ΜμΕ: Προκλήσεις και προοπτικές για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την εργασιακή ισότητα

NEWSROOM
ΜμΕ: Προκλήσεις και προοπτικές για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την εργασιακή ισότητα
Shutterstock

Σύμφωνα με έρευνα της ICAP CRIF για την περίοδο 2015-2023 η γυναικεία επιχειρηματικότητα βρίσκεται σε ανοδική πορεία

Η οικονομία της Ελλάδας, όπως και άλλων χωρών της Μεσογείου, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως λόγω του μικρού μεγέθους της ελληνικής αγοράς, των περιορισμένων πόρων, των καταναλωτικών μοτίβων και της εξέλιξής τους στην ελληνική αγορά, αλλά και λόγω του επικρατούντος επιχειρηματικού πολιτισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2021, 718.558 επιχειρήσεις, το 99,9% των ελληνικών επιχειρήσεων, ορίζονται ως μικρομεσαίες. Συγκεκριμένα, το 94,6% των ελληνικών επιχειρήσεων (680.038) είναι μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους, το 4,8% (34.701) είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το 0,5% (3.819) είναι μεσαίες επιχειρήσεις και το 0,1% (522) είναι μεγάλες επιχειρήσεις. Το 46,9% του εργατικού δυναμικού απασχολείται από μικρές επιχειρήσεις, ενώ το 83% του εργατικού δυναμικού απασχολείται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις συνολικά αποτελούν το 19,7% και το 56,7% της προστιθέμενης αξίας της οικονομίας αντίστοιχα. Σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι μικρομεσαίες και ειδικότερα οι μικρές επιχειρήσεις είναι πιο πολυάριθμες και πιο σημαντικές για την ελληνική οικονομία.

Δεν είναι λίγες οι φορές όπου τα σκήπτρα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα κρατούν γυναίκες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της ICAP CRIF για την περίοδο 2015-2023 η γυναικεία επιχειρηματικότητα βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Με το ποσοστό διείσδυσης να ανέρχεται σε 25,9%, παρουσιάζεται σημαντική αύξηση κατά 6,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με την περίοδο 2015-2023. Παράλληλα, η έρευνα υπογραμμίζει τη σημαντική συμβολή της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες για την ενίσχυση των γυναικείων επιχειρήσεων, οι ρυθμοί ανάπτυξης παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω μέτρα και κίνητρα από τους αρμόδιους φορείς. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες με επικεφαλής γυναίκες εμφανίζουν αρκετά καλύτερες επιδόσεις σε διάφορους δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας σε σύγκριση με το σύνολο των επιχειρήσεων. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της γυναικείας επιχειρηματικής συμμετοχής στην οικονομική ζωή της χώρας.

Παράλληλα, η έρευνα της Women Act, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Friedrich Naumann Foundation (FNF) αποκαλύπτει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον χώρο της εργασίας. Το 65,4% θεωρεί ότι υποαμείβεται, ενώ το 50% δεν αντιλαμβάνεται θετικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. Επιπλέον, το 27,1% ανέφερε διακρίσεις λόγω φύλου στην αρχή της καριέρας τους, ενώ το 24,6% έλαβε σεξιστική συμπεριφορά.

Είναι εμφανές ότι η μητρότητα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών, με το 70% να το θεωρεί ως τέτοιο. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν την ανάγκη για περαιτέρω δράση προς την κατεύθυνση της εξάλειψης των διακρίσεων και της διασφάλισης της ισότητας στον εργασιακό χώρο.

Το ευρωπαϊκό έργο DiversEurope που υλοποιείται στη χώρα μας τα δύο τελευταία χρόνια από το ΚΕΑΝ και το Diversity Charter έχει επισημάνει τη σημασία της στήριξης και ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας, καθώς και της υιοθέτησης πολιτικών που θα προωθούν την εργασιακή ισότητα και την αποτελεσματική συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, ολοκλήρωσε τις δράσεις για την προώθηση ολοκληρωμένων πολιτικών προκειμένου να επιτευχθεί ένα πιο ισότιμο και δίκαιο περιβάλλον εργασίας για όλες τις γυναίκες στην Ελλάδα.

Το ευρωπαϊκό έργο DiversEurope, υλοποιείται εδώ και δύο χρόνια με τη συμμετοχή των εταίρων από τα Diversity Charters της Κύπρου, της Λιθουανίας, της Ιρλανδίας και της Ελλάδας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