Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Η Βασιλική Λαζαράκου στο Δίκτυο Γυναικών για το Κλίμα της EET

NEWSROOM
Βασιλική Λαζαράκου

Το Δίκτυο Women Leaders Climate περιλαμβάνει γυναίκες σε υψηλόβαθμες θέσεις από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ

Μέλος του  Δικτύου Γυναικών για το Κλίμα της Ευρωπαϊκής Επενδυτικής Τράπεζας (Women Climate Leaders Network of the European Investment Bank ) ορίστηκε στις 8 Φεβρουαρίου, η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου.

Το Δίκτυο Γυναικών για το Κλίμα είναι μια πρωτοβουλία του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Επενδυτικής Τράπεζας που αποσκοπεί στην αξιοποίηση της ηγετικής ικανότητας των γυναικών στους τομείς των δράσεων για το κλίμα, το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα.

Είναι ένας ισχυρός φορέας, που στοχεύει σε σημαντικές δράσεις για το κλίμα και τις γυναίκες σε αυτήν την κρίσιμη δεκαετία. Μέλη του αποτελούν καταξιωμένες γυναίκες σε υψηλόβαθμες θέσεις σε διάφορους επαγγελματικούς χώρους, από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, και στις 27 χώρες της ΕΕ με ηγετική θέση σε θέματα προώθησης της δράσης για το κλίμα. Πρόθεσή τους είναι ενώνοντας τις δυνάμεις τους να δώσουν αποφασιστική ώθηση στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης.

ΣΧΕΤΙΚΑ