fbpxΠροϋπολογισμός: Οι 4 πυλώνες, οι φοροελαφρύνσεις και τα ισοδύναμα | Economistas.gr Skip to main content

Προϋπολογισμός: Οι 4 πυλώνες, οι φοροελαφρύνσεις και τα ισοδύναμα

Προϋπολογισμός: Οι 4 πυλώνες, οι φοροελαφρύνσεις και τα ισοδύναμα
Φωτο: Eurokinissi

Πρωτογενές πλεόνασμα 3,56% και φοροελαφρύνσεις 1,2 δισ. το 2020 προβλέπει το προσχέδιο του Προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή.

Όπως επισήμανε και ο υφυπουργός Δημοσιονομικής Πολιτικής κ. Θόδωρος Σκυλακάκης «το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2020 προβλέπει σημαντική αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης από το 1,5% που παρατηρήθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2019 στο 2,8% για το 2020».

Οι τέσσερις πυλώνες του προϋπολογισμού

Τα βασικότερα στοιχεία που περιλαμβάνει το προσχέδιο προϋπολογισμού είναι τα εξής:

 • Ανάπτυξη: 2,8% αντί 2,3%
 • Κατανάλωση νοικοκυριών: 1,8% αντί 1,2%
 • Επενδύσεις: 13,4% αντί 12,9%
 • Ανεργία: 15,6% αντί 16,5%

Φοροελαφρύνσεις και «ισοδύναμα»

Σε ότι αφορά τις φοροελαφρύνσεις και τα "ισοδύναμα" που οδηγούν τελικά από την αρχική "τρύπα" των 302 εκ. ευρώ σε υπέρβαση 120 εκατ. ευρώ για το 2020, στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού αναφέρονται τα εξής:

Οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις για το έτος 2020 στοχεύουν στην επιτάχυνση της αναπτυξιακής πορείας της Ελληνικής Οικονομίας, μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδίου μεταρρυθμίσεων που αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας που είναι συνάρτηση της ευημερίας για κάθε έναν από τους πολίτες. Οι παρεμβάσεις αυτές διακρίνονται σε δύο άξονες: α) αναπτυξιακές και κοινωνικές παρεμβάσεις (πίνακας 2.7), β) παρεμβάσεις βελτίωσης του δημοσιονομικού αποτελέσματος.

photo1.jpg

Αναπτυξιακές και Κοινωνικές Παρεμβάσεις Οικογένεια και Υπογεννητικότητα

 • Χορήγηση επιδόματος ύψους 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που θα γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2020, με εξαιρετικά διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν το 90% των οικογενειών.
 • Μετάπτωση στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ του 13% των ειδών βρεφικής ηλικίας και των κρανών ασφαλείας

Φυσικά Πρόσωπα

 • Μείωση του εισαγωγικού συντελεστή φορολογίας εισοδήματος στο 9% και αύξηση του αφορολόγητου ορίου για κάθε παιδί.
 • Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων πλήρους απασχόλησης κατά περίπου μια μονάδα βάσης. Επιχειρήσεις
 • Μείωση του φόρου εισοδήματος Νομικών Προσώπων από 28% στο 24% από τη χρήση του 2019.
 • Μείωση της φορολογίας των κερδών που θα διανεμηθούν το 2020 από 10% σε 5%. Οικοδομική Δραστηριότητα
 • Αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές για τρία (3) έτη και του φόρου υπεραξίας ακινήτων.
 • Επιστροφή μέρους των δαπανών για ανακαινίσεις, ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων που εξοφλούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, η οποία δεν θα επιφέρει επιπλέον δημοσιονομική επιβάρυνση στον Προϋπολογισμό του 2020.
photo2.png

Παρεμβάσεις βελτίωσης δημοσιονομικού αποτελέσματος

Αποτελεσματικό και λιγότερο δαπανηρό κράτος

 • Δραστική αναπροσαρμογή των ορίων δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού με σκοπό τον περιορισμό της υποεκτέλεσης που παρουσιάστηκε τα προηγούμενα έτη και τη δημιουργία δημοσιονομικού χώρου για την ελάφρυνση του φορολογικού βάρους των πολιτών.
 • Θεσμοθέτηση νέου Ειδικού Αποθεματικού για την εξυπηρέτηση των δαπανών αυξημένης αβεβαιότητας που αφορούν, κυρίως τους τομείς παιδείας, υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, άμυνας και ασφάλειας των πολιτών. Το Ειδικό Αποθεματικό θα χρησιμοποιείται για τη συστηματική ενίσχυση των Υπουργείων σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Αναδιαμόρφωση Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

 • Μεταφορά 250 εκατ. ευρώ από το εθνικό σκέλος στο συγχρηματοδοτούμενο, ενισχύοντας τα αναμενόμενα αναπτυξιακά οφέλη, λόγω του υψηλότερου πολλαπλασιαστή του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους, δημιουργώντας δημοσιονομικό όφελος περί τα 170 εκατ. ευρώ.

