ΚΑΡΕΛΙΑ

Τι αλλάζει στη διακίνηση τσιγάρων από τις 20 Μαΐου

Τι αλλάζει στη διακίνηση τσιγάρων από τις 20 Μαΐου

Η κοινοτική οδηγία για τα προϊόντα καπνού που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2017 προβλέπει τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού συστήματος παρακολούθησης και εντοπισμού παράνομων προϊόντων καπνού.
ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΤΑ /