ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Συστατικές επιστολές:  Είναι ένα ασφαλές εργαλείο στη διαδικασία πρόσληψης ενός υποψηφίου;

Συστατικές επιστολές: Είναι ένα ασφαλές εργαλείο στη διαδικασία πρόσληψης ενός υποψηφίου;

Η εξεύρεση του κατάλληλου εργαζόμενου για την πλήρωση μιας θέσης μπορεί να είναι δύσκολη, από τη σύνταξη της αγγελίας εργασίας έως τον καταρτισμό του καταλόγου με τους καλύτερους υποψήφιους για συνέντευξη.
NEWSROOM /