Στο φροντιστήριο από το... δημοτικό σχολείο!

NEWSROOM
Στο φροντιστήριο από το... δημοτικό σχολείο!
Φωτό: Shutterstock

Η κρίση άφησε βαθύ το αποτύπωμά της και στην εκπαίδευση όπου όμως η μείωση της δαπάνης των νοικοκυριών για ιδιωτικά δημοτικά σχολεία προκάλεσε... έκρηξη στα φροντιστήρια! Είναι χαρακτηριστικό πως η δαπάνη για φροντιστήρια σε παιδιά δημοτικού τετραπλασιάστηκε στη διάρκεια της περιόδου 2008-2016.

Αναλυτικά, η μελέτη του ΙΟΒΕ που παρουσιάστηκε σήμερα διαπιστώνει πως η δαπάνη για φροντιστήρια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αυξήθηκε από 3 εκατ. ευρώ το 2008 σε 11,3 εκατ. το 2016. Ταυτόχρονα, καταγράφεται κατακόρυφη πτώση στη δαπάνη για ιδιαίτερα μαθήματα που από τα 48 εκατ. το 2008 υποχώρησε στα 22,6 εκατ. το 2016.

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση η δαπάνη για τα φροντιστήρια παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη στα χρόνια της κρίσης, ενώ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διαπιστώνεται αύξηση της ιδιωτικής δαπάνης για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

Το ΙΟΒΕ παρατηρεί επίσης πως εκτός από την κρίση και τη δημοσιονομική προσαρμογή η κρίση έχει μεταβάλει και τα δημογραφικά δεδομένα και προβλέπεται πως ο μαθητικός πληθυσμός θα μειωθεί σωρευτικά κατά 30% τα επόμενα χρόνια.

Στο γενικότερο πλαίσιο,η μελέτη του ΙΟΒΕ διαπιστώνει πως σε επίπεδο δημόσιας δαπάνης για την εκπαίδευση το 2016, επιστρέψαμε στα δεδομένα του 2003.

Αναλυτικά, η συνολική δημόσια δαπάνη για την εκπαίδευση κινήθηκε ανοδικά στην περίοδο από το 2007 έως και το 2013 όταν και προσέγγισε το 4,6% του ΑΕΠ, ενώ στην τριετία που ακολούθησε υποχώρησε στο 4,3%. To 2016 η δημόσια δαπάνη για την εκπαίδευση διαμορφώθηκε, σε πραγματικές τιμές, στα 8,5 δισ. ευρώ, σημειώνεται στη μελέτη.

Η συνολική δημόσια εκπαιδευτική δαπάνη στην Ελλάδα, συγκριτικά με τις άλλες χώρες, ως ποσοστό του ΑΕΠ και της συνολικής δαπάνης της Γενικής Κυβέρνησης, υστερεί διαχρονικά έναντι των χωρών της Ευρώπης, ακόμα και χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση η δαπάνη στην Ελλάδα, ως ποσοστού του ΑΕΠ, κινείται στο μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, σημειώνει το ΙΟΒΕ.

Σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της Ε.Ε., η μελέτη του ΙΟΒΕ διαπιστώνει πως ως ποσοστό του ΑΕΠ η δαπάνη στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερη σε σχέση με άλλες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, όπως η Ιταλία και η Ισπανία και βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τη Γαλλία και τη Γερμανία. Ωστόσο, τόσο η Ελλάδα όσο και η Ευρωζώνη συνολικά υπολείπονται σημαντικά της αυξημένης δαπάνης που χαρακτηρίζει τις σκανδιναβικές χώρες. Είναι χαρακτηριστικό πως Σουηδία, Δανία και Φινλανδία δαπανούν για την εκπαίδευση το 13,4%, 12,9% και 10,8% του ΑΕΠ τους αντίστοιχα.

Αντίστοιχα, η ιδιωτική δαπάνη των νοικοκυριών για την εκπαίδευση μειώθηκε κατακόρυφα από το 2009 και μετά, καθώς ακολούθησε τη γενικότερη περιστολή της ιδιωτικής κατανάλωσης. Το αποτέλεσμα ήταν η ιδιωτική δαπάνη για την εκπαίδευση να αντιστοιχεί το 2016 στο 20% της συνολικής δαπάνης (ιδιωτικής και δημόσιας), έναντι 26% που ήταν το 2008, πριν την εκδήλωση της κρίσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