Σε 120 δόσεις χρέη από εγγυήσεις 2 δισ. ευρώ 

Φωτο: Shutterstock

“Φουσκώνουν” οι κρατικές εγγυήσεις εν μέσω πανδημίας, προσθέτοντας μια ακόμα εστία κινδύνου για την “επόμενη ημέρα”: το “σκάσιμο” δανείων, τη συσσώρευση νέων οφειλών και την επιβάρυνση του Προϋπολογισμού.

Τα στοιχεία από το ΓΛΚ δείχνουν ότι με τη συμπλήρωση του 9μήνου, το Κράτος είχε βάλει... πλάτη με άλλα 3,656 δισ. ευρώ και κάπως έτσι το συνολικό χρέος με κρατική εγγύηση έχει σκαρφαλώσει στα 15,370 δισ. ευρώ. Από αυτά, το 1,090 δισ. ευρώ είναι εγγυήσεις της Αναπτυξιακής Τράπεζας, άλλα 696 εκ. ευρώ είναι εγγυήσεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορωνοϊού, άλλα 2,409 δισ για τον “Ηρακλή”, ενώ σε περίπου 9,2 δισ ευρώ ανέρχονται οι κρατικές εγγυήσεις σε δημόσιες επιχειρήσεις.

Το... γαϊτανάκι των κρατικών εγγυήσεων δεν ξεκίνησε φυσικά φέτος. Κρατάει πολλά χρόνια και οι καταπτώσεις αποτέλεσαν μια από τις γκρίζες ζώνες στην εκτίναξη του Ελλείμματος και του Χρέους την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε μια “δεξαμενή” οφειλών άνω των 2 δισ. ευρώ, η οποία παρέμενε ως τώρα σε εκκρεμότητα.

Το Γόρδιο Δεσμό έρχεται να λύσει η ρύθμιση που τίθεται σε ισχύ, δίνοντας “αέρα” 120 δόσεων και γενναίο “κούρεμα” προσαυξήσεων. Ποιες οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν; Αυτές που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών πρoσώπων, τα οποία χορηγήθηκαν με βάση εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου ή με υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης της εταιρείας Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα AE (πρώην Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ) ή της εταιρείας Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑE (TΕΜΠΜΕ ΑΕ) και τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7 Οκτωβρίου 2019 .

Οι καταπτώσεις μπορούν να ρυθμιστούν σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις κατόπιν αίτησης του οφειλέτη εφόσον έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης από την 7η Οκτωβρίου 2019 μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση. Οι οφειλές αυτές μπορούν να ρυθμίζονται με μερική ή ολική απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν ως εξής:

  • Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό 100%. 
  • Από δύο (2) έως και τέσσερις (4) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 95%. 
  • Από πέντε (5) έως και δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 85%. 
  • Από δεκατρείς (13) έως και είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80%. 
  • Από είκοσι πέντε (25) έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 75%. 
  • Από τριάντα επτά (37) έως και σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 45%. 
  • Από σαράντα εννέα (49) έως και εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 30%. 
  • Από εξήντα μία (61) έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 20%. 
  • Από εβδομήντα τρεις (73) έως και ενενήντα έξι (96) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 15%. 
  • Από ενενήντα επτά (97) έως και εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 10%. 

Τα δάνεια αυτά χορηγήθηκαν στο παρελθόν. Το 2016, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ προχώρησε στην καταβολή προς τις τράπεζες, ποσού της τάξης των 235 εκατ. ευρώ λόγω κατάπτωσης των χορηγηθεισών εγγυήσεων. Συγκεκριμένα, όπως προέβλεπε η απόφαση 2/27764/0025/24-04-2015 των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών, η Ελληνική Αναπτυξιακή εκπλήρωσε στο ακέραιο την εγγυοδοτική της υποχρέωση προς το τραπεζικό σύστημα, καταβάλλοντας τα ποσά που της αναλογούσαν ως εγγυήτρια.

Στη συνέχεια, η Ελληνική Αναπτυξιακή -όπως ακριβώς προβλέπεται από τον Νόμο- έστειλε στις αρμόδιες Εφορίες της χώρας, τα ποσά που κατέβαλε προς βεβαίωση, με το ποσό κατάπτωσης της εγγύησης που αντιστοιχεί σε κάθε δανειολήπτη.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούσαν εκείνη την εποχή στην Ελληνική Οικονομία, αρκετοί -όχι όλοι- χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί αφού εισέπραξαν τις εγγυήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ, προχώρησαν σε ρυθμίσεις του υπολοίπου της οφειλής του μη εγγυημένου κεφαλαίου. Παρέμεινε ωστόσο ανοικτή η εκκρεμότητα του εγγυημένου κεφαλαίου (ποσοστό έως 80% του δανείου) που καταβλήθηκε από την Ελληνική Αναπτυξιακή ( ΕΤΕΑΝ και ΤΕΜΠΜΕ) και κατόπιν βεβαιώθηκε στις Εφορίες σε βάρος του δανειολήπτη. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο σήμερα...

ΣΧΕΤΙΚΑ