ΥΠΕΝ: Στόχος της ευρωπαϊκής πολιτικής για το κλίμα, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

NEWSROOM
ΥΠΕΝ: Στόχος της ευρωπαϊκής πολιτικής για το κλίμα, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
Φωτο: Shutterstock

Θα πρέπει να εξηγηθούν καλύτερα και απλούστερα τα οφέλη των πολιτικών για κλιματική ουδετερότητα για κάθε διαφορετικό κλάδο.

Ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, κ. Πέτρος Βαρελίδης συμμετείχε στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος που διεξήχθη στις Βρυξέλλες στις 25 Μαρτίου, εκπροσωπώντας τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρο Σκυλακάκη.

Στο Συμβούλιο συζητήθηκε η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τον κλιματικό στόχο της Ευρώπης για το 2040. Ο γενικός γραμματέας υπενθύμισε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει την ταχεία μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα.

Ταυτόχρονα, επισήμανε ότι θα πρέπει να εξηγηθούν καλύτερα και απλούστερα τα οφέλη των πολιτικών για κλιματική ουδετερότητα για κάθε διαφορετικό κλάδο και όπου υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις να αντιμετωπιστούν με κατάλληλα οικονομικά εργαλεία.

Ο κ. Βαρελίδης τόνισε ότι η ευρεία κοινωνική αποδοχή αποτελεί προϋπόθεση για μια επιτυχημένη μετάβαση. Επίσης, σημείωσε ότι ο τομέας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας παρέχει τις μεγαλύτερες δυνατότητες περαιτέρω μείωσης των εκπομπών, σε συνδυασμό με τον εξηλεκτρισμό των μεταφορών και της θέρμανσης, γεγονός που καθιστά αναγκαία την κατά προτεραιότητα ενίσχυση των ηλεκτρικών δικτύων.

Εντατικές προσπάθειες

Ο γενικός γραμματέας υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για να πείσει τους άλλους μεγάλους ρυπαντές να ακολουθήσουν παρόμοιες πολιτικές, καθώς η συνεχής μονομερής αύξηση της φιλοδοξίας υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.
Υπογράμμισε ότι είναι αναγκαίο να επικεντρωθούμε στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τονίζοντας ότι οι πολιτικές μετριασμού έχουν, ήδη, δημιουργήσει ένα αυτοσυντηρούμενο επιχειρηματικό μοντέλο, χωρίς την ανάγκη ισχυρής κρατικής παρέμβασης. Ωστόσο, οι πολιτικές προσαρμογής εξακολουθούν να παραμένουν αρκετά ασαφείς και χρειάζονται σημαντική οικονομική στήριξη, πολύ υψηλότερη από ό,τι προβλέπεται σήμερα, για να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο.

Τέλος, ο κ. Βαρελίδης, στη συζήτηση που ακολούθησε αναφορικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα, με τη συμπερίληψη ειδικών διατάξεων για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων και τα κλωστοϋφαντουργικά απόβλητα, υποστήριξε την πρόταση και ζήτησε, αφενός, μεγαλύτερη ευελιξία αναφορικά με το έτος αναφοράς, καθώς το 2020 δεν είναι αντιπροσωπευτικό λόγω της πανδημίας, και αφετέρου, την εισαγωγή διορθωτικού συντελεστή που να λαμβάνει υπόψη τις διακυμάνσεις του τουρισμού.

ΣΧΕΤΙΚΑ