fbpxΜικρομεσαίες επιχειρήσεις και βιωσιμότητα-Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ΜμΕ | Economistas.gr
Skip to main content

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και βιωσιμότητα-Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ΜμΕ

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και βιωσιμότητα-Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ΜμΕ
Επιχειρήσεις στο κέντρο της Αθήνας/ Φωτογραφία Δήμος Αθηναίων

Στο επίκεντρο της στρατηγικής ανάπτυξης βρίσκεται ο όρος βιωσιμότητα για το σύνολο των επιχειρήσεων κάθε μεγέθους διεθνώς αλλά και στην χώρα μας. Τι θα πρέπει όμως να γνωρίζουν με απλά λόγια οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες στην χώρα μας για την βιωσιμότητα; Σε ποιες ενέργειες θα πρέπει να προχωρήσουν; Πού θα κυμανθούν οι επενδύσεις που πρέπει να προχωρήσουν; Με απλά λόγια ποιος είναι ο οδικός χάρτης που θα πρέπει να χαράξουν;

«Στην ουσία ο όρος βιωσιμότητα αναλύεται στους 3 βασικούς πυλώνες του ESG: Ο πυλώνας E (environmental) περιλαμβάνει τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει μία επιχείρηση για την προστασία του περιβάλλοντος, ο πυλώνας S (social) περιλαμβάνει τις πρακτικές εκείνες που υιοθετεί μία επιχείρηση με σκοπό να προσφέρει στην κοινωνία και τον άνθρωπο και τέλος, ο πυλώνας G (governance) περιλαμβάνει πολιτικές και πρακτικές εσωτερικής διακυβέρνησης με στόχο την μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και την επίτευξη των καλύτερων οικονομικών αποτελεσμάτων», αναφέρει στο ΑΠΕ/ΜΠΕ η διευθύνουσα σύμβουλος της EnableGood, Ελπίδα Βασιλειάδου.

«Με τον όρο βιωσιμότητα αναφερόμαστε στην υγιή επιχειρηματικότητα, οπότε όταν μιλάμε για βιώσιμες επιχειρήσεις μιλάμε για υγιείς επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι για να είναι υγιής μία επιχείρηση πρέπει να πληροί ορισμένα κριτήρια και προϋποθέσεις, να έχει δηλαδή πολιτικές, δομές και τρόπο λειτουργίας που προάγουν π.χ. την ασφάλεια και την ευημερία των εργαζομένων, τη διαχείριση του ανθρακικού αποτυπώματος, την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας (π.χ. μέσω της μείωσης κατανάλωσης ενέργειας), την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την εταιρική κοινωνική ευθύνη με άξονες όπως αυτών της υποστήριξης π.χ. του πολιτισμού, της αιμοδοσίας, κτλ αλλά και την δημιουργία και διανομή οικονομικής αξίας», προσθέτει η κ. Βασιλειάδου.

Τι επίσης περιλαμβάνει μια βιώσιμη στρατηγική

Στα παραπάνω συμπεριλαμβάνονται αξίες όπως η υγεία και η ευημερία των εργαζομένων, η ισότητα των φύλων στο χώρο εργασίας, oι οποίες ενσωματώνονται σε πρακτικές και καταγράφονται με συγκεκριμένους δείκτες (ανάμεσα στους πιο διαδεδομένος είναι τα Πρότυπα GRI, SASB, Ο οδηγός δημοσιοποίησης πληροφοριών ESG του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Αθηνών κ.α.)

«Η συγκεκριμένη στρατηγική και ενσωμάτωση των παραπάνω κριτηρίων είναι απαραίτητη πλέον για κάθε επιχείρηση που φιλοδοξεί να χρηματοδοτηθεί είτε από εξωτερικούς επενδυτές είτε από τραπεζικό δανεισμό. Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον οι επιχειρήσεις επιθυμούν να αντλήσουν κεφαλαία, θα πρέπει με μικρό σχετικά κόστος σε σχέση με τα κεφαλαία που επιθυμούν να αντλήσουν, να ενσωματώσουν στρατηγικές βιωσιμότητας, ώστε να το πετύχουν. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί μεν οι ΜΜΕ να μην είναι ακόμη υποχρεωμένες βάσει νομοθετικού πλαισίου να υιοθετήσουν κριτήρια ESG, εντούτοις οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες βάσει του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου να εξετάζουν, πριν προβούν σε οποιαδήποτε χρηματοδότηση, εάν οι υποψήφιες επιχειρήσεις πληρούν κριτήρια ESG. Σε περίπτωση που, οι υποψήφιες προς χρηματοδότηση επιχειρήσεις δεν πληρούν κριτήρια ESG, τότε η τράπεζα είτε αρνείται την χρηματοδότηση, είτε προβαίνει σε μικρότερη χρηματοδότηση είτε αναλαμβάνει την χρηματοδότηση με αυξημένο, όμως, επιτόκιο», προσθέτει η Ελπίδα Βασιλειάδου. Αναφέρει η ίδια, χαρακτηριστικά: «ως επιχειρηματίας, επομένως, που δραστηριοποιούμαι στον τομέα της συμβουλευτικής και η ίδια θα επέλεγα να εξασφαλίσω πρώτα μία στρατηγική βιωσιμότητας με την ενσωμάτωση κριτηρίων ESG με κόστος που κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης από 6.000 ευρώ έως 30.000 ευρώ, προκειμένου να ξεκλειδώσω την χρηματοδότηση που έχω ανάγκη και είναι απαραίτητη για την καλή λειτουργία και ευημερία της επιχείρησης μου»

