ΤΙΤΑΝ: Υπέγραψε τη Διακήρυξη για μια Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Συμφωνία

NEWSROOM
Όμιλος ΤΙΤΑΝ
Όμιλος ΤΙΤΑΝ/ Φωτογραφία Eurokinissi

H Διακύρηξη τονίζει τη δέσμευση της βιομηχανίας για τον μετασχηματισμό της Ευρώπης και υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Ο ΤΙΤΑΝ υπέγραψε τη Διακήρυξη της Αμβέρσας που καλεί σε μια Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Συμφωνία, η οποία θα συμπληρώσει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και θα διασφαλίσει τη βιώσιμη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η Διακήρυξη, αποτέλεσμα της Συνόδου της ευρωπαϊκής βιομηχανίας που πραγματοποιήθηκε στην Αμβέρσα του Βελγίου στις 20 Φεβρουαρίου 2024, υπεγράφη από περισσότερες από 630 επιχειρήσεις σε 20 τομείς. Τονίζει τη δέσμευση της βιομηχανίας για τον μετασχηματισμό της Ευρώπης και υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας της ηπείρου, μέσω της συλλογικής προσπάθειας της βιομηχανίας, των κυβερνήσεων και των πολιτών. Μια ενισχυμένη ευρωπαϊκή βιομηχανία θα προσφέρει τις λύσεις για την κλιματική αλλαγή που χρειάζεται η κοινωνία μας.

Μεταξύ των δέκα βασικών σημείων της Διακήρυξης, αναφέρεται η ανάγκη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την ανάδειξη της ανταγωνιστικότητας ως στρατηγικής προτεραιότητας και την προώθηση των συνθηκών για μια πιο ισχυρή επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη. Υπογραμμίζεται επίσης, η σημασία της διασφάλισης ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις βιομηχανίες της ΕΕ μέσω του ελέγχου όλων των μέσων πολιτικής κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για την πρόληψη της διαρροής άνθρακα, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ταυτόχρονα, η Διακήρυξη δίνει έμφαση στην ανάγκη προτεραιοποίησης της ανάπτυξηςκαι ενσωμάτωσηςυποδομώνστους τομείς της ενέργειας, της ψηφιακής τεχνολογίας, της δέσμευσης, χρήσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCUS) και της ανακύκλωσης υλικών.

Ο Όμιλος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών της βιομηχανίας για ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα, προωθώντας πρωτοβουλίες για μείωση του CO2, αναπτύσσοντας και προσφέρονταςπιο βιώσιμα τσιμεντοειδήπροϊόντακαι λύσεις, και υιοθετώνταςκαινοτόμες τεχνολογίες, όπως η ενσωμάτωση νέων υλικών και η δέσμευση άνθρακα. Με περισσότερες από 100 πρωτοβουλίεςσε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται, ο ΤΙΤΑΝ οδεύει με ταχύ ρυθμόπρος την επίτευξη αυτού του φιλόδοξου στόχου.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με Διακήρυξη της Αμβέρσας για μια Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Συμφωνία εδώ: https://antwerp-declaration.eu/

ΣΧΕΤΙΚΑ