ΟΔΔΗΧ: Νέα έκδοση εντόκων γραμματίων για μικροκαταθέτες

NEWSROOM
ΟΔΔΗΧ: Νέα έκδοση εντόκων γραμματίων για μικροκαταθέτες
Φωτό: Associated Press

Η περίοδος εγγραφών είναι από Τρίτη 5 Μαρτίου 2024 έως και Πέμπτη 7 Μαρτίου 2024.

Την Τετάρτη 6 Μαρτίου το ελληνικό Δημόσιο θα προχωρήσει στην έκδοση εντόκων γραμματίων 52 εβδομάδων, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Η έκδοση θα γίνει με δημοπρασία στην οποία συμμετέχουν οι Βασικοί Διαπραγματευτές των τίτλων του ελληνικού Δημοσίου.

Παράλληλα με τη δημοπρασία, το ελληνικό Δημόσιο παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή εταιρία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 ευρώ.

Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω αυτής της διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής.

Η περίοδος εγγραφών είναι από Τρίτη 5 Μαρτίου 2024 έως και Πέμπτη 7 Μαρτίου 2024. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρησή τους σε μερίδα του ΣΑΤ. Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας γίνεται μέσω των παραπάνω φορέων διάθεσης, με απαραίτητα δικαιολογητικά την Αστυνομική Ταυτότητα και τον ΑΦΜ.

Υπενθυμίζεται ότι, τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα μπορούν να προμηθεύονται κρατικά χρεόγραφα (Έντοκα Γραμμάτια ή Ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου) μέσω των Τραπεζών και των Χρηματιστηριακών Εταιριών, σύμφωνα με τις υφιστάμενες συνήθεις διαδικασίες.

ΣΧΕΤΙΚΑ