ΥπΑΑΤ: Πρόσκληση στους Δήμους για αγροτική οδοποιία

NEWSROOM
Αγρότης
Shutterstock

Υπογράφηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η πρόσκληση προς τους Δήμους για κατασκευή αγροτικής οδοποιίας. Ο υπουργός Σπήλιος Λιβανός και ο υφυπουργός Γεώργιος Στύλιος ανακοίνωσαν ότι όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η δράση ύψους 43.000.000 ευρώ που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.

Δικαιούχοι είναι οι Δήμοι της χώρας και το ποσό αφορά χρηματοδότηση έργων τα οποία αφορούν βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, υλοποιούνται σε εκτός σχεδίου περιοχές, προβλέπουν τσιμεντόστρωση ή ασφαλτόστρωση, δεν περιλαμβάνουν δαπάνες που αφορούν συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης.

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων ορίζεται το ποσό των 150.000 και ως μέγιστος των 500.000 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ενώ μπορεί κατ΄ εξαίρεση να υποβληθεί πρόταση με προϋπολογισμό μέχρι 1.000.000 ευρώ

Με τα έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν επιτυγχάνεται η ευκολότερη, ασφαλέστερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων και η μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων. Η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου παράλληλα με τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων αναμένεται να συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα.

Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΥπΑΑΤ (www.agrotikianaptixi.gr και www.minagric.gr) και του ΕΣΠΑ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τις 10 Ιανουαρίου έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022.

ΣΧΕΤΙΚΑ