Επισκόπηση δαπανών και εσόδων και αύξηση αποτελεσματικότητας Γενικής Κυβέρνησης

 • Επισκόπηση δαπανών και εσόδων με σκοπό οι υπηρεσίες που παρέχουν οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης να έχουν μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα για τους πολίτες. Ειδικότερα, η επισκόπηση δαπανών και εσόδων καλύπτει περισσότερες από 20 ειδικές δράσεις που αφορούν τομείς όπως η εισιτηριοδιαφυγή, η βελτιστοποίηση μεθόδων είσπραξης δημοτικών εσόδων, η εξοικονόμηση ενέργειας, η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, η αξιοποίηση δημόσιων κτιρίων κ.α. Επίσης βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα των δαπανών και προγραμμάτων του ΟΑΕΔ.

Καταπολέμηση φοροδιαφυγής

Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η μείωση της παραοικονομίας και η διεύρυνση της φορολογικής βάσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μειωθούν περαιτέρω τα φορολογικά βάρη στους πολίτες που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Η ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι αποδεδειγμένα το πιο αποτελεσματικό μέτρο σε αυτή την κατεύθυνση. Για αυτό το σκοπό θεσμοθετείται αυξημένος συντελεστής 30% κατά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Η προσπάθεια αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής δεν είναι άλλωστε υπόθεση αποκλειστικά και μόνο του κράτους. Αφορά ολόκληρη την κοινωνία και ιδίως τους φορολογούμενους πολίτες, η κινητοποίηση των οποίων σε συνδυασμό με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών την οποία ενσωματώνει ο προϋπολογισμός του 2020, δημιουργεί το απαραίτητο πλαίσιο περιορισμού της φοροδιαφυγής και εξασφάλισης πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου που θα χρησιμοποιηθεί στα επόμενα έτη για τον περαιτέρω περιορισμό των φορολογικών βαρών και την αύξηση των κοινωνικών δαπανών.

Αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών ακινήτων

 • Η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών με βάση τις πραγματικές αξίες, θα συμβάλλει στην αύξηση της εισπραξιμότητας σε ιδιοκτησίες συγκεκριμένων περιοχών της χώρας που τώρα το επίπεδο των αντικειμενικών αξιών είναι αρκετά χαμηλότερο έναντι της εμπορικής αξίας καθώς και σε περιοχές της χώρας με πολύ υψηλή αξία ακινήτων (πολυτελείς παραθεριστικές περιοχές), που ως τώρα δεν λαμβάνονταν υπόψη. Αυτή η παρέμβαση θα δώσει τη δυνατότητα για περαιτέρω μείωση των βαρών στους πολίτες που κατέβαλαν δυσανάλογα υψηλούς φόρους ακίνητης περιουσίας.
 • Ενίσχυση των ελέγχων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων (πχ. AirBnB).

Επιτάχυνση επίλυσης εκκρεμών φορολογικών διαφορών στα διοικητικά δικαστήρια

 • Η ταχύτερη εκκαθάριση των φορολογικών εκκρεμοτήτων των πολιτών θα συμβάλλει στην αύξηση των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού καθώς και στην αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΥΠΟΙΚ: Η οικονομική πολιτική βοηθά το 89% της κοινωνίας
ΥΠΟΙΚ: Η οικονομική πολιτική βοηθά το 89% της κοινωνίας
«Αθροιστικά, η οικονομική πολιτική βοηθά το 89% της κοινωνίας», δήλωσε υψηλόβαθμο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου μετά την κατάθεση του νέου προϋπολογισμού.
ΥΠΟΙΚ: Η οικονομική πολιτική βοηθά το 89% της κοινωνίας
Στα 5,7 δισ. το πρωτογενές πλεόνασμα τον Οκτώβριο
Στα 5,7 δισ. το πρωτογενές πλεόνασμα τον Οκτώβριο
Στα 5,739 δισ. ευρώ διαμορφώνεται το πρωτογενές πλεόνασμα το 10μηνο σύμφωνα με τα στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τον Οκτώβριο.
Στα 5,7 δισ. το πρωτογενές πλεόνασμα τον Οκτώβριο
Σταϊκούρας: Αισιόδοξος αλλά και ρεαλιστικός ο νέος προϋπολογισμός
Σταϊκούρας: Αισιόδοξος αλλά και ρεαλιστικός ο νέος προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός καταδεικνύει ότι η οικονομία της χώρας έχει θετική δυναμική, τόνισε στην ομιλία του για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2020, ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας.
Σταϊκούρας: Αισιόδοξος αλλά και ρεαλιστικός ο νέος προϋπολογισμός
Επίδομα παιδιού: Τα κριτήρια για το μπόνους των 2.000 ευρώ
Επίδομα παιδιού: Τα κριτήρια για το μπόνους των 2.000 ευρώ
Νέο επίδομα παιδιού, ύψους 2.000 ευρώ, περιλαμβάνει ο Προϋπολογισμός του 2020 με σκοπό την ενίσχυση της οικογένειας, σε συνδυασμό με την προσαύξηση του αφορολογήτου και τη μείωση του ΦΠΑ.
Επίδομα παιδιού: Τα κριτήρια για το μπόνους των 2.000 ευρώ