Ελληνικά Ναυπηγεία: Οικονομική ενίσχυση και ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για ανέργους πρώην εργαζόμενους

NEWSROOM
Ελληνικά Ναυπηγεία: Οικονομική ενίσχυση και ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για ανέργους πρώην εργαζόμενους
Φώτο: Shutterstock

Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση του ειδικού προγράμματος της παρούσας είναι η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

Αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια η απόφαση της 28ης Μαρτίου 2024 των συναρμοδίων υπουργείων (Οικονομικών, Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών και Μεταφορών) με την οποία εγκρίθηκε η χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης και η κατάρτιση ειδικού προγράμματος απασχόλησης για ανέργους, πρώην εργαζόμενους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» και τρίτους εργαζόμενους, εκτός της ΕΝΑΕ, και των οποίων οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου με το Πολεμικό Ναυτικό έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Συγκεκριμένα με την απόφαση:

-Εγκρίνεται η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης(Δ.ΥΠ.Α.) για την εφάπαξ καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 2.700 ευρώ σε κάθε έναν από τους ανέργους, πρώην εργαζόμενους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» και τρίτους εργαζόμενους, εκτός της ΕΝΑΕ, υπό τις προυποθέσεις:

α. Οι συμβάσεις εργασίας με το Πολεμικό Ναυτικό έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2023,

β.Έχουν την ιδιότητα του εγγεγραμμένου στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. ανέργου, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας και τη διατηρούν (έκαστος) μέχρι και την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης,

γ. Δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας από τη Δ.ΥΠ.Α. κατά τη διάρκεια της καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης και

δ. Δεν είναι συνταξιούχοι /ή και δεν έχουν υποβάλει αίτηση για λήψη σύνταξης λόγω γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας .

-Το ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας των πρώην εργαζόμενων της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» (ΕΝΑΕ) και των τρίτων εργαζομένων εκτός της ΕΝΑΕ.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η δημιουργία 474 νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης μέσω της τοποθέτησης των εν λόγω ανέργων σε υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού (130 θέσεις) και των ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ και ΟΣΥ.ΑΕ (344 θέσεις) ( φορείς υποδοχής/ή και υπηρεσίες τοποθέτησης).

Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση του ειδικού προγράμματος της παρούσας είναι η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), η οποία εκδίδει τη Δημόσια Πρόσκληση, με την οποία εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος.

ΣΧΕΤΙΚΑ