Λαζαράκου: Αναγκαία η προσαρμογή των εποπτικών αρχών σε ένα ψηφιακό περιβάλλον

NEWSROOM
Βασιλική Λαζαράκου, πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Η Βασιλική Λαζαράκου στην συζήτηση στρογγυλής τραπέζης / Πηγή: ΕΚ

Η Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου διοργάνωσε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδος για ανταλλαγή απόψεων για επερχόμενες νομοθετικές εξελίξεις και προκλήσεις

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδος συζήτησαν τις προκλήσεις με τις οποίες είναι αντιμέτωπες οι ευρωπαϊκές αγορές σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στη Λευκωσία.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΚ Δρ. Γιώργος Θεοχαρίδης, έδωσε έμφαση στην ταχέως τεχνολογική εξέλιξη των κεφαλαιαγορών και ζήτηση για βιώσιμες επενδύσεις, οι οποίες αναδιαμορφώνουν σημαντικά το παγκόσμιο επενδυτικό τοπίο και απαιτούν στενή εποπτεία. Οι δύο επόπτες αναφέρθηκαν στην εφαρμογή του Κανονισμού για τις αγορές των κρυπτο -περιουσιακών στοιχείων γνωστού ως MiCA πριν το τέλος του έτους και την υιοθέτηση του Κανονισμού Ψηφιακής Επιχειρησιακής Ανθεκτικότητας (DORA), που στοχεύουν στην ενίσχυση της λειτουργικής ανθεκτικότητας των αγορών.

Στη διάρκεια της συζήτησης με θέμα «Το υπό συζήτηση νομοθετικό πλαίσιο στην ΕΕ και η επίδραση της τεχνολογίας στον επενδυτικό τομέα», με την Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδος, Δρ. Βασιλική Λαζαράκου, εξέτασαν επίσης τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που συνδέονται με την υιοθέτηση των χρηματοοικονομικών τεχνολογιών και νέων επενδύσεων ESG, συμπεριλαμβανομένου του greenwashing και τόνισαν τη σημασία του ρόλου των εποπτικών αρχών για την προστασία των επενδυτών.

Καλωσορίζοντας τη Δρ. Λαζαράκου στην Κύπρο, ο Δρ. Θεοχαρίδης δήλωσε ότι ελπίζει αυτή η συζήτηση να είναι η πρώτη από πολλές και με άλλες εποπτικές αρχές. Πρόσθεσε ότι «Οι σημαντικές αλλαγές στη χρηματοοικονομική νομοθεσία, παράλληλα με τους κινδύνους που προκύπτουν από την ταχεία ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και τη ζήτηση για πιο βιώσιμα επενδυτικά προϊόντα, τονίζουν την ανάγκη για στενότερη συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους στην αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων».

«Οι τεχνολογικές εξελίξεις μεταβάλλουν δραστικά την οικονομική δραστηριότητα ιδιαίτερα στον χώρο των κεφαλαιαγορών και συνεπώς είναι αναγκαία η προσαρμογή των εποπτικών αρχών σε ένα ψηφιακό περιβάλλον και σε όλα τα νέα δεδομένα γενικότερα προκειμένου να ανταποκριθούν στον ρόλο τους με αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα. Η προστασία των συμφερόντων και η ισότιμη μεταχείριση των επενδυτών είναι και παραμένει η βασική προτεραιότητα για τις αρχές των κεφαλαιαγορών οι οποίες καλούνται τώρα να ενεργήσουν σε διασυνδεδεμένες αγορές και συνεπώς χρειάζεται ένα πλαίσιο διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ τους. Αυτό εξασφαλίζει ταχύτητα στην ανταλλαγή πληροφορίων και στη διαχείριση των εποπτικών θεμάτων, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της συνεργασίας των Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς Ελλάδας και
Κύπρου.», δήλωσε η Δρ. Λαζαράκου.

Την συζήτηση στο ξενοδοχείο Hilton Λευκωσίας παρακολούθησαν μεταξύ άλλων, ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική, μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, καθώς και άλλοι κρατικοί αξιωματούχοι και εμπλεκόμενοι φορείς του τομέα.

ΣΧΕΤΙΚΑ