Τα οφέλη πολύ μεγαλύτερα από την επένδυση

«Τα οφέλη μιας τέτοιας πρωτοβουλίας είναι συγκριτικά πολύ μεγαλύτερα από το κόστος της και επιπλέον δρουν πολλαπλασιαστικά. Επιπλέον, αν μια ΜΜΕ επιλέξει τον κατάλληλο σύμβουλο, είναι σε θέση να επιτύχει τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης με ελάχιστο κόστος. Αυτό φυσικά εναπόκειται στην επιλογή του κατάλληλου συμβούλου και συνεργάτη. Επιπλέον, στα πλεονεκτήματα μίας τέτοιας υπηρεσίας συγκαταλέγονται η βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης καθώς και η αύξηση της αξίας των προϊόντων ή των υπηρεσιών της. Αυτό σημαίνει, ότι μια ΜΜΕ, προερχόμενη από οποιονδήποτε κλάδο, μπορεί άμεσα να κεφαλαιοποιήσει τα πλεονεκτήματα που προσφέρει αυτού του είδους η υπηρεσία. Μαζί με όλα τα παραπάνω η επιχείρηση αποκτά ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τον ομοειδή ανταγωνισμό. Τέλος, πολλές από τις πρακτικές που εφαρμόζονται και σχετίζονται με την βιωσιμότητα βοηθούν σημαντικά στην μείωση του κόστους παραγωγής και της λειτουργίας της επιχείρησης», προσθέτει η κ.Βασιλειάδου.

Όλοι οι κλάδοι του επιχειρείν έχουν περιθώρια ανάπτυξης στρατηγικών ESG. Η βιωσιμότητα αποτελεί αυτή τη στιγμή το πιο ισχυρό εργαλείο marketing, διαφήμισης, ενώ παράλληλα είναι σε θέση να εξοικονομήσει και να βελτιώσει ουσιαστικά την απόδοση της επιχείρησης. Οι ελληνικές ΜΜΕ είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο σε σχέση με την υιοθέτηση των πρακτικών ESG. Μόλις τώρα έχουν αρχίσει ορισμένοι και αντιλαμβάνονται την δύναμη που προσφέρει αυτό το εργαλείο και όσοι το υιοθετούν ξεχωρίζουν αμέσως από τον ανταγωνισμό τους, αυξάνουν και μεγιστοποιούν την αξία και το κέρδος τους, γίνονται αποδοτικότερες, εξοικονομούν ενώ ταυτόχρονα είναι σε θέση να εξασφαλίσουν μια δίκαιη και βιώσιμη χρηματοδότηση, τονίζει η διευθύνουσα σύμβουλος της EnableGood.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Περιορισμένο είναι το ποσοστό των ΜμΕ που επενδύει σε νέες τεχνολογίες
Περιορισμένο είναι το ποσοστό των ΜμΕ που επενδύει σε νέες τεχνολογίες
Περιορισμένο είναι το ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επενδύει σε νέες τεχνολογίες με το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος τους, να χρηματοδοτούν τις επενδύσεις με ίδια κεφάλαια αξιοποιώντας σε χαμηλό βαθμό ακόμη και τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους εργαλείων (π.χ. ΕΣΠΑ).
Περιορισμένο είναι το ποσοστό των ΜμΕ που επενδύει σε νέες τεχνολογίες
Ξεκινάει σήμερα η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στη δέσμη δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»
Ξεκινάει σήμερα η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στη δέσμη δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»
 Ξεκινάει σήμερα (23/2), στις 12 το μεσημέρι, η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης για την δέσμη των δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, που εντάσσεται στο νέο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 - 2027.
Ξεκινάει σήμερα η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στη δέσμη δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»
Μείωση 4% σημείωσαν πέρυσι οι ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων
Μείωση 4% σημείωσαν πέρυσι οι ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων
Σε 105.565 ανήλθαν πέρυσι οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων (ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων), για το σύνολο της οικονομίας, παρουσιάζοντας μείωση 4% σε σχέση με το 2021 που είχαν ανέλθει σε 109.961.
Μείωση 4% σημείωσαν πέρυσι οι ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων
Εγκρίθηκαν επιπλέον 1.134 επιχειρηματικά σχέδια νέων για επιχορήγηση 14.800 ευρώ
Εγκρίθηκαν επιπλέον 1.134 επιχειρηματικά σχέδια νέων για επιχορήγηση 14.800 ευρώ
Την Παρασκευή 7 Απριλίου 2023, αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων - επιχειρηματικών σχεδίων για τον Β΄ κύκλο του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία». 
Εγκρίθηκαν επιπλέον 1.134 επιχειρηματικά σχέδια νέων για επιχορήγηση 14.800 ευρώ
Οικονόμου: 100.000 επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε δανεισμό με το «Know your Customer»
Οικονόμου: 100.000 επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε δανεισμό με το «Know your Customer»
Στο νέο εργαλείο «Know your Customer» της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας αναφέρεται με ανάρτησή του στο Twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.
Οικονόμου: 100.000 επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε δανεισμό με το «Know your Customer»
Εξαντλήθηκε ο προϋπολογισμός της δράσης «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»
Εξαντλήθηκε ο προϋπολογισμός της δράσης «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»
Δεν είναι δυνατή η οριστικοποίηση της υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 651/2014, στην δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» και στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος), λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού, προσαυξημένου κατά 20%.
Εξαντλήθηκε ο προϋπολογισμός της δράσης «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»