ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΥ: Το 86% των επιχειρήσεων έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον ένα έργο μετασχηματισμού

ΕΥ: Το 86% των επιχειρήσεων έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον ένα έργο μετασχηματισμού

Η ανάγκη αναδιάρθρωσης της επιχείρησης με στόχο την ανάπτυξη, βασικό κίνητρο για τον μετασχηματισμό, σύμφωνα με δύο στους τρεις συμμετέχοντες σε έρευνα της EY Ελλάδος
NEWSROOM /
Επιχειρήσεις στο κέντρο της Αθήνας

Εξαντλήθηκε ο προϋπολογισμός της δράσης «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δεν είναι δυνατή η οριστικοποίηση της υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 651/2014, στην δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» και στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος), λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού, προσαυξημένου κατά 20%.
NEWSROOM /