Κατασχέσεις και πλειστηριασμοί σε 1,1 εκατ. φορολογούμενους

NEWSROOM
Κατασχέσεις και πλειστηριασμοί σε 1,1 εκατ. φορολογούμενους
Φώτο: Shutterstock

Σχεδόν 1,2 εκατ. φορολογούμενοι βρέθηκαν αντιμέτωποι το 2018 με τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης οφειλών στην εφορία ενώ οι κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών (κατάσχεση εις χείρας τρίτων) ξεπέρασαν τις 816.000.

Το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο την 01/01/2019 διαμορφώθηκε σε 104,365 δισ. ευρώ. Από αυτά, σε ρύθμιση έχει υπαχθεί ποσό μόλις 3,698,9 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 3,5%. Σημειώνεται, ότι το πραγματικό, αφαιρούμενων των χαρακτηρισμένων ως ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών, συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο της 01/01/2019, ανέρχεται σε 86,255,9 δισ. ευρώ, αλλά το πραγματικά εισπράξιμο είναι μόλις 8,484 δισ. ευρώ δηλαδή το 8,1% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου!

Ποιες ήταν οι δράσεις της ΑΑΔΕ τους προηγούμενους μήνες:

  • 816.721 κατασχέσεις στα χέρια τρίτων με μείωση 52,5% σε σχέση με τις 1.719.733 παρεμβάσεις του 2017
  • 15.884 προγράμματα πλειστηριασμού με μείωση 13,6% σε σχέση με 18.792 το 2017
  • 22.298 παραγγελίες κατάσχεσης με μείωση 5,6% έναντι 23.620 το 2017
  • 8.350 υποθήκες με αύξηση 97,8% έναντι των 4.222 του 2017.

Το πλήθος των οφειλετών για τους οποίους λήφθηκαν μέτρα το 2018 ανήλθε σε 1.168.438 (μοναδικά ΑΦΜ) έναντι 1.050.077 το 2017. Το ποσοστό των οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης της φορολογικής διοίκησης ανήλθε το 2018 σε 64% έναντι στόχου 59%, αλλά για το 2019 ο πήχης ανεβαίνει στο 66%, δείγμα του ότι η ΑΑΔΕ θα ανεβάσει τον πήχη απαιτήσεων.

Όσον αφορά τις κατανομές, ανά κατηγορία ποσού οφειλής, του πλήθους των οφειλετών και του ποσού των αντίστοιχων οφειλών τους, του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της 01/01/2019 παρατηρείται ότι:

  • ποσοστό 87,4% των οφειλετών (3.554.463 οφειλέτες), με βασική οφειλή μικρότερη των 5 χιλιάδων ευρώ, διακρατούν το 2,4% (2.465,8 εκατ. ευρώ) του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της 01/01/2019
  • ποσοστό 1,1% των οφειλετών (42.877 οφειλέτες), με βασική οφειλή μεγαλύτερη των 100 χιλ. ευρώ, διακρατούν το 89,5% (93.378,0 εκατ. ευρώ)
  • στις ενδιάμεσες κατηγορίες βασικής οφειλής από 5 χιλ. ευρώ έως 100 χιλ. ευρώ, ποσοστό 11,5% των οφειλετών (467.410 οφειλέτες) διακρατούν το 8,2% (8.521,2 εκατ. ευρώ) του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της 01/01/2019.

Σχετικά με την παλαιότητα του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου των 104.365,0 εκατ. ευρώ της 01/01/2019 παρατηρούνται τα ακόλουθα:

  • ποσοστό 83,3% προέρχεται/αφορά την χρονική περίοδο έως 30/11/2016
  • ποσοστό 16,7% προέρχεται/αφορά την χρονική περίοδο 01/12/2016 έως 01/01/2019.

Ειδικά όσον αφορά στους μεγάλους οφειλέτες, που τους «χειρίζεται» η Ειδική Μονάδα Είσπραξης, το συνολικό χαρτοφυλάκιο περιλάμβανε 4.010 υποθέσεις οφειλετών άνω του 1,5 εκατ. ευρώ. Από τις υποθέσεις αυτές επιλέχθηκαν βάσει κριτηρίων και ανατέθηκαν στους ελεγκτές 263 υποθέσεις. Από την παρακολούθηση των υποθέσεων και τη λήψη όλων των αναγκαστικών μέτρων το 2018, οι εισπράξεις ανήλθαν σε 846,7 εκατ. ευρώ. Μέσω των στοχευμένων δράσεων είσπραξης (ανεξαρτήτως οφειλής) της ΕΜΕΙΣ κατά το έτος 2018 εισπράχθηκαν 5,3 εκατ. ευρώ, και μέσω των ρυθμίσεων OCW 0,5 εκατ. ευρώ (εξωδικαστικός).

ΣΧΕΤΙΚΑ