ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Κυριαζης

Κυριαζής (ΓΓΕΚ): Προετοιμάζεται πρόγραμμα, αντίστοιχο του «Ερευνώ – Καινοτομώ», μόνο για νεοφυείς επιχειρήσεις

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι σύμφωνα με τον γ.γ. Έρευνας και Ανάπτυξης ο ρόλος της έρευνας και της καινοτομίας στην περιφερειακή ανάπτυξη
NEWSROOM /
Γραφάκος: Το στοίχημα της κυκλικής διαχείρισης αποβλήτων

Γραφάκος: Το στοίχημα της κυκλικής διαχείρισης αποβλήτων

Το στοίχημα της κυκλικής διαχείρισης αποβλήτων τέθηκε στο επίκεντρο του 12ου Συνεδρίου RGC στην Πάτρα. Το πώς οι καινοτόμες λύσεις διαχείρισης στερών αποβλήτων μπορούν να μεταμορφώσουν τη διαχείριση τους από κοστοβόρα και ενεργοβόρα σε μία κυκλική διαδικασία προστιθέμενης αξίας, συζητήθηκε στο πλαίσιο του Συνεδρίου.
NEWSROOM /