Μείωση 4% σημείωσαν πέρυσι οι ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων

NEWSROOM
Αγορά στο κέντρο της Αθήνας
Αγορά στο κέντρο της Αθήνας/ Φωτογραφία Eurokinissi

Σε 105.565 ανήλθαν πέρυσι οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων (ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων), για το σύνολο της οικονομίας, παρουσιάζοντας μείωση 4% σε σχέση με το 2021 που είχαν ανέλθει σε 109.961.

Για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων το 2019, η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των εγγραφών νέων επιχειρήσεων καταγράφηκε στον τομέα «Μεταφορά και Αποθήκευση» (74,7%) και στον τομέα «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης» (33,8%). Ενώ, η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στον τομέα «Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού» (27%) και στον τομέα «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών» (5%).

Οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων για τα έτη 2022 και 2021 δεν δημοσιεύονται για λόγους στατιστικής εμπιστευτικότητας αναφορικά με την προστασία της ταυτότητας των επιχειρήσεων. Οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων για το σύνολο των τομέων της οικονομίας το 2020 ανήλθαν σε 19.

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων (ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων) για το σύνολο της οικονομίας, ανήλθαν σε 30.316 το δ' τρίμηνο του 2022, παρουσιάζοντας μείωση 12,1% σε σχέση με το δ' τρίμηνο του 2021 που είχαν ανέλθει σε 34.508 και αύξηση 34,1% σε σχέση με το γ' τρίμηνο του 2022 που είχαν ανέλθει σε 22.607.

Για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων το 2019, η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των εγγραφών νέων επιχειρήσεων καταγράφηκε στον τομέα «Μεταφορά και Αποθήκευση» (52,9%) και στον τομέα «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης» (29,4%). Ενώ, μείωση καταγράφηκε στον τομέα «Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού» (51,3%).

Στον αντίποδα, οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων, τόσο το δ' τρίμηνο του 2022 όσο και το δ' τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε 3.

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους σημειώθηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων, ανά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή της Ελλάδας, είναι:

  • Βόρεια Ελλάδα: «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών», με 1.243 εγγραφές σε σύνολο 6.683.
  • Κεντρική Ελλάδα: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία», με 2.871 εγγραφές σε σύνολο 7.518.
  • Αττική: «Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες», με 2.035 εγγραφές σε σύνολο 11.624.
  • Νησιά Αιγαίου- Κρήτη: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία», με 2.143 εγγραφές σε σύνολο 4.491.

Τέλος, οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους σημειώθηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων, ανά κατηγορία νομικής μορφής επιχείρησης, είναι:

  • Ατομικές Επιχειρήσεις: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία», με 6.635 εγγραφές σε σύνολο 21.211.
  • Προσωπικές Επιχειρήσεις: «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών», με 749 εγγραφές σε σύνολο 3.300.
  • Κεφαλαιουχικές Επιχειρήσεις: «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας», με 122 εγγραφές σε σύνολο 551.
  • Λοιπές Νομικές Μορφές: «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας», με 1.031 εγγραφές σε σύνολο 5.254.
ΣΧΕΤΙΚΑ