Πώς ξεμπλοκάρουν οι συντάξεις για οφειλές ως 30.000 ευρώ

Συνταξιούχος / Φωτογραφία Eurokinissi

Η αίτηση υπαγωγής στις ευνοϊκές διατάξεις υποβάλλεται μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης.

Με αναδρομική ισχύ και για αιτήσεις συνταξιοδότησης που είχαν υποβληθεί πριν ή μετά την ψήφιση των ευνοϊκών διατάξεων, αλλά ακόμα εκκρεμούν, δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ που «απελευθερώνει» χιλιάδες ασφαλισμένους με χρέη ως 30.000 ευρώ, οι οποίοι δεν μπορούσαν να πάρουν σύνταξη.  

Το «αγκάθι» της ΚΥΑ, που προβλέπει δυνατότητα επανυποβολής αιτήσεων συνταξιοδότησης οι οποίες έχουν απορριφθεί λόγω χρεών, ήταν η δυνατότητα διασταυρώσεων με τα δεδομένα των τραπεζικών καταθέσεων. Ωστόσο, η λύση βρέθηκε. 

Οι προϋποθέσεις   

Ως τώρα, για να μπορέσει να πάρει κανείς σύνταξη, οι οφειλές του στον ΕΦΚΑ δεν έπρεπε να ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ ή τις 6.000 ευρώ για ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ. Τα όρια αυτά ανεβαίνουν, υπό προϋποθέσεις:

α) οι οφειλές του προς τον e-ΕΦΚΑ να μην υπερβαίνουν τις 30.000 ευρώ και ειδικά προς τον πρώην ΟΓΑ τις 10.000 ευρώ. Ως οφειλές νοείται το συνολικά οφειλόμενο ποσό από τον ασφαλισμένο προς τον e-ΕΦΚΑ από κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές, οφειλές από αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις. Ως οφειλές στον πρώην ΟΓΑ νοείται το συνολικά οφειλόμενο ποσό από εισφορές για υπαγωγή στην ασφάλιση στον π. ΟΓΑ για τον κλάδο κύριας και πρόσθετης ασφάλισης καθώς και για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον π. ΟΓΑ 

β) να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του ή το 62ο έτος της ηλικίας του εφόσον έχει χρόνο ασφάλισης (πραγματικό, πλασματικό, προαιρετικής ασφάλισης) τουλάχιστον 40 ετών

γ) να έχει εξοφλήσει τις εισφορές που αντιστοιχούν σε χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 20 ετών ή 6.000 ημερών ασφάλισης ανεξάρτητα από τον πρώην φορέα απονομής της σύνταξης, και

δ) οι τραπεζικές καταθέσεις του να μην ξεπερνούν το ποσό των 12.000 ευρώ γενικά ή το ποσό των 6.000 ευρώ, αν είναι οφειλέτης αποκλειστικά προς τον π. ΟΓΑ. Ειδικά για το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων λαμβάνεται υπόψη το ύψος του συνολικού ποσού καταθέσεων σε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούνται στο όνομα του οφειλέτη κατά το κλείσιμο του μήνα που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση καθώς και ο μέσος όρος του τελευταίου δωδεκαμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Η αίτηση 

Η αίτηση υπαγωγής στις ευνοϊκές διατάξεις υποβάλλεται μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης. Με την αίτηση υπαγωγής, ο ασφαλισμένος παρέχει τη συγκατάθεσή του στις τράπεζες και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για κοινοποίηση στον e-ΕΦΚΑ των εγγράφων και των στοιχείων που απαιτούνται, δηλαδή συναινεί στη νόμιμη άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων και του φορολογικού απορρήτου.  

Στην αίτηση υπαγωγής, που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Δήλωση του αριθμού των λογαριασμών που τηρούνται στο όνομα του ασφαλισμένου και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρούνται, 

β) Δήλωση ότι το υπόλοιπο των λογαριασμών κατά το κλείσιμο του μήνα που προηγείται της υποβολής της αίτησης και ο μέσος όρος των καταθέσεων κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της υποβολής της αίτησης, δεν υπερβαίνουν τα παραπάνω όρια 

γ) Δήλωση ότι πληροί τις παραπάνω ασφαλιστικές προϋποθέσεις     Κι εδώ δόθηκε η λύση στο πώς θα διασταυρωθούν τα στοιχεία των καταθέσεων: τα αναγκαία προσωπικά στοιχεία του ασφαλισμένου διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, από τα οποία ανακτώνται εντός 10 εργασίμων ημερών στοιχεία αναφορικά με τις καταθέσεις του που τηρούνται σε αυτά, καθώς και την αξία αποτίμησής τους.    

Διασταυρώσεις

Στο επόμενο στάδιο ο ΕΦΚΑ ελέγχει κατ΄αρχάς, αν οι οφειλές ξεπερνούν τις 30.000 ευρώ (ή τις 10.000 ευρώ για τον π. ΟΓΑ). Αν συμβαίνει αυτό, τότε κοινοποιείται έγγραφο οφειλής προκειμένου ο ασφαλισμένος να καταβάλει το υπερβάλλον ποσό εντός διμήνου από την κοινοποίησή του και να υπαχθεί στις ευνοϊκές διατάξεις. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο e-ΕΦΚΑ προβαίνει σε απόρριψη της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω οφειλών. 

Αν οι οφειλές κινούνται μεταξύ 20.000 και 30.000 ευρώ (ή μεταξύ 6.000- 10.000 ευρώ για τον πρώην ΟΓΑ) και πληρούνται οι προϋποθέσεις των ορίων ηλικίας και των καταθέσεων, ο ΕΦΚΑ ανάβει το “πράσινο” φως για σύνταξη, εφαρμόζοντας παρακράτηση επί του ποσού της σύνταξης.    

Ειδικότερα, το υπερβάλλον των 20.000 ευρώ ή των 6.000 ευρώ για τον π. ΟΓΑ, ποσό οφειλής, συμψηφίζεται με το 60% του μηνιαίου ποσού των καταβαλλόμενων συντάξεων, μέχρι τον μηδενισμό του. Αυτό το συμψηφιζόμενο υπερβάλλον ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται των 333,33 ευρώ γενικά και των 100 ευρώ για τον π. ΟΓΑ.    

Όταν το υπερβάλλον ποσό μηδενιστεί, τότε για τις οφειλές κάτω από τις 20.000 ευρώ (6.000 ευρώ για τον π. ΟΓΑ) εφαρμόζονται τα γνωστά: τα χρέη συμψηφίζονται ή παρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων σε ως και 60 ίσες μηνιαίες δόσεις, για τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου. Η πρώτη δόση παρακρατείται από τον πρώτο μήνα απονομής της σύνταξης. 

ΣΧΕΤΙΚΑ