραιώς
Τράπεζα Πειραιώς/ Φωτογραφία Eurokinissi

Σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Τράπεζας Πειραιώς σε ΒΒ με σταθερές προοπτικές από Β high προηγουμένως προχώρησε ο καναδικός οίκος αξιολόγησης DBRS.

Παράλληλα, ο οίκος αναβάθμισε και τις καταθέσεις της ελληνικής τράπεζας σε ΒΒ high, ενώ όπως αναφέρει στην έκθεσή του η τάση για όλες τις βασικές αξιολογήσεις είναι σταθερή.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η αναβάθμιση αντανακλά τη συνεχή βελτίωση στο προφίλ κινδύνου του ομίλου, η οποία απορρέει από την περαιτέρω μείωση του αποθέματος των παλαιών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) και τον περιορισμένο αριθμό των νέων NPEs. Ωστόσο, οι δείκτες ποιότητας του ενεργητικού του ομίλου εξακολουθούν να παραμένουν σχετικά αδύναμοι με βάση τα διεθνή πρότυπα. Η DBRS Morningstar αναμένει ότι η εισροή νέων NPE θα αυξηθεί τα επόμενα τρίμηνα λόγω των υψηλότερων επιτοκίων, του υψηλότερου κόστους διαβίωσης και της επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας. Παρ' όλα αυτά, το προφίλ κινδύνου της Πειραιώς θα πρέπει να παραμείνει ισχυρότερο από ό,τι στο παρελθόν χάρη στην περαιτέρω μείωση του κινδύνου, την ισχυρότερη κάλυψη των NPEs και τη στήριξη της πιστωτικής από έργα που συνδέονται με τα κεφάλαια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Η αναβάθμιση λαμβάνει επίσης υπόψη τα ενισχυμένα κεφαλαιακά αποθέματα του ομίλου εξαιτίας της συνεχιζόμενης εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίων, καθώς και της χαμηλότερης επιβάρυνσης από τα NPEs. Η Πειραιώς έχει επιδείξει βελτιωμένη πορεία στη δημιουργία επαναλαμβανόμενων κερδών το τελευταίο διάστημα και η DBRS Morningstar αναμένει ότι η τάση αυτή σε γενικές γραμμές θα παραμείνει. Ωστόσο, κάποια συμπίεση του περιθωρίου κέρδους, πιθανώς υψηλότερα λειτουργικά έξοδα στο άμεσο μέλλον λόγω του υψηλού πληθωρισμού και των ψηφιακών επενδύσεων, καθώς και αύξηση του πιστωτικού κόστους λόγω πιθανών νέων κινδύνων για την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να ανακόψουν τη δυναμική.

Οι αξιολογήσεις για την πιστοληπτική ικανότητα εξακολουθούν να λαμβάνουν υπόψη το ισχυρό εγχώριο franchise του ομίλου στη λιανική και την εταιρική τραπεζική, καθώς και τη σταθερή θέση χρηματοδότησης και ρευστότητας. Παρ' όλα αυτά, όπως επισημαίνει ο οίκος, οι αξιολογήσεις λαμβάνουν υπόψη επίσης τη μικρή εύρους διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου και των ροών των εσόδων της Πειραιώς, καθώς και το υψηλό επίπεδο αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων (DTC) που περιλαμβάνονται στην κεφαλαιακή δομή του ομίλου, το οποίο ο οίκος θεωρεί ως μια πιο αδύναμη μορφή κεφαλαίου.

Η Πειραιώς είναι ένας από τους τέσσερις συστημικούς τραπεζικούς ομίλους στην Ελλάδα με συνολικό ενεργητικό περίπου 79 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2023 και ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) παραμένει ο κύριος μέτοχος του ομίλου, κατέχοντας το 27% του μετοχικού κεφαλαίου, ωστόσο το ΤΧΣ στοχεύει να διαθέσει όλες τις μετοχές του στις ελληνικές συστημικές τράπεζες πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Μετά από μια βαθιά διαδικασία αναδιάρθρωσης, η Πειραιώς στοχεύει να ενισχύσει και να διαφοροποιήσει τις πηγές εσόδων της, καθώς και να βελτιώσει περαιτέρω τη λειτουργική της αποτελεσματικότητα και την ποιότητα του ενεργητικού της, να αυξήσει τον όγκο των χορηγήσεων και να διατηρήσει επαρκή κεφαλαιακά αποθέματα. Παρ' όλα αυτά, η DBRS Morningstar θεωρεί ότι η ισχύς του franchise του ομίλου περιορίζεται από τη μικρή εύρους διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του.

ΣΧΕΤΙΚΑ